Is Marduk terug op aarde?

Het is nog nooit eerder voorgekomen dat én de huidige Amerikaanse President én twee van zijn voorgangers tegelijkertijd op het Afrikaanse continent waren.

Was dit toeval of stond er een ontmoeting op het programma met de toekomstige (buitenaardse) wereldleider?



Preston James is een sociaal psycholoog die na 35 jaar een praktijk te hebben gehad zich nu bezighoudt met onderzoek en het schrijven van artikelen. Hij maakt daarbij dankbaar gebruik van zijn meer dan goede contacten in de wereld van veiligheidsdiensten en wetshandhaving. In dat kader verscheen er de afgelopen week een interessant artikel van zijn hand op Veterans Today wat een heel ander licht werpt op hoe een en ander hier op aarde mogelijk werkelijk ligt. Het zou tegelijkertijd ook een verklaring zijn voor heel veel tot nu toe onverklaarbare of niet begrepen zaken.

De aanleiding van het artikel was dat de huidige president van Amerika, Barack Obama, en twee voorgangers, Bill Clinton en George W. Bush, zich tegelijkertijd in Afrika bevonden. Volgens contacten die Preston heeft binnen de SSG (Secret Shadow Government) en MJ12 (Majesctic 12) was het geen toeval dat ze alledrie op dat moment in Afrika waren.

De reden zou zijn dat er een ontmoeting is geweest met een zeer machtige hoogwaardigheidsbekleder, een nieuwe wereldleider waarvan het bestaan nu langzaam aan alleen bij de echte top bekend wordt gemaakt. Het zou niet alleen een kennismakingsbezoek zijn geweest, maar tevens een eerbetoon. En deze nieuwe wereldleider zou niemand anders zijn dan Marduk.

Aangekomen op aarde en in Afrika geland met een buitenaards ruimteschip.

Volgens de legende is Marduk een Anunnaki (Anakem of Nephilim), een Luceferiaans duivels wezen die tevens de vertegenwoordiger is van de inter-dimensionale zwarte planeet Nibiru, het hemellichaam wat niet zichtbaar is voor astronomen.

Volgens de overlevering werden de Anunnaki gedood of verdreven van de aarde tijdens de zondvloed. Nu zijn ze weer terug en wederom houden ze zich bezig met de kruisbestuiving tussen hun ras en bepaalde geselecteerde bloedlijnen op aarde. Bloedlijnen die tot nu toe de “oude Luceferiaanse erfenis” die terug gaat tot de dagen van Babylon, in stand hebben weten te houden.

Volgens het verhaal is echter de macht die ze over de mensheid kunnen uitoefenen, door de Almachtige God beperkt. Als ze weer willen terugkeren op grote schaal zoals vóór de zondvloed en hun vernietiging op aarde destijds, dan kan dat alleen door zich te houden aan de door God opgelegde spelregels.

Dat houdt in dat ze alleen voet aan de grond kunnen krijgen als ze erin slagen om de massa te verleiden om de wetten van God met voeten te treden. Hiervoor moeten ze diverse geselecteerde hybride bloedlijnen creëren en vermengen die de verbinding vormen tussen het bloed van de Luceferiaanse gevallen engelen (digiboek link) en dat van aardse vrouwen. Om vervolgens het resultaat hiervan te gebruiken om de mensheid te verleiden en te corrumperen en daarmee te breken met Gods wetten.

Deze wetten zijn in essentie het liefhebben van God (de echte) en je naaste als jezelf.

De afstammelingen, deze hybriden, krijgen van Lucifer speciale krachten om mensen te misleiden om zodoende voet aan de grond te krijgen. Door het corrumperen van de mensheid wordt er een basis gelegd van corruptie en perversie die langzamerhand de mensen op aarde steeds meer zal “vervuilen”.

Deze selecte “Luciferiaans verlichte” (oftewel Illuminatie) families zijn begiftigd met krachten om de wereld stap voor stap over te nemen via het Fabiaans socialisme.

Dit proces houdt in en maakt het ook noodzakelijk dat normale man/vrouw sekse rollen en het bijbehorend gezinsleven te niet worden gedaan. Verder “vervuilen” ze de bevolking met drugs en porno en behelst het doel ook het overnemen en verstevigen van criminele organisaties, het creëren van een eindeloze voorraad geld die gebruikt wordt om overheidsdienaren te kopen of om te kopen, het creëren van gigantische informatie (opslag) systemen om mensen in belangrijke posities te kunnen chanteren of compromitteren, het opzetten van permanente oorlogen en misdaad zodat er 24 uur per dag offerbloed vloeit, het afhankelijk maken van de mensheid van entertainment en mind control systemen zodat ze de waarheid niet te weten komen.

We moeten natuurlijk niet de kracht van geld onderschatten. Het is niet zo moeilijk om je voor te stellen hoe met het opzetten van een gecentraliseerd wereldbanksysteem je miljarden schuldslaven kunt creëren. Dit alles is absoluut essentiëel voor de creatie van een corrupte, rotte basis waardoor de (buitenaardse) wereldleider van de NWO (new world order),  in samenwerking met Lucifer erin zal slagen om controle te krijgen over alle landen in de wereld.

De naar boven gerichte driehoek stelt het bloed voor van de Anunnaki gevallen engelen, de Nephilim, de “grote mannen uit de oudheid” en de naar beneden gerichte driehoek stelt het bloed van de aardse vrouwen voor. Als je deze samenvoegt dan krijg je de zes puntige ster, ook wel de hex genoemd of de Babylonische “Luceferiaanse hex”, een symbool van de Anunnaki/menselijke bloedlijn verbindingen, gezegend door Lucifer.

Is Marduk geland en is hij gekomen om de aarde opnieuw onder controle te krijgen door het installeren van een Luceferiaanse Nieuwe Wereld Orde?

Bron:

Veterans Today
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl