Als dit de reden is voor Brexit, ziet het er niet goed uit voor ons

Het is de laatste tijd duidelijk merkbaar dat er in de achtergrond een iets andere wind is gaan waaien.

En dan met name met betrekking tot Brexit, en de reden daarvoor zou wel eens slecht nieuws voor ons kunnen zijn.
We zijn er altijd vanuit gegaan dat wat er ook gebeurt, de machthebbers niet willen dat Groot Brittannië de Europese Unie verlaat.

Dit omdat dit machtsblok een opstap is naar de New World Order en in die strategie past niet het uittreden van landen om weer helemaal zelfstandig te worden. De bedoeling is juist dat de nationale overheden steeds minder macht krijgen, om uiteindelijk te worden opgeheven.

Echter, recentelijk zien we ontwikkelingen die erop zouden kunnen wijzen dat er een verandering van strategie heeft plaatsgevonden, met name voor wat betreft Brexit.

In een artikel bij Henry Makow wordt ingegaan op een aantal mogelijke redenen waarom dit zou gebeuren.

Bekend is dat zich in de City of London het financiële centrum bevindt van de bankiers (Chazaarse mafia/Illuminati) en ook dat het helemaal niet zo goed gaat met Europa.

De bankiers in Londen voorzien dan ook een komende crisis voor wat betreft de euro, sterker nog, ze verwachten dat deze kunstmatige valuta volledig in elkaar zal storten.

De euro bestaat natuurlijk uit niets anders dan gebakken lucht en werd door de voormalige Italiaanse premier Berlusconi een oplichterstruc genoemd om Duitsland geweldig te bevoordelen en waarbij de levens van inwoners in Portugal, Spanje, Italië en Griekenland zouden worden verwoest.

Wanneer de grote crisis gaat komen, dan zullen de banken in de Eurozone als eerste in elkaar storten en landen zullen weglopen van de euro. Daarom zou het voor de bankiers in Londen veel beter zijn als ze uit de EU zijn en niet hoeven op te draaien voor de enorme schade die dit alles zal veroorzaken.

Daar komt bij dat de economie in Groot Brittannië al voor een heel groot deel afhankelijk is van het bankwezen en deze zien een veel betere toekomst voor zichzelf als een soort grote onafhankelijke Kaaimaneilanden (belastingparadijs).

Ze kunnen dat dan allemaal doen, omdat de wetten dan ook lokaal kunnen worden gemaakt in the City en ze niets meer met Brussel van doen hebben.

Het schijnt dat er binnen de satanische sekte enige verdeeldheid is ontstaan over welke vorm de beste route is naar de New World Order, met één regering en één wereldmunt, waarbij alles centraal wordt geregeld.

Er is natuurlijk de kant die dit wil bereiken via de nationalistische route (Zionisme met mensen zoals Trump en Netanyahu en de kant die dit wil bereiken via de communistische route (mensen zoals George Soros en Joe Biden).

De nationalistische route met onderlinge coördinatie is eerder gebruikt en wel net voor de Tweede Wereldoorlog.

In die tijd waren er verschillende fascistische en totalitaire regimes, die onderling goed met elkaar overweg konden en dingen ook op elkaar afstemden, zonder dat er sprake was van een overkoepelende organisatie.

Zo had je Mussolini in Italië, Franco in Spanje, Hitler in Duitsland, Horty in Hongarije en Pilsudski in Polen. Als de machthebbers niet hadden besloten dat die oorlog er moest komen, dan had dit model nog tientallen jaren kunnen voortduren.

En misschien wordt dat controle model nu weer teruggebracht. Nationalistische leiders die onderling met elkaar overleggen, met dit keer één groot verschil en dat is dat ze alles ook afstemmen met Israël.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl