Gaat Italie de EU opblazen met een parallelle eigen munt?

Net zoals dat bij Griekenland gebeurde, komt Italië steeds meer in de wurggreep van de Europese Unie.

Er dreigen miljarden euro’s boete voor het land wegens het overtreden van de begrotingsregels, maar Italië heeft misschien een uitweg met verregaande gevolgen.Alle Europese lidstaten zijn het roerend met elkaar eens dat “het probleem” Italië aangepakt dient te worden.

Italië moet op korte termijn zijn overheidsuitgaven met miljarden euro’s verlagen. Weigert Rome deze bezuiniging, dan volgt niet alleen een strafprocedure vanuit Brussel, maar haalt het land zijn geloofwaardigheid en kredietwaardigheid onderuit. Die waarschuwing gaven de Europese ministers van Financiën donderdag aan hun Italiaanse collega Giovanni Tria.

Legaleider Salvini wil dat Brussel zich aanpast aan Rome en de begrotingsregels versoepelt, in plaats van dat Rome zijn begroting wijzigt.


De EU gaat niet toegeven en gaat waarschijnlijk een boete van 3,5 miljard euro opleggen (volgende maand wordt hierover een besluit genomen) en Salvini gaat ook niet toegeven en is druk bezig met een alternatieve manier om de Italiaanse problemen op te lossen.

En die bestaat uit het uitgeven van een eigen soort valuta. Het zijn leningen van de bevolking aan de overheid zonder dat deze rente krijgen (renteloze staatslening) in kleine coupures ter waarde van 5 en 200 euro.

Deze mini staatsobligaties worden MiniBots genoemd, hetgeen betekent "mini bills of treasury" en ze zien eruit als echte bankbiljetten.

Op deze biljetten worden bekende Italianen afgebeeld zoals bijvoorbeeld de voetballer Marco Tardelli.

xxx

Het plan van de Italiaanse overheid zit slim in elkaar. Want ze hebben een achterstand in betalingen aan allerlei leveranciers ter waarde van 57 miljard euro.

Wat ze nu willen is deze leveranciers gaan betalen met minibots en hopen dat die dit niet alleen zullen accepteren als betaling, maar ook weer gaan gebruiken om anderen te betalen. De Italiaanse overheid zal de minibots wel accepteren voor betalingen verschuldigd aan de overheid zoals belastingen.

Zo wordt geleidelijk een parallelle eigen muntsoort gecreëerd die gewoon naast de euro gebruikt kan worden. De euro zal dan veelal worden ingezet om internationale betalingen te doen en de bevolking zal die gaan sparen omdat ze die zien als harde valuta en in het dagelijks betalingsverkeer kan dan de minibot worden gebruikt.

Deze opzet is volkomen legaal en dat is gelegen in het feit dat de Italiaanse overheid niemand dwingt om de minibot als betaling te accepteren. Maar, wanneer de leveranciers de minibots als betaling zouden accepteren, dan is Italië opeens een hele berg schulden kwijt.

Tenminste, afhankelijk van hoe je het bekijkt: De Italiaan en voormalig Goldman Sachs bankier en tegenwoordig de baas van de Rothschild ECB, Mario Draghi, ziet het anders.

Volgens hem zijn de minibots geld en dan zou het volgens hem illegaal zijn, of het zijn schulden waardoor de Italiaanse schuldenberg alleen maar zou groeien.

Economen zeggen dat de minibots als geld zowel als schuld worden beschouwd, afhankelijk door welke bril je kijkt.

Maar, hoe het in Italië illegaal zou zijn als de overheid besluit eigen geld uit te geven is iets wat Draghi verder niet uitlegt. Als een autonome staat besluit eigen geld uit te geven en het parlement keurt dat goed, dat lijkt dat een heel legale actie.

En de minibots zijn in een niet bindende motie al goedgekeurd door het Italiaanse parlement, dus wat dat betreft zijn er geen obstakels meer.

Er dreigt ondertussen allerlei gevaar voor Brussel:

De introductie van mini-bots vormen een uitstekend vehikel om voor die belastingverlagingen te compenseren. Dat zou de confrontatie tussen Rome en Brussel naar een gans nieuw niveau brengen. Indien landen van de eurozone eigen valuta beginnen uit te geven heeft de ganse euro-constructie nog weinig zin.

De EU zit ondertussen tussen hamer en aambeeld. Indien ze de procedure tegen het begrotingstekort doorzet en uiteindelijk boetes worden uitgevaardigd, zal Salvini in eigen land enkel populairder worden. Dat dreigt onvermijdelijk te leiden tot de introductie van deze mini-bots, die tot een nieuwe crisis in de eurozone zou leiden. Een crisis waarbij Draghi’s ‘whatever it takes’ tot weinig meer dan een holle uitspraak zou worden gereduceerd.


Zijn de minibots eenmaal in omloop en de bevolking omarmt ze en het komt tot een keiharde confrontatie met Brussel, dan zijn ze natuurlijk heel snel omgedoopt tot lires.

Wat die minibots zullen creëren is een tussenfase om gemakkelijker de EU te kunnen verlaten. Ze hebben dan effectief al een eigen valuta buiten de EU om en dat is iets dat bij de Grieken destijds ontbrak.

Het grootste gevaar van alles voor Brussel is natuurlijk dat wanneer Italië slaagt in haar opzet dat andere “arme” landen binnen de EU zullen volgen met als gevolg dat de complete EU uit elkaar kan vallen.

Lukt het Italië met de minibots dan ontkomt het aan de wurggreep waar een Griekenland in terecht kwam en waarbij het hele land voor een appel en een ei werd verkocht en waar uiteindelijk de Grieken met een berg schulden hoger dan ooit tevoren bleven zitten.

Een prachtig voorbeeld daarvan hebben we kunnen zien in Griekenland. In 2010 benoemde de Troika zichzelf tot redder van Griekenland. Het land had toen een schuld die gelijk was aan 109 procent van haar BBP, ongeveer vergelijkbaar met die van België nu.

De Troika die bestond uit de Europese Commissie, de ECB en het IMF legde Griekenland draconische bezuinigingsmaatregelen op en daarnaast moesten ze door verkoop van staatseigendom zorgen voor liquide middelen.

Al deze inspanningen van de Grieken hebben hen niet gered, sterker nog, ze zijn armer dan ooit tevoren, zijn vitale delen van hun infrastructuur kwijtgeraakt en zijn voor de eerstkomende eeuwen met recht schuldslaven met een schuld die nu gelijkstaat aan 180 procent van BBP. Bijna verdubbeld sinds “de reddingsoperatie” van de Troika begon.

Laten we hopen dat de minibots er snel komen en dat dit het begin van het einde is van Frans Timmermans en consorten. 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl