Grote koeriersbedrijven zijn de kanarie in de kolenmijn

Voor de tweede keer in drie maanden tijd heeft FedEx haar verwachtingen voor dit jaar naar beneden toe bijgesteld.

Economen komen tot de conclusie dat de wereldeconomie sinds de laatste crisis niet meer in zo’n slechte staat is geweest en wij bevinden ons in het jaar van de gitzwarte Rothschild voorspelling.
Er is weinig terecht gekomen van al die mooie beloftes die door overheid en koning zijn gedaan afgelopen Prinsjesdag.

Wanneer je echt alle plussen en minnen bij elkaar optelt, inclusief de verborgen inflatie, dan wordt duidelijk dat eigenlijk helemaal niemand erop vooruit is gegaan, maar wel weer meer moeite heeft om rond te komen.

En dat in de zogenaamde goede tijd.

Want er zijn voldoende tekenen aan de horizon om aan te nemen dat we misschien weer een minder rooskleurige periode tegemoet gaan.

En wat dat betreft fungeren koeriers/transportbedrijven als een kanarie in de kolenmijn.

Kanaries werden eens in de kolenmijnen gebruikt als een vroegtijdig waarschuwingssysteem. Giftige gassen zoals koolstofmonoxide en metaan in de mijn doodden de vogels voordat de mijnwerkers hierdoor werden aangetast.

Het gezegde 'kanarie in een kolenmijn' wordt daarom vaak gebruikt om te refereren aan een persoon of ding dat dient als een vroegtijdige waarschuwing in een komende crisis.


In een eerder artikel beschreven we al dat UPS zich op de gezondheidsmarkt gaat storten met een vaccinatieservice bij mensen thuis. Eén van de redenen die ze gaven voor deze nieuwe activiteit zijn de minder rooskleurige vooruitzichten voor de pakjesbezorging.

Een tweede grote speler op die markt is FedEx en zij hebben voor de tweede keer in de afgelopen drie maanden hun verwachtingen voor dit jaar naar beneden bijgesteld.

Ze zeggen dan dat de internationale macro economische condities aan het afremmen zijn, wat een dure manier is om te zeggen dat de internationale economie in grote problemen verkeert.

FedEx geeft naast de algemene verslechterende economische condities ook als reden de steeds verder voortwoekerende handelsoorlogen. Ook spreken ze van een trend die zichtbaar is in verslechterende omstandigheden, wat betekent dat het al een tijd aan de gang is. De manier waarop FedEx voor de tweede keer in drie maanden de verwachtingen naar beneden toe bijstelt toont ook aan dat zij er weinig vertrouwen in hebben dat dingen op korte termijn zullen verbeteren.

Analisten bij Bloomberg zijn tot de conclusie gekomen dat de wereldeconomie er niet zo slecht heeft voorgestaan sinds de laatste crisis in 2008. China is economisch aan het afremmen, met verminderde productie en toenemende werkeloosheid. In Japan is de situatie economische gezien eveneens niet florissant en ook bij onze buren in Duitsland ziet het er niet goed uit, zoals we onlangs schreven.

Ook in Amerika loopt alles drastisch terug en vinden er enorme slachtingen plaats vooral in de retailsector, zelfs ook onder bekende namen zoals J.C. Penney en Victoria’s Secret. Zelfs bij Pepsi is men begonnen met het ontslaan van personeel en de bekende Baltic Dry Index staat op het laagste punt in twee jaar. Daarnaast hebben zo’n 7 miljoen Amerikanen een achterstand met het betalen van hun autofinanciering.

Nadat ze jarenlang onbeperkt geld heben bijgedrukt onder het mom van het stimuleren van de economie, hebben centrale banken nu klaarblijkelijk een probleem. Volgens experts was het de bedoeling geweest dat door al dat geld bijdrukken de economie zodanig zou groeien dat zij de rente konden verhogen tot zo’n 4 of 5 procent.

Omdat met dat bijgemaakte geld veel zombiebedrijven in leven zijn gehouden en er nooit echt herstel is geweest van de economie loopt het helemaal fout met de renteverhogingen die inmiddels met kleine beetjes zijn doorgevoerd door de Amerikaanse FED. Het gevolg is dat de economie onmiddellijk afremde, terwijl die nog nooit was hersteld en de FED voorlopig verdere renteverhogingen op een laag pitje heeft gezet. Hetzelfde soort problemen doen zich voor bij de Europese Centrale Banke (ECB) die ook probeert het proces van geld bijdrukken terug te draaien.

Door veel experts wordt het beleid van de centrale banken afgedaan als verkeerde beslissingen die zijn genomen door centrale bankiers, maar het is veel waarschijnlijker dat zij vinden dat het nu tijd is geworden voor de ineenstorting van de wereldeconomie.

Want, het is natuurlijk niet voor niets dat de Rothschilds voor dit jaar een letterlijk gitzwarte voorspelling hebben afgegeven, zoals we schreven in een eerder artikel, waarvan hierna een deel volgt:

En nu gaan we langzaam richting eind 2018 en is de voorpagina voor de speciale editie voor 2019 bekend. Een voorpagina die je de koude rillingen over de rug doet lopen.

Het ziet er letterlijk inktzwart uit.

Of zoals Bert zegt (dank!): "Darkness rules when the lights go out".


xxx

Het is toevallig ook de 33e editie van de The Ecomonist en een heel belangrijk getal bij de vrijmetselarij, zoals we schreven in een eerder artikel:

In haar boek “The secret of the Illuminati” schreef Elizabeth van Buren: “In spirituele numerologie zijn de getallen 11, 22 en 33 de drie “Meester Getallen”, waarvan de hoogste 33 is. Dit laatste getal was de leeftijd van de Geïnitieerde Meester (Jezus) bij zijn dood, wederopstanding en hemelvaart. Het getal 33 symboliseert het spiritueel hoogst mogelijk haalbare door een mens”.

In bepaalde kringen heeft het getal 33 in ieder geval dus wel een esoterische betekenis als het “hoogste van de Meester Getallen”. Bij de Vrijmetselaars is de hoogste orde die van de 33ste graad van The Scottish Rite. Deze afdeling werd binnen de Vrijmetselarij in 1801 opgericht met de formatie van de Mother Supreme Council in Charleston, South Carolina, Amerika.

Het was misschien geen toeval dat Charleston de geboorteplaats was van The Scottish Rite, op een fractie ten zuiden van de 33ste breedtegraad. Interessant genoeg is het ook de plek waar de eerste schoten in de Amerikaanse Burgeroorlog werden afgevuurd.

Zoals we zo zullen zien vonden er veel keerpunten in de recente geschiedenis plaats langs de 33ste breedtegraad.

Een andere organisatie die door sommigen wordt beschouwd als een geheim genootschap met Luciferiaanse banden met de Illuminati is de Verenigde Naties. Ook daar vind je het getal 33 terug. Kijk maar eens naar de vlag en je zult een wereld zien verdeeld in 33 secties, omcirkeld door olijftakken. Toeval? Of heeft dit een diepere betekenis?

Waarom in het jaar 2019 alles gitzwart zal worden, is verder niet duidelijk gemaakt.

Velen denken dat de voorspelling te maken heeft met een eerdere uitgave van The Economist ui 1988, waarin werd voorspeld dat de wereld over 30 jaar zou beschikken over een wereldmunt.

Het zijn meesters in de langere termijnplanning en zo kan het dat ze via één van hun publicaties, de beroemde Economist, ons al in 1988 hebben laten weten wat we kunnen verwachten.

In januari 1988 zag de voorpagina van de Economist er als volgt uit:

xxx

Het artikel in de Economist in 1988 begon als volgt:

Over 30 jaar zullen Amerikanen, Japanners, Europeanen en mensen in vele andere rijke laden en waarschijnlijk ook uit een aantal relatief arme landen hun boodschappen betalen in dezelfde valuta. Prijzen zullen zijn aangegeven niet in dollars, yens of Duitse marken, maar laten we zeggen, de Phoenix. De Phoenix zal de favoriete valuta zijn voor bedrijven en winkelend publiek omdat het veel gemakkelijker zal zijn dan de huidige nationale valuta, die op dat moment gezien zullen worden als een vreemd obstakel die voor veel verstoringen zorgden in het economisch leven van de twintigste eeuw.

De eindtijd, de komst van de Antichrist en het merkteken van het beest, alles lijkt samen te komen in deze bijzondere tijd waarin wij leven.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl