De FBI heeft haar archief over buitenaardsen en UFO’s geopenbaard. Medewerkers hebben het dossier bladzijde voor bladzijde ingescand en op het internet geplaatst.

Veel onverklaarbare fenomenen staan nog open en iedereen heeft nu alle vrijheid om zelf op onderzoek uit te gaan.

In de FBI-archieven komen we veel stukken tegen die als ‘Top Secret’ zijn gemarkeerd. Interessante waarnemingen waarvan velen maar wat graag de toedracht willen achterhalen. De FBI heeft naar eigen zeggen geen aanleiding om de documenten nog langer geheim te houden omdat ze vele mysteries niet kunnen oplossen.

Door het Britse ministerie van Defensie werden ook al Amerikaanse UFO-documenten van MJ-12 vrijgegeven. Nu vinden we in de FBI-archieven opnieuw dergelijke stukken van hetzelfde agentschap.

Meer dan 2.000 documenten zijn door de FBI geopenbaard voor het publiek en deze kunnen worden gelezen in ‘De Kluis’, een elektronische leesruimte. Naast de Majestic 12 documenten zijn er ook nieuwe stukken over Roswell opgedoken.

In maart 1950 stuurde FBI-agent Guy Hottel de directeur van de FBI een memo over vliegende schotels in de Amerikaanse staat Nieuw-Mexico. Een onderzoeker van de luchtmacht stelde dat drie zogenoemde vliegende schotels waren gevonden in Nieuw-Mexico. Ze werden omschreven als rond van vorm met een diameter van zo’n 15 meter. Elke schotel bevatte drie lichamen die humanoïde van vorm waren maar slechts één meter lang. Ze waren gekleed in zeer verfijnde metaalkleurige pakken.

Volgens een informant zijn de schotels in Nieuw-Mexico gevonden vanwege een zeer krachtige radar die door de regering was opgezet in het gebied en het leek erop dat deze radar het controlemechanisme van de schotels verstoorde. Bovenstaande is verder niet geëvalueerd.

Tevens vinden we een sectie terug over Project Blue Book. Volgens de FBI is deze operatie per 17 december 1969 beëindigd.

Document Guy Hottel, 22 maart 1950:

Bron: UFO-blogger.com