Het lijkt over en sluiten voor de petrodollar

Dit jaar kon wel eens het jaar worden volgens sommige analisten waarbij er na 40 jaar een einde kan komen aan het bestaan van het systeem van de petrodollar met alle gevolgen van dien.

Saoedi Arabië heeft op dit moment de sleutel van het petrodollar systeem in handen en dat is ook de reden dat dit land niet voor komt op de lijst van Donald Trump voor een inreisverbod.Wat opvalt, is dat er nergens in de mainstream media vragen worden gesteld over dat Saoedi Arabië niet voor komt op de lijst van landen waarvoor Trump een inreisverbod voor inwoners wil instellen.

Als er ergens een land is waar terrorisme bij het dagelijks leven hoort, dan is het wel Saoedi Arabië. Volgens de officiële Amerikaanse rapporten komen tenslotte 15 van de 19 kapers die verantwoordelijk worden gehouden voor de 9/11 aanslagen uit Saoedi Arabië.

Echter, er is een heel goede reden dat Saoedi Arabië niet op deze lijst voor komt en dat heeft alles te maken met goud, olie en dollars.

Eén van de meest belangrijke momenten in onze moderne geschiedenis is iets waarover je eigenlijk nooit iets hoort en dat is de loskoppeling van de Amerikaanse dollar van het goud in 1971.

Een stukje uit een eerder artikel:

Wat eigenlijk niemand zich afvraagt, is hoe zoiets kan. Iedereen schijnt het maar heel gewoon te vinden dat de minder dan 1 procent groep steeds kleiner lijkt te worden en het aantal mensen dat armoede lijdt op deze aarde steeds groter.

Het antwoord is heel eenvoudig en dat is: goud. Of beter gezegd de goudstandaard zoals wij die vroeger kenden.

Wanneer je een stukje historie van het goud bekijkt en de rol die dit vervulde dan kom je een aantal interessante zaken tegen.

Tijdens de overeenkomsten van Bretton Woods aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden valuta zoals de Nederlandse Gulden wat wisselkoers betreft gekoppeld aan de Dollar. De Dollar op zijn beurt vertegenwoordigde weer een bepaalde hoeveelheid fysiek goud.

Met andere woorden, voor iedere Dollar die je in je bezit had, had je dus in feite een stukje goud.

De bankiers van de Federal Reserve hadden echter eind jaren zestig veel meer Dollars bijgedrukt en in omloop gebracht dan er fysiek goud was.

Een en ander werd een echt probleem toen Frankrijk dat kluizen vol met Dollars had voor geleverde kaas, wijn en dat soort zaken aan Amerika liet weten dat ze hun Dollars wilden inwisselen voor goud.

De hoeveelheid goud die iedere Dollar waard was, was tenslotte vastgelegd in de Bretton Woods overeenkomsten. Die prijs was 35 papieren Dollars voor iedere troy ounce (31,1 gram) goud.

Frankrijk wilde zo'n 14 miljard Dollar omwisselen voor goud terwijl Amerika op dat moment niet meer dan 3,2 miljard Dollar aan goud bezat. Dus werd door de toenmalige Amerikaanse president Richard Nixon op 15 augustus 1971 de koppeling van de Dollar met goud stopgezet.

Zoals intussen bekend, is deze tijdelijke maatregel later definitief geworden en zitten wij sinds die tijd opgescheept met zogenaamd fiatgeld wat geen enkele onderliggende waarde vertegenwoordigd.


Het voordeel was dan ook dat de Federal Reserve naar hartenlust dollars kon bijdrukken, maar ook dat wereldwijd de vraag naar dollars dreigde te verminderen. Tot aan 1971 was ieder land eigenlijk gedwongen om dollars te kopen voor haar internationale handel. De angst bestond dan ook dat door het besluit van Nixon de vraag naar dollars en dus ook de waarde daarvan, snel zou verminderen en daarom werd besloten om een nieuw systeem te bedenken, waardoor er wereldwijd weer grote vraag naar dollars zou ontstaan en landen weer gedwongen zouden worden om dollars te kopen.

Dit systeem werd het petrodollar systeem, waardoor de speciale status van de dollar als wereld reserve valuta bleef behouden.

Het petrodollar systeem werd door Amerika opgezet in de jaren 1972 tot 1974 in samenwerking met Saoedi Arabië. Dit land werd door Amerika uitgekozen vanwege haar enorme olievoorraden, haar dominante positie binnen de OPEC en het feit dat de koninklijke familie van het land gemakkelijk om te kopen was en is.

Bovendien had Amerika heel snel een sterke bondgenoot nodig in het Midden Oosten omdat na de Yom Kipoer oorlog van 1973 de Arabische landen Amerika begonnen te straffen met het “oliewapen” vanwege steun aan Israël.

De doelstellingen van het petrodollar systeem waren de volgende:

1) Zorg dat het Arabische oliewapen wordt geneutraliseerd.

2) Gebruik de dominante positie van Saoedi Arabië binnen de OPEC om ervoor te zorgen dat alle olietransacties alleen nog in Amerikaanse dollars plaatsvinden.

3) Zorg dat de opbrengsten van de olieverkoop in dollars worden geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties, waardoor het land meer schuld kan creëren en zo de geweldige gaten in haar begroting kan dichten.

In ruil garandeerde Amerika aan de koninklijke familie van Saoedi Arabië dat ze zouden worden beschermd en daardoor aan de macht blijven.

Als je dan bedenkt dat olie de meest verhandelde grondstof is ter wereld, dan betekent dit dat ieder land dat olie wil kopen eerst dollars moet aanschaffen. Dit op zich creëert een kunstmatige markt voor dollars die niets met Amerika of haar economie te maken heeft.

Dit systeem heeft voor Amerika een aantal ongekende voordelen. Zoals het vergroten van haar koopkracht en import goederen, inclusief olie, kan kopen in haar eigen valuta (die ze naar hartenlust kunnen bijdrukken).

Er kan niet genoeg de nadruk op worden gelegd hoe belangrijk dit systeem is voor Amerika en hoe het voor veel Amerikanen heeft betekend dat ze veel meer geld konden uitgeven dan ze bezaten, inclusief de overheid.

Dat is de reden voor de speciale behandeling van Saoedi Arabië en daarom zal het land ook nooit op een lijst van Trump voor komen zoals nu gebeurt met die andere landen, ongeacht hoeveel terroristen daar vandaan komen.

Eerst vanaf 1944 gedurende 27 jaar Bretton Woods en daarna 40 jaar petrodollar wat dus nu aan alle kanten begint te kraken.

Er zijn dan ook financieel analisten die denken dat we aan de vooravond staan van een andere grote financiële verandering die net zo fundamenteel zal zijn als Bretton Woods.

Dit heeft ook alles te maken met dat de verhoudingen tussen Amerika en Saoedi Arabië aanzienlijk zijn verslechterd over de laatste jaren en de verwachting is dat dit ook niet zal verbeteren.

Het door Amerika vrijgeven van een tot nu toe geheim deel van het 9/11 verslag waar de betrokkenheid van de overheid van Saoedi Arabië bij de aanslag op de Twin Towers in New York uit de doeken wordt gedaan, heeft natuurlijk niet echt geholpen. Daar komt nog bij dat het Congres een wet heeft aangenomen waarbij slachtoffers de overheid van Saoedi Arabië via de rechter aansprakelijk mogen en kunnen stellen.

Dit zijn allemaal grote gevaren voor de petrodollar. Als Saoedi Arabië volgende week besluit om haar olie niet langer in dollars te verhandelen dan zal dit voorbeeld worden gevolgd door andere OPEC leden.

Los van het feit dat landen zoals Iran, Rusland en China al bezig zijn om de (petro)dollar zoveel mogelijk buitenspel te zetten.

Kortom, de situatie van het petrodollar systeem wordt met de dag wankeler. Het is heel goed mogelijk dat 2017 het jaar wordt waar het complete petrodollar systeem onderuit gaat met alle gevolgen van dien.

Toen Nixon in 1971 de goudprijs loskoppelde van de dollar steeg de prijs van goud met 2.300 procent van 35 dollar per ounce, naar 850 dollar per ounce in 1980. Analisten verwachten wederom dit soort prijsstijgingen voor goud (en zilver) nadat het petrodollar systeem ten einde komt.

Een tweede verschijnsel dat zich daarbij waarschijnlijk zal voor doen is enorme inflatie.

De conclusie is dan ook dat het petrodollar systeem aan het einde van haar bestaan lijkt te komen en de geschiedenis leert dat dit soort heftige veranderingen meestal ten koste gaat van het geld van de gewone burgers.

Daarom blijven wij bij ons advies om in ieder geval een deel van je geld om te zetten in iets dat altijd waarde houdt en zelfs nog ongekend kan stijgen: goud en zilver.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl