Met veel bombarie wordt aangekondigd dat er een Russische miljardair is, Yuri Milner, die 100 miljoen Dollar ter beschikking stelt voor het opsporen van buitenaards leven.

Er moet gezocht gaan worden in andere zonnestelsels, terwijl buitenaardsen hier de deur plat lopen en de elite verdere voorbereidingen treffen om te ontsnappen in hun geheime ruimtevloot.Wetenschappers willen de ruimte afspeuren op zoek naar buitenaards leven en willen daarbij buiten ons zonnestelsel zoeken. Onlangs bleek dat er mogelijk tientallen miljarden andere planeten zijn waar leven eventueel mogelijk is.

Daar moet de bevolking het dan weer mee doen.

Zoals wij gisteren schreven, wordt alles wat aan vreemde objecten wat door onze luchten vliegt, systematisch genegeerd alsof het niet bestaat.

Daarom gaan wij buiten ons zonnestelsel zoeken, terwijl de buitenaardsen zich hier gewoon op en rondom de aarde bevinden.

Er is al jarenlang contact geweest met buitenaardsen op allerlei verschillende manieren. Dit kan zijn in de vorm van mensen die telepathisch contact hebben, maar ook die werden ontvoerd en zelfs presidenten zoals de Amerikaanse president Eisenhower.

Er zijn uitgebreide onderzoeken geweest met betrekking tot ontvoerde mensen, klokkenluiders en zelfs gerenommeerde wetenschappers. Deze mensen zijn soms tot in den treure getest door neurologen, hypnotherapeuten en psychologen, waarmee aangetoond is dat ze contact hebben gehad met buitenaardsen. De ervaringen van deze contactees zoals ze worden genoemd, zijn zowel positief als negatief geweest.

Waarom luistert de wereld bijvoorbeeld niet naar de voormalige Minister van Defensie van Canada, Paul Hellyer?

Te zien en te horen in onderstaande video is hoe hij aan een groep parlementariërs uitlegt dat er inmiddels in de orde van grootte van 80 buitenaardse rassen zijn geïdentificeerd, waarvan 4 uitgebreid contact hebben gehad met de aardbewoners.We kunnen nog dagen doorgaan met het vinden van voorbeelden waaruit blijkt dat buitenaards leven wel degelijk bestaat en bekend is, maar wat als bovenstaand verhaal over het zoeken naar buitenaards leven in andere zonnestelsels bewust nu de wereld wordt ingestuurd om de bevolking wederom zand in de ogen te strooien en af te leiden van de werkelijkheid?

Een werkelijkheid zoals wij die beschreven in een artikel uit 2012:

Bestaande ruimteprogramma’s zijn niets anders dan dure propaganda-operaties om het publiek zand in de ogen te strooien.

Er bestaat er echter een waarbinnen mensen al lang naar de Maan en Mars kunnen en..... dat ook doen, in het geheim.


Enkele paragrafen uit dat artikel:

Het legerproject uit 1959, Project Horizon, werd in het geheim ingevoerd om zowel bases op de Maan als op Mars te bouwen. Volgens een aantal betrouwbare klokkenluiders worden deze bases gebruikt en onderhouden door de Bilderbergvloot.

Uit een vrijgegeven document van Wright Patterson kunnen we zien dat men in 1956 al bezig was met het plaatsen van nucleaire aandrijving in schotels. De senior wetenschapper van Lockheed, Boyd Bushman, liet in een interview in 1959 technische tekeningen zien van een operationele vliegende schotel, aangedreven door een nucleaire centrale.

Ongeveer 10 jaar geleden slaagde de Engelsman Gary McKinnon erin om de computers van NASA te hacken en ontdekte de code naam “Solar Warden” en roosters voor alle buitenaardse officieren en lijsten met rompnummers van de grote ruimteschepen, groter dan twee voetbalvelden, en hun kleinere beschermers. Maar, vier jaar voordat McKinnon zijn ontdekking deed werd er op het Open Mind Forum al gesproken over Solar Warden en ook dat de Bilderbergers eigenaar zouden zijn van die bewuste ruimtevloot.

Alle bestaande ruimteprogramma’s dienen om de bevolking zand in de ogen te strooien. De Solar Warden vloot bestond in 2005 uit acht grote ruimteschepen, vergelijkbaar met vliegkampschepen, en 43 “beschermers”, wat natuurlijk ook ruimteschepen zijn.

Eén daarvan is onlangs verongelukt in een omloopbaan bij Mars toen het probeerde de bestaande multinationale kolonie daar te bevoorraden. Deze basis bestaat al sinds 1964 en is het resultaat van een Russisch en Amerikaanse samenwerking.


Daarnaast schrijven wij regelmatig over klokkenluiders die zelf op Mars geweest, zoals te lezen in het volgende fragment uit een eerder artikel:

Volgens de getuigenis van Captain Kaye heet de hoofdkolonie van de menselijke bevolking "Aries Prime" en bevindt zich binnenin een krater. Aries Prime (redactie: de naam doet erg denken aan de nazi doelstelling van een blank super(prime)ras van Ariers maar, is ook een verwijzing naar de gehoornde ram Baphomet uit het satanisme) dient als hoofdkwartier voor de Mars Colony Corporation. Volgens Captain Kaye is het mogelijk om gewoon te ademen op Mars en is de temperatuur soms zelfs warm te noemen.

De elite is zich heel goed bewust van het feit dat vanwege diverse oorzaken de aarde, misschien tijdelijk, een plek wordt waar je beter niet kunt vertoeven.

Alle vooruitzichten wijzen in de richting van een turbulente tijd voor de aarde. Financiëel/economische systemen die ineen zullen storten en dreigende nucleaire conflicten.

Daar bovenop uiteraard nog de gevolgen van de passage van de planeet Nibiru, ook wel Planeet X genoemd.

Terwijl de buitenaardsen om ons heen krioelen en de elite hun geheime ruimtevloot hebben waarmee ze hopen zichzelf te kunnen redden, wordt de bevolking wijs gemaakt dat er gigantische bedragen worden uitgegeven om ergens in een ver weg zonnestelsel te zoeken naar buitenaards leven.

Allemaal net zo geloofwaardig als een Alex Jones die uit de kast komt.