Alien Grays geven Amerika ultimatum

De (geheime) Amerikaanse regering heeft nog tot volgend jaar om buitenaards leven officiëel bekend te maken.

Doen ze dit niet dan zullen de Grays zelf het heft in handen nemen en zich massaal wereldwijd vertonen.
Het bovenstaande is bekend geworden uit een eerder dit jaar geschreven artikel van Dr. James Preston op de website Veteran's Today.

De verplichting om niet later dan 2015 buitenaards leven bekend te maken aan het grote publiek vloeit volgens Preston voort uit de eerder gesloten overeenkomst tussen de geheime Amerikaanse regering en de grote Gray aliens.

Deze overeenkomst met buitenaardsen was trouwens niet de eerste.

Hij werd rond de jaren twintig van de vorige eeuw gesloten tussen de Duitse Nazi's en een ander buitenaards ras, de zogenaamde Tall Nordics. Dit verdrag kwam tot stand via het Vril genootschap en dan in het bijzonder door twee “mediums”, Maria Orsic en Sigrun.

De strekking van deze overeenkomst was dat in ruil voor antizwaartekrachttechnologie en geavanceerde wapensystemen de Duitsers een wereldrijk zouden neerzetten zodat de Nordics gelegenheid zouden hebben om hier een ras van hybriden te verwezenlijken.

Dit is enigszins de mist in gegaan omdat de Duitsers uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog verloren en een groot deel van hun wetenschappers verloren aan Amerika via de bekende Operation Paperclip. De buitenaardse technologie werd door de Duitsers veilig gesteld in delen van Zuid Amerika en hun gebieden op Antarctica.

Het tweede verdrag werd gesloten door de Amerikaanse president Eisenhower met de zogenaamde Tall Gray Aliens en staat bekend als het Grenada/Eisenhower verdrag. Onder dit verdrag kregen de Amerikanen de beschikking over geavanceerde buitenaardse technologieën en in ruil kregen de Grays toestemming om mensen te ontvoeren om zo biologisch/genetisch materiaal te verkrijgen. Voorwaarde was wel dat de ontvoerde mensen ongedeerd weer zouden worden vrijgelaten en hun geheugen “schoongemaakt” zodat ze er later geen nadelige gevolgen van zouden ondervinden.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de verdere voorwaarden verwijzen wij naar het bronartikel. Eén van die verdere voorwaarden was dat de Amerikaanse overheid niet later dan 2015 buitenaards leven bekend zal maken bij de bevolking. Voldoen ze hier niet aan dan zullen de Grays massaal overal ter wereld landingen uitvoeren en zelf controle over een deel van de media nemen om hun aanwezigheid bekend te maken.

Dan is er natuurlijk nog het verhaal dat China enkele jaren geleden een overeenkomst heeft gesloten met een zeer vijandig buitenaards ras, zoals wij eerder schreven. Net zoals op aarde heb je ook in de rest van het universum diverse soorten en rassen, allemaal met hun eigen agenda.

Als laatste kwam begin dit jaar naar buiten dat ook Rusland een overeenkomst heeft gesloten met goedgezinde buitenaardsen.

Dit nieuwe verdrag dat door Poetin is gesloten met deze bepaalde groep is naar verluidt vergelijkbaar met die die door de Amerikaanse leiders werd gesloten in de jaren vijftig en zestig. Echter, met het grote verschil dat deze groep volledig tegen de plannen is van de Zionisten/Jezuïeten. 

Hun standpunt is dat alle massale dood en vernietiging van de laatste 500 jaar zijn oorsprong vindt in het Romeinse Rijk, in het oude Babylon. Het resultaat daarvan zien we vandaag de dag terug in de politiek zoals die nu door het door Israël bestuurde Amerika wordt bedreven. 


We staan aan de vooravond van het jaar 2015. De spanningen op aarde nemen hand over hand toe. De dreiging van conflicten die de potentie hebben om volledig uit de hand te lopen en de wereld in een oorlog te storten, nemen toe.

Dit is wat voor ons zichtbaar is. Wat (nog) niet duidelijk is, is wat de belangen van buitenaardse rassen op onze planeet zijn. Ook achter de schermen zal ongetwijfeld een hevige strijd woedden.

Het jaar 2015 als keerpunt wordt eveneens genoemd door de voormalig luchtmachtofficier Stanley Fulham, zoals wij in dit jaar in een eerder artikel schreven:

Volgens Fulham heeft de regionale galactische regering, ook wel de Raad van 8 genoemd, in januari 2010 de beslissing genomen om de tot dan toe bestaande wet van "niet ingrijpen" naast zich neer te leggen. De reden dat ze dit hebben gedaan zou zijn omdat er een milieuramp dreigt die zij met hun technologie kunnen keren.  Gebeurt dat niet dan zullen wij als mensheid niet kunnen overleven op deze planeet, iets dat op diverse andere voormalig bewoonde planeten vaker is voorgekomen.

De buitenaardsen hebben Fulham verteld dat onze atmosfeer zich heel snel vult met koolstofdioxide. In 2010 was dat voor 7 procent het geval en het stijgt met ongeveer 1 procent per jaar. Wanneer het percentage 22 wordt bereikt dan zal menselijk leven niet langer mogelijk zijn.  Aangezien wij als mensheid er niet in zullen slagen om dit probleem op te lossen, zullen zij gaan ingrijpen en ons helpen. Dat dit gebeurt is een zeldzaamheid en het toont aan dat buitenaardse rassen er veel aan is gelegen dat onze aarde en het leven daarop blijft voortbestaan. 

Deze grote schoonmaak van de aarde zal beginnen in 2015, maar zal nog dit jaar worden voorafgegaan door een toespraak voor de Verenigde Naties van vertegenwoordigers van de Pleiaden, één van de 8 buitenaardse volkeren die is vertegenwoordigd in de Raad van 8.
 

Aangezien het jaar 2014 bijna voorbij is, zal die toespraak in deze maand december moeten plaatsvinden.

We komen nu langzamerhand op een punt waarbij er of links- of rechtsom een soort ontknoping zal plaatsvinden. Waarbij wij als mensen eindelijk uit ons isolement gehaald zullen worden en hopelijk een volwaardig lid zullen worden van de intergalactische gemeenschap.

Bron:

Veteran's Today
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl