Buitenaardsen hebben een ultimatum gesteld (video)

Als wij schrijven dat de Endgame de laatste fase is ingegaan dan houdt dat ook in dat besluiten op een (nog) hoger niveau worden genomen.

Eén daarvan is door buitenaardsen genomen in de vorm van een ultimatum aan de elite.Terwijl wij kijken naar het nieuws en de dagelijkse ontwikkelingen op onze planeet, vinden de werkelijk belangrijke gebeurtenissen plaats achter de schermen.

Nu is dat op zich niets nieuws, maar wat voor veel mensen wel nieuws zal zijn is dat buitenaardsen bij deze beslissingen betrokken zijn.

Via een recent artikel op de website Veterans Today van Preston James wordt duidelijk dat er een delegatie van ons goedgezinde buitenaardsen op bezoek is geweest bij een elitair clubje machthebbers en hen een ultimatum heeft gesteld.

De inhoud was eenvoudig: Stop alle corruptie en kwaad op aarde, nu onmiddellijk, of anders zal 90 procent van jullie hier over twee jaar niet meer zijn.

De exacte inhuod van deze boodschap is niet bekend. Het schijnt dat in het geval de super elite zich niets van dit ultimatum zou aantrekken er een machtige kosmische entiteit zal komen die een soort eindoordeel over de wereld zal vellen. Dat er dan wat je zou kunnen noemen een kosmische “reset” van onze planeet zal plaatsvinden.

Om welke buitenaardse entiteit of ras dit zou gaan is niet duidelijk. Wel is het waarschijnlijk dat dit niet zal worden uitgevoerd door de “goede” buitenaardsen die dit ultimatum hebben gesteld.

In de onderstaande video waarin Preston James in gesprek is met Jeff Rense kun je horen dat hij denkt dat het ras wat dan verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de zo goed als totale vernietiging van het menselijk ras de Reptilians, ook wel genoemd de Draco’s, zouden kunnen zijn. Dat is echter geïnformeerde speculatie omdat Preston het ook niet zeker weet.

Wat wel bekend schijnt te zijn intussen is dat het de “goede” buitenaardsen zijn die een overeenkomst met de Russische president Poetin hebben gesloten. Dit wordt ondermeer duidelijk door de grote transformatie waarmee men binnen Rusland bezig is. De “oude” christelijke waarden worden weer in ere hersteld, corruptie wordt keihard aangepakt en schadelijke dingen voor de bevolking zoals genetisch gemanipuleerde gewassen worden verbannen.

Rense haalt in het gesprek ook nog de profeet Edgar Cayce aan die in de jaren dertig al voorspelde dat uiteindelijk “het licht” vanuit Rusland zal komen.

Verder denkt hij dat wat er nu gebeurt met de wapenstilstand in het oosten van de Oekraïne, eenzijdig afgekondigd door het bewind in Kiev, niets anders is dan de stilte voor de storm. Volgens hem zal de regering deze tijd gebruiken om gigantische hoeveelheden manschappen en materiaal naar het oosten te sturen, klaar voor de grote slachtpartij die volgens hem onherroepelijk zal plaatsvinden.

Wanneer dit gebeurt zal Poetin gedwongen worden om militair in te grijpen. Maar, zo zegt hij: “Dit zal anders gaan dan je zou denken want dat is ook het moment dat de wereld op grote schaal in de gaten heeft hoe ze zijn bedonderd en zal de wereldbevolking luid applaudisseren voor Vladimir Poetin”.

Beide heren gaan er in hun gesprek gemakshalve van uit dat de elite geen gehoor zal geven aan het ultimatum van de buitenaardsen. Dat lijkt ons een reële veronderstelling.

Zoals Preston James uitlegt in het gesprek beschikt hij over een aantal verschillende goed ingevoerde bronnen, maar omdat alles loopt via de ons welbekende geheime genootschappen is het uitermate moeilijk om aan exacte informatie te komen.

Terwijl Rusland snel op weg is om te transformeren naar een menselijkere en eerlijkere maatschappij, bevinden wij ons hier in dit land in feite in het centrum van het kwaad. Juist dit kleine land speelt, samen met Engeland, een hoofdrol in de wereldwijde satanische praktijken. Juist hier staat een groot deel van de bevolking permanent onder mind control.

Preston James zegt in zijn artikel dan ook:

“If you have had trouble sleeping at night or hear ringing in your ears, you will understand this is evidence of a massive, ongoing psychotronic attack on the world through various sophisticated means including Wi-Fi, Cell Phone Towers and perhaps space platform or ground based equipment. And yet despite all this, such efforts have so far not succeeded in suppressing the American Spirit which is now rising and cannot be stopped”.

Die American Spirit zien wij ook hier. Ondanks alles wat tegen ons wordt gebruikt en ingezet, zien we de eerste tekenen van een massale ontwaking onder de bevolking.

Als laatste zegt Preston James dat er slechts 12 procent van de bevolking goed wakker hoeft te zijn om de kritische massa te bereiken waardoor dingen volledig anders (in positieve zin) zullen verlopen.

Op naar die 12 procent!


Bron:

Veterans Today

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl