IMF leert overheden hoe contant geld uit te bannen

Wat heel belangrijk is bij het uitbannen van contant geld is dat overheden dit zo doen dat burgers geen argwaan krijgen.

Men moet vooral niet gaan denken dat dit soort stappen worden ondernomen om een controlesysteem op te zetten waarbij alles wordt geregistreerd.De oorlog tegen contant geld is niets meer dan een oorlog tegen vrijheid. De vrijheid om te kunnen gaan en staan waar je wilt en bepaalde transacties uit te voeren zonder dat iedere stap die je doet wordt geregistreerd in een database.

Uiteraard is dat een doorn in het oog van overheden die namens de elite maar wat graag meewerken om het controlesysteem nog wat fijnmaziger te maken.

Zo verschijnen er nu dingen zoals het IFM dat onlangs een document heeft gepubliceerd waarin suggesties worden aangedragen voor overheden over stappen die ze kunnen nemen om het contante geld nog verder te beperken of uit te bannen.

Er is natuurlijk al volop beweging op dit front, met de Europese Centrale Bank die heeft aangekondigd te zullen stoppen met het drukken en uitgeven van het 500 euro biljet tegen het eind van 2018. In Amerika is door financiële adviseurs van de vorige president Obama het idee gelanceerd om daar het 100 dollar biljet af te schaffen.

Ook gewone banken stellen steeds meer beperkingen in voor het opnemen van contant geld en er zijn zelfs banken zoals de Citibank in Australië die al helemaal zijn gestopt met alle contante geldtransacties.

Wij hebben nog niet zo lang geleden uitgebreid geschreven over de dreun die de bevolking in India voor de kiezen kreeg toen daar werd besloten om bankbiljetten te vervangen, waarbij talloze mensen slachtoffer werden omdat ze niet over een bankrekening beschikken die vereist was/is om oud tegen nieuw te kunnen wisselen.

Natuurlijk komt er naast een groot deel van de bevolking die het helemaal niet kan schelen want “ik heb niets te verbergen en ik vind het wel gemakkelijk”, ook een steeds groter deel van de bevolking die voelt dat er iets niet in de haak is met de manier waarop overheden bezig zijn om een einde te maken aan het contant geld.

En daar komt nu het IMF om de hoek kijken, want zij willen overheden helpen met het oplossen van bezwaren onder de bevolking. Met andere woorden, zij geven tips over hoe dit alles het beste aan het publiek kan worden verkocht.


xxx

Alhoewel het een feit is dat er binnen niet al te lange tijd landen zullen zijn die geheel zonder contant geld verder gaan, adviseert het IMF om de weg der geleidelijkheid te bewandelen. Ze noemen dat proces het “de-cashen”. We hebben daar nog geen Nederlands woord voor, maar dat zal ongetwijfeld nog worden bedacht.

De eerste stappen van het de-cashing proces zouden dingen moeten zijn waar mensen over het algemeen geen moeite mee hebben, zoals het afschaffen van de bankbiljetten met een hoge waarde, een plafond instellen voor contante transacties en het rapporteren van grens overschrijdende contant geld bewegingen.

Volgende stappen kunnen dan bestaan uit het bedenken van een soort economische stimulatie om het gebruik van contant geld te ontmoedigen, het gemakkelijker maken van het openen van rekeningen en het uitvoeren van transacties en het verder automatiseren van het financiële systeem.

Volgens het IMF zal er bij de bevolking minder weerstand ontstaan wanneer bij het de-cashen het voortouw wordt genomen door privé instellingen en bedrijven. Want, het laatste dat overheden willen, is het doen voorkomen alsof zij degene zijn die alles willen controleren wat de burger doet.

Waar in het IMF document sterk de nadruk op wordt gelegd, is dat dwang zoveel mogelijk dient te worden vermeden. Dit, omdat dit een averechts effect zal hebben en mensen alleen maar meer gehecht zullen raken aan contant geld. Wat heel belangrijk is voor overheden is om te zorgen dat het publiek niet argwanend wordt en in de gaten krijgt dat ze dit doen om alles aangaande hun burgers te controleren.

Wat het document vooral doet, is bevestigen dat er van “hoger hand” wel degelijk plannen zijn en stappen worden ondernomen om het publiek dusdanig te bewerken dat ze bereid zijn of worden om hun contante geld op te geven.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl