Onthullingen door een buitenaardse (video)

Op aarde leven reptielachtige wezens die hier al langer zijn dan mensen, ze geven lagere vibraties af en hun ogen geven licht in het donker.

Zij leven onder de mensen, zien eruit als mensen en geven moedermelk aan hun kindjes, maar het zijn geen zoogdieren.


Dat onze aarde wordt bezocht door buitenaardsen is voor de meesten onder ons hier niets nieuws. Het feit dat ze ook gewoon onder ons leven is voor velen toch iets dat moeilijk te begrijpen is.

Via een lezer (dank!) kregen wij het volgende zeer interessante bericht over een vrouw die onder hypnose communiceert met een buitenaardse en het volgende is wat hij schrijft:

Mijn moeder heeft mij twee hele interessante Russische video's laten zien (twee delen van één geheel). In deze video wordt een vrouw in hypnose verbonden met een buitenaards wezen (waarschijnlijk reptiloïde). Via die vrouw (die onder hypnose is) worden er heel veel vragen gesteld aan dat wezen en worden er ook veel interessante antwoorden gegeven.

Het wezen waarmee gecommuniceerd werd, had lage vibraties, dus voor hem om via de vrouw te spreken, moesten de vibraties van de vrouw ook worden verlaagd. Na de hypnose moesten de vibraties van de vrouw worden verhoogd. 

Aanvankelijk begon ik tijdens het kijken van de video een paar aantekeningen te maken voor mijzelf. Na een tijdje werd alles zo interessant, dat ik woord voor woord notities begon te maken. Jammer genoeg kon ik niet alles verstaan door geruis (de man die precies in een antwoord in de microfoon blaast) of doordat de vrouw onder hypnose dingen soms heel onduidelijk uitspreekt. Ik heb toch geprobeerd om alles zo goed mogelijk te vertalen, aanvankelijk voor mijzelf, maar daarna dacht ik: "Dit is best interessant. Dit wil de redactie van Niburu vast ook weten! :-D "

Op plekken waarvan ik niet 100% zeker wist of mijn vertaling wel nauwkeurig genoeg was, heb ik voor de zekerheid de originele Russische tekst erbij gezet (zie bijlage).

De hoogtepunten van de video's samengevat:

- Op Aarde leven reptielachtige wezens, die hier al langer waren dan de mensen. Zij leven onder de mensen, zien eruit als mensen en geven moedermelk aan hun kindjes, maar het zijn geen zoogdieren. Zij geven lagere vibraties af dan mensen en hun ogen geven licht in het donker.

De criminele wereld bestaat uit reptiloïden.

- De mensen zijn gecreëerd door mensachtige wezens die van de planeet Nibiru komen.

- Die mensachtige wezens hebben in ons DNA kunstmatige angst en afkeer tegen de reptiloïden ingebouwd. De reptiloïde was van mening dat wij af moeten komen van deze genetische blokkade.

- Mensen hebben geestelijke mentoren van een hogere beschaving die ons werk in de gaten houdt en ons technologie schenkt.

- Dinosaurussen leven nog op Aarde en zij planten ook voort, maar zij wonen ondergronds. Er zijn vijf ingangen naar hun ondergrondse wereld, waarvan er drie gesloten zijn. Er zal een moment komen dat duizenden van hen worden losgelaten op het oppervlak.

- De Verenigde Staten van Amerika, Canada en Engeland beschikken over driehoekvormige vliegende schotels; een technologie die hen gegeven is door de reptiloïden, maar deze vliegende schotels hebben als beperking dat zij onze planeet niet kunnen verlaten. De achterliggende technologie is: torsievelden en ether.

- Sigaretvormige vliegende schotels zijn van de reptiloïden, terwijl cirkelvormige vliegende schotels met vijf lichtjes naar beneden en drie lichtjes naar boven van de grijze beschaving zijn.

- Rusland is technologisch verder dan de VSA, Canada en Engeland, omdat men in Rusland portalen heeft. Dit is een stap verder.

- Reptiloïden zijn aan de macht in Rusland, maar is een machtsstrijd gaande in Rusland tussen de reptiloïden en demonen.

- Mensen kunnen kanker allang al genezen, maar geld verhindert ons.

- Aardse overheden hebben als taak om iedereen die te ver ontwikkeld is en die te veel weet, te vernietigen.

- Alle mensen op Aarde zijn geïnfecteerd met mini-robotjes, die verspreid worden via vliegtuigen en die ook in onze fruit, groenten en zelfs water zitten. Deze mini-robotjes nestelen zich in onze cellen en zelfs ons DNA en wachten het vernietigingscommando af. Mensen beschikken nog niet over de technologie om deze mini-robotjes te detecteren, laat staan om hen te verwijderen. Op de vraag of er in Rusland ook aan chemtrails gedaan werd, luidde het antwoord: "Over de hele wereld!"

- Varkens werden als eerste geïnfecteerd met deze mini-robotjes.

Daarom mochten mensen geen varkensvlees eten.

Ikzelf ben eerder geconfronteerd geweest met het verhaal dat reptielachtige wezens tussen de mensen leven vermomd als mens, maar ik vond dat nogal sterke verhalen. Deze twee video's, echter, hebben mijn ogen geopend.

Ik heb door deze video ongelofelijk veel informatie binnengekregen die ik hiervoor nooit had. Het mooie is: de video staat openbaar op het Internet, dus iedereen kan het zien! Niet iedereen heeft het geluk Russisch te spreken, dus daarom dacht ik: "Ik zal een beetje helpen!

Hierna de twee Russischtalige video's en daarna de uitgebreide aantekeningen die door de lezer zijn gemaakt.
Sigaretvormige vliegende objecten zijn van de reptiloïden. Hier staat zeven sterren op en een draakachtige slang in een cirkel.

Driehoekige vliegende objecten zijn Aardse objecten uit de Verenigde Staten van Amerika. Hier rust een alleenrecht op, zo blijkt uit de gegevens van Wikileaks: TR - 3b project Astra. De VSA, Canada en Groot-Brittannië zijn in het bezit van deze driehoekige vliegende objecten.

Cirkelvormig ruimteschip met vijf lichtjes naar beneden en drie naar boven: grijze beschaving.

De mensen zijn al bijna klaar om de reptiloïden in hun echte vorm te zien.

De mensen zijn nog niet klaar om met de reptiloïden samen te werken. Er zijn nu onderontwikkelde wezens die alleen in het astrale kunnen zijn en die zich alleen voeden met menselijke energie. Het is niet leuk om dat tegen ons te vertellen. ("Нам говорить это - не интересно") Wij zijn vooruitgegaan. De reptiloïden hebben oogpupillen die vanaf de zijkanten open en dichtgaan.

Deze wezens kunnen jou meenemen op hun schip. "Не надо испытывать - мы можем просто так общаться."

Vanaf 13:05 zegt via hypnose - waarschijnlijk reptiloïde - "onze schepen zijn goed genoeg verborgen. Geen menselijk oog is goed genoeg om onze schepen te zien. Wij krijgen hiervoor op onze kop."

"замахнулись на всех цивилизаций!" (Что это значит?)

"Смешно. Если я вам сейчас скажу на вашем планете много рас, то главнее всего... "

Я бы не сказала, что они (спруты) далеко от нас ушли."

Er is een ander buitenaards ras, спруты, die blijkbaar verder ontwikkeld is dan de reptiloïden, maar de reptiloïde zegt daarover: "Ik zou niet zeggen dat zij veel verder zijn dan wij in de ontwikkeling."

"Wij hebben afspraken met Aardse overheden." ~ "Er wordt op jullie gelet, zodat er niks met jullie zal gebeuren."

"Wie let er dan op ons?" ---> "Jullie geestelijke mentoren. Dat is de hogere beschaving, die jullie werk in de gaten houdt. Zij geven jullie techniek en programma's voor jullie ontwikkeling. Is het zo duidelijk?"

Amerikaanse ruimteschepen kunnen van één punt naar het andere reizen, maar alleen binnen de Aardse grenzen. Zij kunnen niet de ruimte in vliegen. Mensen kunnen de ruimte al in vliegen; bij ons (Rusland?) is die technologie nog in ontwikkeling.

Rusland kan deze technologie gebruiken en gebruikt deze ook, maar niet tot het einde. Rusland bezit andere technische middelen: portalen.

"Waar in Rusland wordt dit ontwikkeld?" ---> "Ik heb het recht niet om de exacte locatie te geven, maar ik kan wel zeggen: daar waar het ijs is. Ik hoop dat jij het begrijpt" ---> "Ja, ik begrijp het."

19:35: "Wie heeft de technologie van deze driehoekige vliegende schotels gegeven aan de VSA, Canada en Engeland?" ---> "Reptiloïden die met jullie op deze planeet wonen. Overigens, als ik eerlijk ben: de criminele bevolking van de Aarde; dat zijn reptiloïden. Niet jullie, helaas."

19:56: "Waar komen wij dan vandaan?" ---> "Er is een planeet, die jullie Nibiru noemen. Jullie scheppers komen daar vandaan, degenen die jullie gemaakt hebben."

"Voor jullie waren er andere wezens - die lichamelijk erg jullie lijken - die hier samen met de reptiloïden leefden. Hele grote mensen die het licht van de Aarde droegen. Er was een grote oorlog toen die wezens hier kwamen. De reptiloïden besloten zich er niet mee te bemoeien; zij gingen ondergronds en gingen observeren. Tot op heden zijn zij waarnemers, die van de zijlijn toekijken. Zij (de reptiloïden) bemoeiden zich niet met de oorlog."

"Raakt de hypno-energie niet op?" ---> "Maak jou geen zorgen. Jullie [woord dat ik niet ken] heeft voldoende energie voor ons gesprek."

"Dus, de dinosaurussen, die dus zijn uitgestorven" ---> "He. He." (lachje)

"Geef antwoord op de vraag over die periode, toen hier dinosaurussen overbleven: wie waren dat?" ---> "Zij zijn nog steeds hier." ---> "Nu zijn ze hier niet meer. Ze zijn allemaal uitgestorven" ---> "Niet waar. Zij voelen zich heel goed onder de grond. Zij leven en planten zich voort. Binnenkort breekt de periode aan dat de eerste dinosaurus wordt losgelaten, en achter hem volgen duizenden anderen." ---> "Hoe is het mogelijk van de ene naar de andere wereld te komen, waar zij wonen? Waar is de ingang?" ---> "Er zijn zoetwatermeren en oceanen waar de ingang bestaat uit grotten die naar de ondergrondse wereld leiden." ---> "Heeft Rusland ook zo een ingang?" ---> "Twee ingangen zijn open; drie zijn er gesloten." ---> "Kun jij zeggen waar de ingangen open zijn? In welke delen van Rusland?" ---> "Bergen, Ararat. Één puntje is open. Wij kunnen neerkomen; jullie leiders gaven ons toegang, de reptiloïde wezens."

"Voeren jullie geen oorlog met de reptiloïde wezens?" ---> "Waarom zouden wij met jullie of met hen oorlogvoeren? Jullie voeren ons; wij hebben handelsbelangen. Waarvoor?" ---> "Oh, dus jullie voeren handel? Waar handelen jullie in?" ---> "In voor ons onmisbare stoffen; in voor ons onmisbare energie. Wij geven technologieën, van verschillende planeten." ---> "Handelen jullie ook in menselijke energie?" ---> "Zeker. Ik kan het zo zeggen: op de ruimteschepen van de reptiloïden staan zeven sterren. Zeven planeten, die zich in jullie melkweg bevinden. Nu zijn het er vijf. Twee sterren mogen daarom worden weggestreept, maar zij gebruiken er nog steeds zeven, maar in werkelijkheid beheersen de reptiloïden maar vijf planeten." ---> "Welke planeten beheersen jullie nog meer? Estherische planeten?" ---> "Fysieke planeten. Ik heb het met u over fysieke planeten." ---> "Oké, op welke planeten? Kun jij dat aangeven?" ---> "Ik kan het zo zeggen: Jupiter en Saturnus zijn voor hen gesloten. De overige vijf; ik heb geen [zegt iets heel onduidelijks]"

"Die driehoekvormige schotels, waar vliegen zij op? Op welke technologie?" ---> "Torsievelden (Russisch: "торсионные поля")" ---> "En waar komt de energie vandaan?" ---> "Ether. (Russisch: "Эфир")" ---> "Wat verwerkt de ether en wat komt daaruit? Welke energie? Welke beweging?" ---> "Ether kan dichtheid creëren, dichtheid weghalen en de dichtheid doorlatend maken." (Russisch: "Эфир может создавать плотность, убирать плотность и сделать её проницаемый")

"Jullie geleerden weten allang al hoe dit moet. Ik bedoel, jullie Russische geleerden. Vraagt u over Rusland?" ---> "Nee, maar wij hebben toch niet de schotels die Canada, Engeland en Amerika hebben? Daarom vraag ik over..." ---> "Jullie beschaving loopt voor. Jullie hebben die bewegende dingen niet nodig, wanneer jullie geleerd hebben om lichamen te verplaatsen in de ruimte." (Russisch: "Ваша цивилизация впереди. Вам не нужны такие передвигающие вещи, когда вы научились тела перемещать в пространстве.") ---> "De ruimte dichtbij de Aarde?" (Russisch: "Пространство околоземное?") ---> "Ja, op dit moment wordt de technologie nog aan jullie gegeven, aan jullie planeet. Jullie hebben geen toegang om van planeet naar planeet te reizen. Die toegang wordt geopend op [geluid verstoort het antwoord]" ---> "Ja, ja, ik begrijp het. Welke beschaving heeft Rusland?" ---> "Specifiek Rusland?" ---> "Ja" ---> "Ik zal het zo zeggen: op dit moment zitten reptiloïde wezens bij jullie aan de top. Maar, er is een machtsstrijd gaande." ---> "Wie is er nog meer betrokken bij die machtsstrijd, behalve reptiloïde wezens?" ---> "Duistere werelden. Jullie noemen hen: "demonen". Dat is een stof met lage trillingen. Maar, zij kan ook in de materiële wereld bestaan. Zij heeft goed geleerd om te materialiseren." ---> "Bestonden de donkere werelden eerder dan de reptiloïde wezens of hun beschaving? Of waren de reptiloïden eerst?" ---> "De reptiloïden waren er eerder." ---> "Wie heeft de donkere werelden gecreëerd?" ---> "De duistere werelden werden heel lang geleden al gecreëerd, en zij vero... veroviir... verovaren constant planeten" ---> "Veroveren. Duidelijk. Wie heeft de donkere werelden dan gecreëerd? Aanvankelijk, als de reptiloïden er eerst waren, dan moet iemand die donkere werelden toch gecreëerd hebben?" ---> "oecumenisch ras" (Russisch: "вселенский рас") ---> "Zitten zij op alle planeten?" ---> "Jammerlijk genoeg, praktisch overal, maar er zijn planeten waar de toegang gesloten is." ---> "Duidelijk" ---> "Waarom is in Rusland alles zo problematisch? Is Rusland een kolonie, of leidt Rusland haar eigen vooruitgang? (Russisch: "Ну а что-ж в России так всё проблематично? Россия является колония, или Россия сама ведёт свою развитию?")" ---> "Rusland leidt haar eigen ontwikkeling, maar de hele planeet is een kolonie. Herinnert u zich de angst voor het getal zeeeeeeeeeees-zeeeeeees-zeeeeeees? " ---> "Ja, maar waarom angst? Wat is dat voor een getal? Wat zit daarachter?" ---> "Heel simpel. 6 planeten, 6 ruimten (Russisch: "пространств") hebben dezelfde boerderijen als op Aarde. Wezens die hun energieën voeden, en ons allemaal als één. (Russisch: "Существ которым питают их энергий, и нас всех в целом.") Zeeeees-zeeeees-zeeeees. 6 planeten. 6 dimensies en 6 wat? Wat kwam er als laatste?" ---> "[onduidelijk uitgesproken woord]" ---> "Oh, oké, duidelijk. Is dat hier een levenslange beschaving waar energie uit gehaald wordt, of zal de beschaving bevrijd worden uit die kolonie?" ---> "De beschaving kan zich bevrijden in haar ontwikkeling." ---> "En waar moet de beschaving heen, als deze zichzelf bevrijdt?" ---> "Vuur kan op elke planeet leven, wil zich spiritueel ontwikkelen, wil in harmonie voor het licht kiezen." ---> "Gewoon even tussendoor. Is het mogelijk om mensen energetisch van kanker te genezen?" ---> "Dat hebben jullie uitgevonden. Jullie kunnen oncologie allang al genezen, maar het geld verhindert jullie." ---> "Wat energetica betreft: is het technisch mogelijk om via ons transformatieprogramma..." ---> "Jij moet jouzelf verbeteren. Dan vernietig jij de kankercellen, maar het herprogrammeren van jouw lichaam leidt tot algemene herprogrammering. Wanneer wezens van andere planeten jullie maakten, hebben zij in jullie genoom afkeer tegen reptiloïden geactiveerd. Voor zover de reptiloïden hier leefden, hebben zij jullie genetische angst tegen reptiloïden ingebracht. Jullie afkeer tegen reptiloïden zit dus op genetisch niveau. Maar, reptiloïden zijn niet zo eng als jullie denken. Reptiloïden kunnen jullie helpen met jullie ontwikkeling, maar jullie genetische blokkade houdt dat tegen. Jullie onterechte gegeven kennis beïnvloed jullie wereldbeeld. De blokkade moet worden opgeheven."

"Zitten er in Rusland reptiloïden tussen de beroemdheden?" ---> "Een reptiloïde is een reptiloïde en een mens is een mens." ---> "Zijn er hybriden?" ---> "Kijk naar wat ik zeg: Aardse reptiloïden leven vele eeuwen op de schoot van mensen. Zij hebben dezelfde lichaamsbouw als mensen, hebben geen staart, de vrouwen hebben dezelfde borsten als menselijke vrouwen en geven melk aan de kleintjes. Dat is al ongeveer 3 miljoen jaar zo. Maar, het zijn geen zoogdieren. Het is gewoon een toegankelijke optie om kinderen te voeden; dit ook de betere variant. Maar, hun huid is anders dan die van jullie (mensen). Onze huid is gladder en heeft geen pili ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Pilus ). Aan de kant van de rug bij het ruggenmerg zit schubafval verzameld in een strakke frame. Dit gedeelte is bij hen heel gevoelig. De ogen zijn zijwaarts geplant. Er is haar op het hoofd, maar zij verven hun haar altijd een dusdanige kleur dat bij hun leeftijd past. Tussen de mensen kun jij hen herkennen doordat zij nooit strakke kleren dragen, vanwege hun gevoelige huid. Strakke kleding brengt hen pijn en ongemak. Zij hebben altijd "vliegende" en mooie kleding. En zij kunnen ook - vooral in de zomer - gaan zonnebaden. Daar genieten zij enorm van, net zoveel als dat jullie (mensen) genieten van seksuele genoegens." ---> "En welke verschillen zijn er nog meer?" ---> "Zij bezitten telekinetische krachten. Al hun communicatie loopt via gedachtenvorming. Allemaal. En zij zien de wereld niet door jullie kunstmatig aangebrachte, genetische blokkades, maar zoals dat miljarden jaren geleden was, dus een juiste waarneming van de wereld." ---> "Hoe verwijderen wij onze genetische blokkade, om de wereld net zo te zien als jullie reptiloïden?" ---> "Jullie hebben reptiloïden die met mensen willen praten, vooral jonge individuen die wetenschappelijke ontwikkelingen leiden, in groepen van mensen." ---> "Weten zij dat jij hen bestempelt als reptiloïde?" ---> "Ongetwijfeld. Het zijn toch geen idioten? Zij weten dat zij reptiloïden zijn. In jullie netwerken is er correspondentie, maar mensen nemen dit niet serieus. Zij lachen eroverheen." ---> "Welke correspondentie?" ---> "De exacte gegevens zou ik moeten achterhalen, maar ik weet dat zulke individuen er zijn, en niet alleen in Rusland, maar op Aarde in het algemeen, die met jullie communiceren en jullie hun wereldkennis geven. Maar, niet één persoon, behalve degenen die hen (reptiloïden) contacteren, neemt het contact serieus. Maar, jullie organisatie, ik bedoel jullie leiders - ik hoop dat jullie snappen over wie ik het heb - zodra zij de ernst van de bedoelingen inzien, proberen zij alle kennis die naar hen leidt te vernietigen. Daarom waarschuw ik jullie zodat jullie voorzichtig zijn in wat jullie schrijven en in jullie belangrijke dingen. Het leven is voor jullie een behoorlijk dunne [onverstaanbaar... грай?], helaas is dat zo." ---> "Wat voor dunne [грай?] bedoelt u?" ---> "Ik zal het zo zeggen: ik praat met u over een fysiek plan. Daarom zijn mensen die ver gegaan zijn in hun ontwikkeling onderworpen aan onmiddellijke vernietiging, in het fysieke plan." --> "Wie houdt dat in de gaten?" ---> "De mensen van de overheid, die opzettelijk donker zijn, willen niet dat jullie beschaving aan de controle ontsnapt. Daarvoor worden jullie beïnvloed door verschillende technologieën, die erop ingericht zijn jullie als geheel te laten verdwijnen." ---> "Welke technologieën zijn dat? Mag ik dat weten? Noem eens een voorbeeld." ---> "Al lang geleden, in de middeleeuwen, zijn micro-robotjes ontwikkeld die het menselijke lichaam betreden om deze te raken. Jullie denken aan ziektes, maar dat is in werkelijkheid het werk van de mini-robotjes, die de balans van het lichaam verstoren door een destructieve structuur op te zetten." ---> "Hoe komen die micro-robots in ons lichaam?" ---> "Vliegtuigen besproeien deze mini-robots" ---> "Ah, dus jij bedoelt die - zoals Amerikanen dat noemen - chemtrails?" ---> "Misschien wel" ---> "Worden deze (mini-robotjes) in Rusland ook besproeid?" ---> "Over de hele wereld" ---> "Dus, elk mens heeft ze (de mini-robotjes)?" ---> "[onverstaanbaar woord] als konijnen" ---> "Dus, heeft elk mens die mini-robotjes? Hoe detecteer jij deze? Hoe deactiveer jij deze?" ---> "Jullie beschikken nog niet over de technologie om deze (mini-robotjes) te zien, maar ik kan het volgende zeggen: het is niet zonder reden dat jullie geen varkensvlees eten, want zij (varkens) waren de eersten die wij infecteerden. Ik zal het zo zeggen: jullie fruit, jullie groenten en zelfs jullie water, zijn al geïnfecteerd, helaas." ---> "Leuk" ---> "Ja..." ---> "Ik begrijp het, ik begrijp het. Wij zijn allemaal geïnfecteerd met micro-robotjes. Zijn dat bierrobotjes, of is het iets mechanisch?" ---> "De mini-robotjes zijn in jullie cellen en zelfs DNA ingebouwd, en wachten op het vernietigingscommando" ---> "En wie doet dat allemaal?" ---> "Jullie planeetvriendjes" ---> "Dus, het is niet mogelijk om dit te detecteren?" ---> "Dit was ongeveer 2500 jaar geleden. Toen was deze technologie ontwikkeld. Al 300 jaar werkt dit op planetair niveau, in jullie lichamen." ---> "Goed dan. Dank u wel. Kan ik nog met u praten? Hoe moet ik u oproepen?" ---> "Ik heb in het begin een code doorgegeven. De namen van de beschavingen die u gegeven zijn, zijn geen namen." ---> "Oké, maar kun jij de code herhalen?" ---> (tijdsprong) ---> "Bedankt voor het gesprek." ---> "Mijn vibraties..." ---> "Het was leuk om met u te praten, maar er wacht een client. Wij moeten het echt afsluiten." ---> "Ja, ik ben u dankbaar voor het gesprek." ---> "Ik roep u morgen op. Bent u er morgen nog?" ---> "Zeker" ---> "Bedankt" ---> "Neutrale zone. Verkrijg 400% van de energie. U moet uw vibraties verhogen."

"Сама ведёт своё развития"

Это субстанция низковибрационная

"" Онкология - наука о опухолях

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl