buitenaardse ufo's zijn echt Er is de laatste jaren al een ontwikkeling gaande waarbij steeds meer wordt gesuggereerd dat er wel degelijk buitenaardse vliegende objecten zijn.

David Charles Grusch heeft namens de Amerikaanse overheid de laatste jaren onderzoek gedaan en komt met schokkende onthullingen.  
Er is in Amerika nogal wat ophef ontstaan omdat er iemand met informatie naar buiten is gekomen. Een klokkenluider, maar niet zomaar de eerste de beste.

Het betreft hier iemand die namens de Amerikaanse overheid de afgelopen jaren onderzoek heeft gedaan naar onbekende vliegende objecten. Vroeger noemde men dit een UFO, tegenwoordig heet het "unidentified anomalous phenomena," of UAP.

De klokkenluider, de 36-jarige David Charles Grusch, is een gedecoreerde voormalige gevechtsofficier die in Afghanistan was gestationeerd. Daarna ging hij werken bij de National Geospatial-Intelligence Ageny (NGA) en het National Reconnaissance Office (NRO) - waar hij van 2019-2021 diende als vertegenwoordiger van de NRO bij de Unidentified Aerial Phenomena Task Force.

Vervolgens was hij van eind 2021 tot juli 2022 de zogenaamde co-lead van de NGA voor UAP-analyse en haar vertegenwoordiger bij de taskforce, die werd opgericht om UFO's te onderzoeken - die nu officieel "ongeïdentificeerde abnormale verschijnselen" of UAP worden genoemd.

Het onderzoeksbureau werd gelanceerd door de marine onder de verantwoording van de onderminister van Defensie voor Inlichtingen en Veiligheid. Sindsdien is dit gereorganiseerd in het All-Domain Anomaly Resolution Office, dat ook onderzoeken omvat van objecten die onder water opereren.

Grusch heeft het Congres en de inspecteur-generaal van de inlichtingendiensten uitgebreide geheime informatie gegeven over ultra geheime programma's. Grunsch zegt dat de overheid intacte en gedeeltelijk intacte vliegende objecten van niet-menselijke oorsprong in haar bezit heeft.

Verder beweert Grunsch dat deze informatie illegaal is weggehouden bij het Congres en dat ze hem nu op de korrel hebben omdat hij dit bekend maakt.

Andere inlichtingenfunctionarissen, zowel actief als gepensioneerd, met kennis van deze programma's door hun werk in verschillende agentschappen, hebben onafhankelijk vergelijkbare, bevestigende informatie verstrekt, zowel on- als off the record.

Grusch zegt dat het bergen van gedeeltelijke fragmenten of complete UAP's al tientallen jaren wordt uitgevoerd door de overheid. Dit gaat door tot op de dag van vandaag en het is niet alleen de Amerikaanse regering, maar ook haar bondgenoten en defensieaannemers.

Analyse heeft uitgewezen dat de geborgen objecten "van exotische oorsprong" zijn. Dat wil zeggen, gemaakt door niet-menselijke intelligentie. Dit kan dan inderdaad buitenaards zijn of een een totaal onbekende oorsprong hebben.

Grusch heeft een uitstekende reputatie en andere hooggeplaatste functionarissen steken voor hem de hand in het vuur.

Grusch zegt ten slotte: 'Het fenomeen van niet menselijke intelligentie is echt. Wij zijn niet alleen. Dit soort bergingen zijn niet beperkt tot de Verenigde Staten. Dit is een wereldwijd fenomeen en toch zijn wij tot nu toe niet in staat om hier een wereldwijd antwoord op te vinden'. 

De grote vraag is nu natuurlijk of de onthullingen van Grunsch echt zijn of een voorbereiding voor de komende nep buitenaardse invasie?

Zal ongetwijfeld worden vervolgd.