Op de planeten rond Sirius wonen onder meer humanoïde beschavingen die reizen in fysieke ruimteschepen.

Zij reizen niet door het universum zoals men zou denken, maar ze reizen door de tijd middels geleiding van gedachten. Hoe kunnen wij dit bereiken en hoe reageren onze eigen lichamen op de huidige energetische veranderingen op Aarde?

Siriërs worden aangetrokken door het aspect van de ziel van mensen. Zij kunnen ons veel leren over de transmutatie van de ene dimensie naar de andere. Daarom is hun rol in dit Ascentieproces ook aanzienlijk, zij kunnen aanwijzingen geven hoe we de weg naar een nieuwe toekomst zo gemakkelijk mogelijk kunnen bewandelen. Uiteindelijk dienen we de stap zelf te maken.

Er zijn tijden geweest waarin mensen van het sterrenstelsel Andromeda de Aarde hebben bezocht. Zij zijn voornamelijk geïnteresseerd in de werking van de hersenen en creativiteit van de mensheid. Zij willen de emotionele concepten en gevoelens die iedereen op deze planeet ervaart bestuderen.

De Andromedanen zeggen ook wel dat het bestuderen van aardbewoners hetzelfde is als geconfronteerd worden met 6 miljard computers die allemaal op een verschillende snelheid opereren. Zij monitoren hoe wij emotioneel groeien en hoe we steeds meer kennis vergaren.

Elyense zei in haar ontmoeting met professor R.N. Hernandez van de Universiteit van Mexico dat je ziel groeit op het moment dat je je emoties onder controle krijgt. Professor Hernandez had tevens een belangrijke functie in de Mexicaanse Commissie voor Kernenergie. Hij heeft een boek geschreven over zijn ontmoeting met deze buitenaardse. In deze emotionele cyclus waarin mensen van geboorte naar dood gaan houden de Andromedanen zich bezig met reïncarnatie en de ontwikkeling van emotionele zuivering. Niets gaat verloren, alles wordt enkel geperfectionaliseerd.

Hoe werken de lichamen van Siriërs? Hun lichamen functioneren op basis van osmose. Sommige rassen bestaan op niveau’s waar zij niets anders nodig hebben dan licht en energie om hun vorm te behouden en op nog weer andere niveau’s is vorm geheel overbodig. Enkel bewustzijn is aanwezig en men kan elke wenselijke vorm aannemen.

Op Aarde kunnen we ons op den duur steeds beter voeden met energie in plaats van normaal voedsel. Steeds meer mensen komen erachter de ze geen zwaar voedsel meer kunnen verdragen. Het begint met voeden met zonnestralen en de elektromagnetische velden rond onze planeet en op den duur gaan we over op een vorm van osmose.

Er zijn mensen op Aarde die hier hard mee bezig zijn. Ze eten bijvoorbeeld enkel fruit en sommigen eten in het geheel geen voedsel. Een dimensionale of bewustzijnsverandering van het lichaam en de geest is nodig terwijl het lichaam wordt verfijnd. In deze verschuiving of shift verlies je dichtheid en wordt je in elk opzicht lichter, zowel mentaal als fysiek.

Je komt erachter dat je minder voedsel nodig hebt en je wordt selectiever in de kwaliteit en kwantiteit van wat je eet. Je wordt steeds meer gevoed door bijvoorbeeld een wandeling aan het strand of door zonnestralen dan door een volledige maaltijd. Er is zoveel meer energie, buiten en binnen je, dan je kunt zien met je driedimensionale ogen.

Zij die helderziendheid beginnen te ontwikkelen kunnen de randen van de vierde dimensie ontwaren, zoals aura’s en energievelden. Zicht is niet het enige zintuig wat verder ontwikkeld wordt in de volgende dimensie. Je voelt meer terwijl je gebruik maakt van je intuïtie en je innerlijke weten en je begint steeds meer om je heen te voelen. Terwijl je gevoeliger wordt voor energievelden ontwikkel je een soort parallel bestaan.

Wanneer je deze hogere ongebruikte zintuigen begint te ontwikkelen wordt je je meer gewaar van de energetische krachten om je heen. Deze energievelden bestaan overal en terwijl je over straat loopt kun je bijvoorbeeld voelen dat je door een vierdimensionaal gebouw loopt. Het bestaat, maar je ziet het niet. Je voelt het.

Deze extra zintuigen zijn niet alleen beperkt tot mensen die helderziend zijn. Ze kunnen door iedereen worden gevoeld. Elke cel in je lichaam weet wanneer het wordt geconfronteerd met een elektrisch veld of energetische verandering.

Je haar gaat af en toe overeind staan en ook krijg je wel eens kippevel wanneer je een verandering voelt in de atmosfeer. Wanneer je leert om je zintuigen te verruimen kom je veel meer tegen dan je in eerste instantie kon waarnemen. Je realiseert je dat iets bestaat wat je daarvoor nog niet kon waarnemen. Je kunt het vervolgens waarnemen met je derde oog wat bij baby's die nu geboren worden geheel geopend is. Vervolgens kun je het naar je toe trekken in de realiteit van vorm.

Bron: Etfriends.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Healing Arts sprays en remedies kunnen een grote hulp zijn bij het vinden en oplossen van blokkades zodat ze u van dienst zijn tijdens het Ascentieproces!kijk hier voor een uitgebreide product informatie.