In het geïndustrialiseerde Westen is de overheersende opvatting dat mensen in het centrum staan van de universele creatie.

Dit dogma is de ideologische motivatie achter de ongeldigheidsverklaring van het contact tussen mensen en buitenaardsen.

Voorts is dit dogma de moderne equivalent geworden van het corresponderende dogma dat de Aarde plat is, wat de kerk en andere elitaire groepen eeuwen geleden gebruikten om macht te krijgen.

China wordt daarentegen niet beperkt door het Westerse pseudo-religieuze dogma en doet haar wetenschappelijke onderzoek naar UFO-waarnemingen en het bewijs van contact tussen mensen en buitenaardsen.

Wat is een dogma?

Een ‘dogma’ is een systeem van verduisteringen, propaganda en daaraan gerelateerde ideologieën die elitegroepen presenteren als ‘de waarheid’, die gericht zijn op het handhaven van sociale controle en uitbreiding van de eigen macht.

Voorbeelden van dogma’s zijn programma’s waarbij getracht wordt mensen te overtuigen dat ‘kapitalisme vrijheid en democratie in de hand werkt’ en dat ‘privatisering een goed iets is’.

Een recent voorbeeld van een dogma is de context van de zogenaamde ‘terrorismebestrijding’, waarbij de Amerikanen met hun coalitiepartners mensenrechten promoten in Irak en Afghanistan, terwijl alle informatie uit het gebied wijst op menselijk lijden en onderdrukking.

UFO-onderzoek is een gerespecteerde en erkende wetenschap in China

Izvestia meldt dat China een recordaantal organisaties herbergt die zich bezighouden met UFO-onderzoek. Hiervan houdt een groot aantal zich bezig met het leggen van contact tussen mensen en buitenaardsen.

Hun taken zijn beschermd door de Nationale Gemeenschap voor Buitenaardse Studies, die 25 jaar geleden is opgericht. Deze Nationale Gemeenschap wordt gefinancierd door de regering.

De studie naar buitenaards contact wordt niet systematisch onderdrukt zoals in het Westen het geval is, waarbij wordt getracht academisch UFO-onderzoek te ridiculiseren, alsmede het werk van groepen die zich bezighouden met ‘exopolitiek’.

Honderden wetenschappers in China bestuderen het buitenaardse fenomeen.

Leven buitenaardsen onder de mensen?

Chinese wetenschappers stellen tevens dat buitenaardsen onder mensen leven. Eén hiervan is Sun Shili, een gepensioneerde voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Nu is hij de president van de Peking UFO-onderzoeksgroep en hij is tot de conclusie gekomen dat waixingren (buitenaardsen) onder ons leven.

Sun had zijn eerste ontmoeting in 1971 toen hij naar het platteland werd gestuurd ten tijde van de culturele revolutie (1966-76) om rijst te telen. Op een dag liep hij door het veld toen zijn aandacht werd afgeleid door een helder object in de lucht, dat herhaaldelijk steeg en weer daalde.

Op het eerste gezicht dacht Sun dat het ging om een spionagevliegtuig. Jaren later, nadat hij buitenlands materiaal had gelezen over UFO-sightings, wist hij dat hij bezoek had van een UFO.

Sun is niet de enige expert in het land die deze waarnemingen serieus neemt. Volgens gerenommeerd wetenschapper Shen Shituan, een raketgeleerde en president van de Ruimtevaart Universiteit in Peking, zou elke waarneming onderzocht moeten worden.

Shili stelt dat onderzoek naar UFO’s nieuwe technologische ontwikkelingen kan voortbrengen. Hij denkt aan nieuwe manieren van ruimtereizen, oneindige hulpbronnen, nieuwe vormen van energie en sneller groeiende gewassen.

Shen Shituan neemt alle waarnemingen serieus, waaronder een werknemer die stelt dat buitenaardsen zijn huis binnenkwamen waar zijn vrouw en kind getuige van waren. Hij werd over een afstand van 265 kilometer geteleporteerd en kwam veilig weer thuis.

Het meest bekende Chinese UFO-verhaal is de case van Meng Zhao Guo, een jonge boer uit Wuchang in de provincie Heilongjiang. In juni 1994 zagen Zhao Guo en twee knechten iets vreemds gebeuren bij een naburige berg. Hierna volgde een complexe en bizarre ervaring, waarbij Meng werd geraakt door een lichtstraal en een seksuele ervaring had met een buitenaardse dame.

“Ze was drie meter lang en had zes vingers, maar leek voor de rest op een mens,” zei Zhao Guo. “Ik vertelde alles aan m’n vrouw en ze was niet heel kwaad.” Meerdere malen heeft de boer een leugendetectortest gedaan en het bleek dat hij de waarheid sprak.

Bill Chalker, een Australische UFO-onderzoeker, heeft intussen uitvoerige gesprekken gehad met Chen Gongfu. Gongfu houdt zich voornamelijk bezig met het onderzoeken van de Zhao Guo case. Beide onderzoekers zijn bezig het materiaal te vertalen voor een westers publiek.

Onderzoek naar het contact van Cao Gong met buitenaardsen

In december 1999 had Bill Chalker contact met een man uit Peking genaamd Cao Gong. Cao Gong stelde dat hij mee was genomen in een UFO waarna ze naar Qinhuangdao vlogen.

“Ze leken heel erg op mensen, hadden grote handen en waren erg bleek,” zeo Cao. Hij liet ook weten dat hij een Chinees meisje zag in de UFO. Cao werd onder hypnose gebracht en onderging ook een leugendetectortest. Hij sprak de waarheid. “De buitenaardsen genazen het meisje van haar ziekte,” zei Cao. Ook deze case wordt binnenkort geheel vertaald.

90% van de leden van UFO-groepen heeft een universitair diploma

“Het is prachtig om wetenschap te gebruiken om de UFO-sightings te ontcijferen,” zei Zhou Xiaoqiang, secretaris-generaal van de Peking UFO-onderzoeksgroep. Meer dan 90% van de leden van Chinese UFO-onderzoeksgroepen heeft een universitair diploma.

Officieel geregistreerde UFO-groepen in China tellen meer dan 50.000 leden, maar sommigen schatten dat er tientallen miljoenen geïnteresseerden zijn in het land.

China heeft een tweemaandelijks tijdschrift omtrent UFO-onderzoek en dit wordt gelezen door 400.000 mensen. De conservatieve staatsmedia rapporteren ook geregeld UFO-sightings, in tegenstelling tot de de Westerse regeringen die contact tussen mensen en buitenaardsen ontkennen.

“Wanneer iets over ons hoofd vliegt is er een goede reden om te proberen te begrijpen waarom ze hier zijn, waarom ze naar ons toe zijn gekomen en wat hun relatie met ons is,” zei Xiaoqiang.

Wong is de voorzitter van de UFO-club in Hong Kong waar ongeïdentificeerde vliegende objecten of vliegende schotels worden bestudeerd. De club heeft eens per maand een ontmoeting en bespreekt onderwerpen als buitenaardse beschavingen en UFO-contact.

“Om het UFO-fenomeen goed te kunnen begrijpen moeten we verschillende disciplines onder de loep nemen,” zei Albert So, universitair professor en lid van de Hong Kong UFO-club. “Het gaat dan om hun wiskunde, natuurkunde, geschiedenis, filosofie en zelfs paranormale activiteiten.”

Westerse wetenschap en pseudo-religies delen dogmatische systemen die menselijk contact met buitenaardsen ontkennen

Om de systematische ontkenning van contact tussen mensen en buitenaardsen in het Westen te begrijpen, dient men in te zien dat ‘officiële wetenschap en ‘institutionele religie’ in het Westen twee verschillende ‘hoofden’ zijn van hetzelfde politieke lichaam. De wetenschap in het Westen spreekt van evolutie en de religie van creatie.

Beide groepen hebben klaarblijkelijk een consensus bereikt over het onderdrukken van bewijs voor contact tussen de mensen en buitenaardse beschavingen. Deze tweevoudige ontkenning is gebaseerd op een beklemmende ideologie, waarbij menselijke kennis met betrekking tot kosmische associaties en interacties met mensen van buiten de Aarde en andere buitenaardse beschavingen worden onderdrukt.

De wetenschappelijke en pseudo-religieuze groepen in het Westen delen nog een ander dogma, waarbij macht en hebzucht worden gepropageerd. Dit leidt tot een materialistisch sociaal milieu wat de basisprincipes van mensenrechten en democratie ondermijnt. Deze ontwikkeling is verantwoordelijk voor het pad naar onderdrukking, genocide, oorlogen, racisme en vernietiging van de natuur wat ondersteund wordt door de wetenschappelijke technocraten en de christelijke pseudo-religieuze zendelingen.

De officiële wetenschap en institutionele religie in het Westen worden niet geïnspireerd door mensen die wijsheid proberen te vergaren. Deze milieu’s worden geleid door elitegroepen die in tegenstelling tot China hun eigen agenda nastreven en het publiek in het ongewisse laten over buitenaards contact en andere onderwerpen.

“Brazilië, India en China nemen de leiding als het gaat om buitenaards contact,” zei Mihir Sen van India Daily. “Ze willen de nieuwe wereld laten zien dat we samen moeten leven met onze ver ontwikkelde buitenaardse buren.”

Bron: Agoracosmopolitan.com