Amerikaanse marine registreert patenten gebaseerd op buitenaardse technologie (video)

Er is al langere tijd een proces gaande van het witwassen van de geheime ruimtevloot.

Een volgende stap in dat proces is nu het registreren van nieuwe patenten door de Amerikaanse marine van technologieën die niet van deze aarde zijn. 

We weten dat er een geheime ruimtevloot bestaat en dat de mensheid al vele malen verder is met technologische ontwikkelingen dan ons wordt verteld. De informatie die we daarover hebben is afkomstig van klokkenluiders en hackers zoals Gary McKinnon.

We zijn nu op het punt aanbeland waar deze geheime ruimtevloot minder geheim zal worden en dat betekent dat er in sneltreinvaart een soort witwasoperatie moet plaatsvinden. Een operatie waarbij het grote publiek stap voor stap kennis zal maken met de ruimtevloot.

Uit een artikel eerder dit jaar:

Er ontstond vorig jaar veel opwinding en een jubelstemming onder ufo liefhebbers vanwege een stroom aan publiciteit over waarnemingen van Amerikaanse marinepiloten.
Hierna nog eens één van die video’s:
De beelden zijn honderd procent echt en ze zijn afkomstig van de Amerikaanse overheid.

Naar aanleiding van deze onthullingen is er veel over gesproken, ook door Amerikaanse politici in het Congres, en is er overleg geweest met de marine.

Het gevolg van dat alles is dat de Amerikaanse marine nu heeft aangekondigd dat ze nieuwe procedures zullen hanteren, waarbij piloten en ander personeel vreemde dingen kunnen rapporteren.

Dit gebeurde tot nu toe slechts incidenteel want piloten hielden veelal hun mond dicht omdat het melden van dit soort incidenten vaak niet echt bevorderlijk was voor hun carrière. Net zo goed als dit bij civiele piloten het geval is.


Het is geen toeval dat dit nu gebeurt en ook niet dat die beelden juist van de marine afkomstig zijn. We schreven hierover uitgebreid in een ander artikel.

Het verhaal dat wij schreven wordt in het volgende interview bevestigd door de voormalige Amerikaanse staatssecretaris en Wall Street bankier Catherine Austin Fitts. In een gesprek met Dark Journalist Daniel Liszt legt ook zij uit dat het gezocht moet worden in de letterlijk biljoenen dollars die vanuit het Pentagon zijn verdwenen naar het geheime ruimteprogramma. 

 De "Disclosure" die nu plaatsvindt is onderdeel van een shift om het geheime ruimteprogramma dat is gefinancierd met de verduisterde biljoenen dollars vanuit het Pentagon, langzaam maar zeker een iets meer open programma te maken en de bevolking te laten wennen aan het feit dat er steeds snellere en meer spectaculaire ontwikkelingen in de ruimte zullen plaatsvinden. De komende jaren zal je dan ook "fenomenale ontwikkelingen" zien in de ruimte en zal er naast al het verduisterde geld ook steeds meer ruimte komen in de bestaande begrotingen voor expansie in de ruimte.


En dat is het punt waarop we nu zijn aangekomen. Fenomenale ontwikkelingen zoals de Amerikaanse marine die patenten registreert, gebaseerd op buitenaardse technologie.

Er wordt uiteraard niet verteld dat het hier gaat om buitenaardse technologie, maar als een marine onderzoeker opeens vreemde patentaanvragen doet op basis van wat men noemt exotische technieken, dan gaan er wel wat alarmbellen rinkelen.

Technieken die op dit moment helemaal niet bestaan, niet in de civiele luchtvaart en ook niet in de militaire. Technieken die je doorgaans alleen tegenkomt bij ufo-fanaten. Technieken die zijn gebaseerd op hoge elektromagnetische  krachtvelden, revolutionaire aandrijfsystemen en een hybride aerospace onderwater voertuig.

Zo gaat de meest recente patentaanvraag van de marine over de praktische toepassing van een fusiereactor in een vliegend object, waardoor het enorme snelheden kan bereiken en manoeuvres uitvoeren die normaal gesproken niet kunnen.

xxx

Dit is slechts één van de vele mysterieuze patenten die door de marine zijn ingediend. De aanvraag komt altijd op naam van marine onderzoeker Salvatore Cezar Pais. Dit schijnt een soort mysterieuze wetenschapper te zijn die over fenomenale kennis beschikt. Hoe Pais aan al die kennis komt, wordt uiteraard nergens vermeld, maar al zijn patentaanvragen zijn revolutionair.

Zo is er ook één voor een aerospace onderwater object. Een object dat onder water net zo gemakkelijk uit de voeten kan als in de lucht en bovendien geen hitte afgeeft.

xxx

In de wereld van ufologen is dit concept natuurlijk al heel lang bekend onder de naam USO (Unidentified Submerged Object).

Dit soort objecten kom je veel vaker tegen dan je zou denken en dit komt onder andere voor in het verhaal van de bekende klokkenluider Bill Cooper in de tijd dat hij nog bij de marine diende. Hij omschreef wat hij toen zag zal als volgt:

Hij was een erg avontuurlijke en een beetje gekke, nog jonge man en dacht dat het wel spannend zou zijn om werkzaam te zijn op een onderzeeër, waarvoor hij zich dan ook vrijwillig aanmeldde. Tijdens één van de oefeningen waren ze op weg van Portland/Seattle naar Pearl Harbor en had hij dienst op de uitkijk, waar hij zijn levensveranderende ontdekking deed met wat hij zag. Plotseling zag hij een schotel-achtig object vanuit de zee omhoog komen (ter grote van een vliegdekschip), die om zijn as draaide en meteen tussen de wolken verdween. Omdat wat hij zag gebeuren zich op ongeveer 2 zeemijl afstand van hem afspeelde, leek het langzaam te gaan, maar in feite ging het zeer snel omdat het uit het water kwam, om z`n as draaide en direct uit zicht was.

Hij melde het voorval dat hij iets gezien had bij zijn meerdere, waarop deze ook op dek kwam kijken. En warempel een paar minuten later komt datzelfde DING terug uit de lucht met volle snelheid, en verdween weer in zee zonder ook maar een spetter/plons te veroorzaken. Het was net of de zee zich opende waardoor het object zonder iets te raken erin kon vliegen. U moet zich voorstellen dat wat hij gezien had, zo groot was als een vliegdekschip en zoiets kan NOOIT in zee terechtkomen zonder ook maar een plons.... althans niet in de wereld zoals wij die kennen. Het ritueel herhaalde zich meerdere keren waarvan beide mannen ooggetuige waren.


Dat de Amerikaanse marine al heel lang kennis had van ufo's die ook onderwater kunnen opereren, blijkt ook uit de volgende uitgelekte documenten waarover wij eerder schreven.

Via een televisiestation in Las Vegas zijn er nu originele marine documenten uitgelekt, waaruit inderdaad blijkt dat het verhaal waar is en waar nog veel meer interessante informatie in staat dan tot nu bekend was.

Het KLAS televisiekanaal zegt, dat hoewel er geen logo’s en dergelijke te zien zijn op het intern marineverslag, dit wel degelijk echt is en dat dit is bevestigd door vier verschillende mensen die dat zouden kunnen weten.

Interessant is dat ze het object geen UFO noemen, maar AVV, wat staat voor anomalous aerial vehicle. Een vliegend object dat er eigenlijk niet hoort te zijn.

Hierna volgt de originele samenvatting van het verslag en daarin is te lezen dat het voorval zich uitstrekt over een periode van ongeveer zes dagen.


xxx

Het volgend plaatje laat de voornaamste conclusies zien die in het rapport worden genoemd.

Zoals dat het object dat is waargenomen absoluut niet thuishoort in de Amerikaanse marine of luchtmacht.

Dat het object zichzelf als het ware onzichtbaar kan maken (cloaking) voor de huidige radarsystemen.

Dat het over verbazingkwekkende aerodynamische eigenschappen beschikt, maar dat er helemaal niets te zien is zoals vleugels, aandrijving of uitsteeksels.

En dan nog iets bijzonders want het object beweegt zich klaarblijkelijk onder water net zo gemakkelijk als in de lucht.


xxx

Het totale rapport beslaat zo’n 13 pagina’s en is hier te lezen. Dit rapport werd vijf jaar na de gebeurtenis samengesteld en volgens KLAS TV is het daarna aan de kant gelegd omdat binnen het Pentagon er eigenlijk niemand in was geïnteresseerd en het object duidelijk geen gevaar opleverde.

Wat uiteraard ook een mogelijkheid is, is dat we hier niet te maken hebben met een UFO van buitenaardse makelij, maar met een exemplaar van de geheime ruimtevloot zoals die enkele jaren voor het incident van de marine werd gebruikt voor de aanslag op de Twin Towers tijdens 9/11.


xxx

Normaal marinepersoneel heeft uiteraard ook geen weet van het bestaan van een geheime ruimtevloot en dus zijn zij net zo verbaasd als de rest van de bevolking, schrijven zij braaf hun rapporten die vervolgens ergens in een bureaula verdwijnen.

Aan de andere kant, misschien zijn het wel degelijk buitenaardsen en dat is toch iets waar de meeste mensen vanuit gaan als er ondubbelzinnig is bewezen dat UFO's echt bestaan.

Nadat we dit artikel hadden geschreven, ontvingen we van Paul Harmans een video van Tyler van Secure Team over dit onderwerp die hij in het Nederlands heeft ondertiteld.

Onze dank en veel lezers zullen daar blij mee zijn en dus bij deze:

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl