The perfect storm lijkt in aantocht

Bekend is dat de Rothschild familie niet zomaar loze voorspellingen doet en die voor 2019 zijn zwart, pikzwart.

Alles lijkt nu nog rozengeur en maneschijn, maar in werkelijkheid stijgt het aantal grote faillissementen wereldwijd snel en ligt dat nu al hoger dan in heel 2017.


Voor wie enigszins de wereldwijde economische en financiële situatie volgt is het al snel duidelijk dat het hele raamwerk aan alle kanten rammelt, er niets meer echt is en we in een enorme bubbel leven die ieder moment uit elkaar kan spatten.

Wat er gebeurt op dit moment heeft totaal niets te maken met wat men "normale economische omstandigheden" zou kunnen noemen. Sinds de laatste crisis zijn de condities voor een "perfect storm" systematisch door de Rothschild centrale banken voorbereid.

Zij hebben de economie "gestimuleerd", dat wil zeggen dat ieder volkomen failliet land en bedrijf een obligatie kan uitgeven die dan vervolgens door een centrale bank wordt gekocht met geld dat ze op dat moment "maken" met de druk op een knop.

Een versimpeld voorbeeld over hoe zoiets werkt in de praktijk:

Stel, ik heb een bedrijf dat op sterven na dood is en in een normale markt heb ik geen schijn van kans om te overleven. Maar, desondanks draait de accountant wat mooie cijfers en vooral prognoses in elkaar en op die basis ga ik een obligatie uitgeven van 10 miljoen euro. Grote kans dat de centrale bank die opkoopt in het kader van het stimuleringsprogramma. Zij maken die 10 miljoen ter plekke, maken dat geld over naar mijn bedrijf en zetten mijn schuldbekentenis als een bezit op hun balans. 

Voorlopig kan ik even lekker vooruit met mijn bedrijf, maar natuurlijk heb ik een probleem op het moment dat ik die obligatie terug moet betalen en ik kan geen nieuwe uitgeven omdat centrale banken gestopt zijn met stimuleren en andere partijen geen belangstelling hebben voor mijn obligatie. Dan moet ik proberen toch ergens geld te lenen terwijl de rente alleen maar hoger wordt nu en in feite draait mijn bedrijf voor geen meter, maar heb ik het met dat goedkope en gemakkelijk voorhanden geld van centrale banken in leven kunnen houden.

Het "stimuleren" van de economie heeft zolang geduurd en dermate extreme vormen aangenomen dat de centrale bank van Japan nu meer bezittingen op haar balans heeft dan het totale BBP van het land.xxx

Wanneer je daar de cijfers van Europa en Amerika naast legt, dan ziet het er als volgt uit:


xxx

Het feit dat de ECB de Bank of Japan begint te imiteren, betekent dat de Europese economie in feite volkomen op haar gat ligt. Amerika doet het van de drie nog het beste, maar ook die zal slachtoffer worden van een crisis die zich als een olievlek over de aarde zal verspreiden.

Een tijdlang leek het erop alsof de centrale banken werkelijk alle bezit zouden opkopen dat voorhanden was, van obligaties van bedrijven die bijna dood waren tot overheden die volkomen failliet waren. En dat dit proces zou doorgaan totdat de centrale banken zo goed als de complete wereld zouden hebben opgekocht.

Echter, toen ineens veranderde men van tactiek:

De Amerikaanse FED is al begonnen met het afbouwen van haar balans, dat wil zeggen die koopt niet meer alle schulden die worden aangeboden in de vorm van obligaties en doordat afgeloste obligaties niet worden vernieuwd, verdwijnt er geld uit de markt, in dit geval dollars.

En dit alles blijft dan ook niet zonder gevolgen:

In de eerste negen maanden van dit jaar is de wereldwijde financiële impact van grote faillissementen al hoger dan in heel 2017. En het wordt veel erger.

Dat voorspelt Euler Hermes, wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeringen, vandaag in een persverklaring. „Het is een trend die gaande is en die de komende jaren alleen maar sterker wordt”, denkt Johan Geeroms. Hij is hoofd Risk Underwriting van de Nederlandse tak van het in vijftig landen gevestigde bedrijf met zesduizend werknemers.

Euler Hermes heeft berekend dat de totale omzet die verloren ging in 2017 door grote faillissementen (bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen) vorig jaar €104 miljard bedroeg. De gevolgschade voor leveranciers, banken en aandeelhouders is hier niet bij inbegrepen. Dit jaar stond de teller aan het eind van het 3e kwartaal al hoger: €105,8 miljard. Geeroms: „Nu de scheuren in de economische groei steeds zichtbaarder worden, komt er een ijsberg op ons af waarvan we alleen het topje zien.

Bedrijven hebben in stilte enorme schulden opgebouwd. Tegen minimale rente zijn leningen in de markt gezet. Als we alle schulden van bedrijven en overheden wereldwijd bij elkaar optellen en vergelijken met tien jaar geleden, is de schuldenlast nu twee keer zo hoog. Dat is onhoudbaar. Zeker in het licht van stijgende rentes.”


Het is geen toeval dat dit allemaal gebeurt; het zijn niet centrale banken die "fouten hebben gemaakt" door teveel geld bij te drukken. Het is een gefabriceerd proces om de condities mogelijk te maken voor de Perfect Storm.

Alles en iedereen kon onbeperkt en goedkoop geld lenen, de economie bleef daardoor "draaien". Nu wordt de geldkraan langzaam maar zeker door de Chazaren dichtgedraaid en daarbij de rente verhoogd, waardoor én bedrijven én overheden in zodanige problemen zullen komen dat de halve wereld failliet gaat. Dat is er ook de reden van dat professionele beleggers zich voor een deel terugtrekken uit aandelen en in ieder geval een stukje van hun vermogen veilig stellen in goud en zilver, historisch gezien de meest veilige haven wanneer er een financiële "perfect storm" los barst.

Het wordt steeds duidelijker wat de Rothschild kliek bedoelt met hun gitzwarte voorspelling voor 2019. Zij weten wat er gaat gebeuren, simpelweg omdat zij dat bepalen doordat hun centrale banken doen wat zij willen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl