Poetin heeft kwaadaardige buitenaardsen de deur gewezen (video)

Vladimir Poetin heeft een aantal naaste medewerkers gewaarschuwd dat de mensheid door toedoen van buitenaardse Reptilians wordt geprogrammeerd en gehersenspoeld.

Iemand die daar ook volledig van op de hoogte was, was de Engelse prinses Diana, die door de Engelse koninklijke familie op rituele wijze is geofferd.De wereldbevolking zal, net zoals met alles, wel aardig verdeeld zijn, met een gedeelte dat gelooft dat er buitenaards leven bestaat en een gedeelte dat het allemaal maar een broodje aap verhaal vindt.

Wanneer je opgroeit en leeft in een wereld, waar je van jongs af aan wordt ingeprent dat wij hier op aarde de enigen zijn in het hele universum en je hebt zelf nog nooit bijzondere dingen meegemaakt, dan is er wellicht wel wat moed voor nodig om zelfs de gedachte dat het misschien iets anders in elkaar zit dan je altijd is geleerd, niet onmiddellijk te verwerpen.

Degene die ondanks dat toch vast blijven houden aan het broodje aap verhaal, raden wij aan niet verder te lezen omdat het misschien negatief kan werken op de gemoedsrust.

Wanneer we er dan voor nu vanuit gaan dat het wemelt van het leven in ons zonnestelsel en ver daarbuiten, dan kunnen wij ons ook voorstellen dat er in de achtergrond allang contact is geweest met een aantal van die buitenaardse beschavingen, zonder dat de bevolking daarover wordt ingelicht.

Uiteraard wordt de bevolking niet van dat feit op de hoogte gebracht, want het zou ze alleen maar onrustig maken en ze zouden misschien zelf teveel gaan nadenken, wat niet bevorderlijk is voor het in stand houden van de controle matrix.

Er zijn natuurlijk al talloze verhalen en getuigenissen over dat de Amerikaanse president Eisenhower een overeenkomst heeft gesloten met buitenaardsen.

Helaas voor de wereld werd deze overeenkomst niet gesloten met de goede buitenaardsen, de Nordics in dit geval. Eisenhower wees hun voorstellen af en ging uiteindelijk in zee met de Grays.

De Grays die werkten voor en hadden een verbond hadden met de Draco Reptilians. Deze bespreking vond plaats op de Holloman Airforce Base in New Mexico aan het eind van 1954.

De buitenaardse gasten waren van het zogenaamde B type Gray. Het haarloze grote soort met een grote neus met een bleke huid, de meest belangrijke binnen het ras van de Grays.

Zo zei William Cooper: “Het buitenaards embleem was bekend als de “Trilateral Insignia” en was duidelijk zichtbaar op hun schepen en werd gedragen op hun uniformen. Beide landingen, zowel die eerste van de Anunnaki en deze zijn gefilmd. Deze films zijn er nog steeds”.

Het embleem van de Grays zou later worden geadopteerd door de Trilaterale Commissie en de Council on Foreign Relations.


Tijdens die besprekingen vertelde de vertegenwoordiger van de Grays, KRLL, het volgende:

Op dit moment is het voor hen moeilijk om te overleven op hun planeet en daarom zijn ze op zoek naar een meer vriendelijke woonomgeving. Volgens KRLL hadden de Grays de aardbewoners al geruime tijd geobserveerd. Volgens hem leek het erop alsof wij ons als dieren gedroegen, maar desalniettemin waren ze ook onder de indruk van ons, omdat we taai waren en erg goed in staat om ons aan te passen.

Om een lang verhaal kort te maken, KRLL zei dat ze op aarde waren gekomen omdat ze gestuurd waren door hun soortgenoten om te experimenteren met menselijk weefsel om te onderzoeken of ons genetisch materiaal met dat van hen kon werden verweven om zo een hybride ras te scheppen dat in staat zou zijn om de ruwe condities op hun planeet te overleven.

In ruil hiervoor boden de Grays de Amerikaanse regering hun vliegende schotel technologie aan en iets wat door KRLL werd genoemd “de desintegratie van kleine wapens”.

Na urenlang onderhandelen gaf Ike uiteindelijk toe. Het was een deal. Deze overeenkomst is bekend geworden onder de naam Trilateral Treaty omdat er drie partijen bij waren betrokken: De aardbewoners, de Reptilians en de Grays. Ike had het gehele menselijke ras zonder overleg met zijn eigen achterban, de Amerikaanse bevolking of met welke regering dan ook op aarde, zelfs niet met de machtige Sovjet Unie, verbonden in deze overeenkomst.

Volgens Gordon Duff van Veterans Today, moest Amerika echter wel een hoge prijs betalen voor deze overeenkomst:

"Eén van de voorwaarden van de buitenaardsen was dat ze jaarlijks een aantal mensen uit Amerika mochten kidnappen. Dit aantal was volgens Duff alleen voor Amerika en er zouden andere overeenkomsten gesloten zijn met andere regeringen. Deze mensen die gekidnapt mochten worden, zouden niet na een onderzoek terugkeren, maar waren bestemd om te worden geslacht. Het voedsel van deze buitenaardsen bestond en/of bestaat uit het eten van menselijk vlees. Het afgesproken aantal mensen wat weggenomen mocht worden uit Amerika was 236.000".


Dan gebeuren er een aantal toevalligheden. We bevinden ons in begin 2014, het jaar waarin het conflict in Oekraïne begint op te laaien en de demonisering van de Russische president Poetin echt losbarst.

Rond dezelfde tijd verschijnt er een artikel op Veterans Today, waarvan wij ook destijds de inhoud publiceerden:

Volgens een artikel op Veterans Today zijn er bronnen vanuit het Russische ruimteprogramma die bevestigen dat Rusland een vergevorderd geheim ruimteoorlogsprogramma heeft. Wat beschikt over ultra hightech aanvals- en verdedigingswapens, gebaseerd op zogenaamde reverse engineering.

Deze geavanceerde wapens zullen worden ingezet als er zich in de Oekraïne een oorlog mocht ontwikkelen, gericht tegen het nieuwe Rusland van Poetin. De Russen hebben deze wapens gebouwd op basis van kennis die ze hebben gekregen van buitenaardsen.

Allemaal gebaseerd op een verdrag dat Poetin heeft gesloten met een bepaalde groep buitenaardsen die weer de vijand zijn van de buitenaardsen die de controle hebben over de Zionisten/Jezuïeten.

Met andere woorden, Poetin sluit een overeenkomst met de goede buitenaardsen, wellicht de Nordics, die in eerste instantie door Eisenhower werden afgewezen.

De Grays zullen hier absoluut niet blij mee zijn geweest en het is dan misschien ook niet zo toevallig dat pal daarna de demonisering van Poetin in een stroomversnelling gaat. Ook in die periode wordt vlucht MH-17 uit de lucht geschoten waar ook Poetin van wordt beschuldigd.

Dat alles brengt ons tot de dag van vandaag, waar er een bericht verschijnt dat Poetin een overeenkomst met de Reptilians heeft afgewezen.

Het bericht dat enkele dagen geleden verscheen, zegt dat Poetin gezegd zou hebben dat 95 procent van de heersende wereldklasse niet eens menselijk is, maar koudbloedige hybriden zijn, leden van een heel oude (Babylonische) sekte.

Bovenstaande situatie zou ontstaan zijn na het bekendmaken van een deel van de Panama Papers en toen Poetin erachter kwam dat George Soros erachter zat, schijnt hij gezegd te hebben: “George Soros, jij sluwe draak”.

Aangezien het woord draak ook niet in de Russische taal dagelijks wordt gebruikt, werd er door naaste medewerkers aan Poetin gevraagd wat hij bedoelde, wat het antwoord ontlokte dat 95 procent van de machthebbers op deze wereld bestaan uit zogenaamde Reptillians.

Hij schijnt verder vertelt te hebben dat hij heel goed op de hoogte was van hun bestaan en handelen en dat zij bang voor hem zijn en geprobeerd zouden hebben om hem in hun oude Babylonische sekte te betrekken.

Dat de mensheid door hun toedoen is geprogrammeerd, gehersenspoeld en bewust dom gehouden door de manier waarop ze gebruikmaken van de media en politiek.

Wij weten niet of dit bericht waar is of verzonnen omdat we het niet kunnen verifiëren, maar wij vertellen dit toch omdat het wel precies zou passen in het plaatje zoals dat er tot nu toe ligt.

Toen de Grays er waarschijnlijk achter kwamen dat het demoniseren van Poetin niet werkte en eigenlijk een soort averechts effect had omdat de man steeds populairder scheen te worden, hebben ze misschien geprobeerd om hem te paaien, wat dan klaarblijkelijk niet is gelukt.

Dat de heersende klasse voor een groot deel bestaat uit Reptilians wordt eveneens duidelijk uit de Engelse koninklijke familie.

De door hen vermoorde prinses Diana wist precies met wie ze te maken had. Zo heeft ze veel verteld aan haar goede vriendin en vertrouwelinge Christine Fitzgerald. Zo had Diana een bijnaam voor de Engelse koninklijke familie, de Lizards of Reptillians. Ze wist ook zeker dat ze hier niet met gewone mensen te maken had.

Op de avond voor haar huwelijk met prins Charles werd ze geroepen voor een bespreking met de Windsor familie. Daar was toen ook aanwezig de toekomstige tweede vrouw van Charles, Camilla Parker Bowles.

Men had Diana die avond drugs toegediend en er werd haar verteld dat de enige reden voor haar verbintenis met Charles was, het voortbrengen van erfgenamen en dat Camilla zijn werkelijke vrouw was.

Om haar te laten zien wie ze werkelijk waren, veranderden prins Philips en de Queen Mother (moeder van huidige koningin Elizabeth) van vorm tot reptielen, het zogenaamd shape shifting. Er werd haar verteld dat als ze het ooit zou wagen om haar mond open te doen, ze zou worden gedood.Iemand die uitgebreid heeft gesproken met Christine Fitzgerald is David Icke. In onderstaande video legt hij uit dat de Windsor familie het DNA nodig had van een blonde vrouw met blauwe ogen om het Reptielen DNA weer in balans te brengen.

Deze reptielen die nog steeds Engeland, maar ook het grootse deel van de rest van de wereld onder controle hebben en dat zeker ook in ons land, zijn niet menselijk. Ze zijn een hibrideras waardoor ze, onopvallend voor het ongetrainde oog, zich tussen de gewone mens kunnen bewegen.

Dezelfde Reptilians die de opdrachtgever zijn van de Grays die weer samenwerken met de Amerikanen en die door Vladimir Poetin de deur zijn gewezen.David Icke zegt dat hij zich voor kan stellen dat er mensen zijn die moeite hebben met het geloven van dit soort dingen. Dingen die zover verwijderd zijn van alles wat ons van kinds af aan wordt opgedrongen als “de waarheid”.

Een waarheid die nu heel snel overal ter wereld op allerlei mogelijke manieren wordt ontrafeld.

Wanneer bovenstaand verhaal op waarheid berust dan houdt dat automatisch in dat Vladimir Poetin bij “de goeden” hoort en geen onderdeel (meer) vormt van wat wij de Illuminati noemen. Dat hij, net als wij, op zoek is naar een wereld waar de waarheid weer als normaal wordt beschouwd en ieder mensen recht heeft op een eigen leven zonder volledig te worden geprogrammeerd door een overheid.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl