Duitsers mogen niet meer anoniem goud kopen

Met ingang van 1 januari zijn er nieuwe wetten ingevoerd in Duitsland, waardoor het zo goed als onmogelijk is geworden om nog anoniem goud te kopen.

Dit alles op basis van door de overheid verspreide leugens dat goud zou worden gebruikt voor witwastransacties en andere criminele activiteiten.Je vraagt je af hoever overheden werkelijk kunnen gaan, voordat een volk eindelijk eens gaat ingrijpen en zeggen: genoeg is genoeg.

Duizenden jaren lang heeft de mensheid goud verhandeld, waarbij de ene partij de ander geld geeft in ruil voor een stuk fysieke zekerheid. Maar, dat alles staat op het punt te verdwijnen in onze Orwelliaanse maatschappij die per dag meer op een regelrechte nachtmerrie lijkt.

Eind december stonden er lange rijen Duitsers voor de goudwinkels en dat waren echt niet allemaal mensen op zoek naar een geschikt kerstcadeautje. Het waren vooral mensen die nog even gebruik maakten van de mogelijkheid om anoniem goud te kopen.

xxx

Tot voor enkele jaren geleden was de grens waarbij je in Duitsland zonder enige vorm van legitimatie gewoon met contant geld goud kon kopen nog 15.000 euro. Vervolgens werd die grens verlaagd naar 10.000 euro en vanaf 1 januari dit jaar is die grens 2.000 euro geworden. In de praktijk betekent dit dan ook dat je je voor iedere beetje goudaankoop moet legitimeren en dat goudhandelaren verplicht zijn alle transacties te registreren en deze gegevens op het eerste verzoek aan de autoriteiten te overhandigen.

De motivatie waarmee deze nieuwe wet in Duitsland erdoor heen is gejaagd, is volledig gebaseerd op leugens.

Er wordt gezegd dat uit een “nationale risicoanalyse” blijkt dat er heel veel transacties plaatsvinden net onder de toegestane grens van 10.000 euro. En door het verlagen van die grens naar 2.000 wordt het daardoor veel moeilijker om geld wit te wassen.

En wat eveneens in die nationale risicoanalyse zou zijn opgevallen is dat al die transacties bijna allemaal contant werden uitgevoerd. Het Duitse parlement vroeg niet om een onderbouwing met bewijs van al die stellingen en die kregen ze dus ook niet, met een goede reden zo blijkt.

Want, enkele Duitse Kamerleden stelden wel een aantal vragen en vielen bijna van hun stoel toen ze de antwoorden kregen.

Zo vroegen ze onder andere wat de totale waarde was aan goud en edelmetalen onder de Duitse burgers, waarop het antwoord kwam: geen idee.

De volgende vraag was wat het volume was van de aankopen door particulieren van edelmetalen in de afgelopen vijf jaar, waarop het antwoord kwam: geen idee.

De volgende vraag was wat het totaal volume was van contante transacties op dit gebied in de afgelopen vijf jaar, waarop het antwoord kwam: geen idee.

Dan door naar de volgende vraag die luidde: Hoeveel Duitsers hebben in de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om anoniem goud te kopen, waarop het antwoord kwam: geen idee.

En dan een heel interessante vraag waarop wel een antwoord kwam: Hoeveel verdachte transacties betreffende edelmetalen zijn er gerapporteerd?

In 2017 werden er in totaal 59.845 verdachte transacties gemeld bij de autoriteiten, waarvan er 64 betrekking hadden op edelmetalen. In 2018 werden er in totaal 77.252 verdachte transacties gemeld, waarvan er 175 betrekking hadden op edelmetalen.

Wanneer je dat bij elkaar optelt dan blijkt dat van de verdachte financiële transacties er slecht 0,17 procent betrekking hadden op edelmetalen en van die zaken waren er slechts 4 onder de drempel van 10.000 euro. Kortom, een te verwaarlozen aantal en toch moet die nieuwe wet erdoorheen worden geramd.

Dan de volgende vraag aan de overheid: Wat is het totaalbedrag aan contant geld dat de afgelopen tien jaar is gebruikt voor witwaspraktijken met betrekking tot edelmetalen, waarop het antwoord kwam: geen idee.

Uiteindelijk komt de aap uit de mouw en blijkt er in de nationale risicoanalyse helemaal geen sprake van concrete cijfers, maar heeft men gemakshalve maar aangenomen dat het witwassen via de aan- en verkoop van anonieme transacties in edelmetalen zal toenemen.

Kortom, gebaseerd op totaal niets heeft men deze wet aangenomen en zelfs dat vinden ze nog niet genoeg, want het liefste brengen ze die drempel terug naar 1.000 euro, hetgeen volgens sommigen ook binnenkort wel zal gebeuren.

Voor zover bij ons bekend hebben we in ons land op dit moment nog een drempel van 10.000 euro, maar ongetwijfeld zullen de gladjakkers in Den Haag nu hun kans schoon zien om het Duitse voorbeeld te volgen.

Wat ons weer terug brengt bij de vraag hoever je een bevolking kunt pushen voordat ze echt gaan flippen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl