Werkkampen worden straks het nieuwe normaal

Wat de wereld nu overkomt is ongekend en met de meeste aandacht die nu uitgaat naar gezondheid, moet de nieuwe economische werkelijkheid nog inzinken.

Een werkelijkheid waarbij de eigenaren van de centrale banken de grote bedrijven en de beurs zullen redden en de werkkampen opdoemen voor hen die straks alles kwijt zijn.


Vooral in Amerika zie je al heel snel welke kant het straks op zal gaan en in een week waarin 16,8 miljoen mensen daar een werkeloosheidsuitkering hebben aangevraagd en de beurs haar beste week had in 45 jaar, zie je de toekomt zich voor je ogen ontvouwen.

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, draait overuren op dit moment om de beurs kunstmatig omhoog te krikken door haar uitgebreide programma van geld bijmaken vanuit gebakken lucht en op die manier de “economie te ondersteunen”.

Waar het in de praktijk op neerkomt is dat grote bedrijven en Wall Street worden gered, omdat de (grote) bedrijven onbeperkt geld kunnen lenen en de beurzen daardoor (kunstmatig) hoog blijven, waardoor degenen die beschikken over aanzienlijke investeringen buiten schot zullen blijven. En degene die vol op de snuit worden geraakt, de gewone burgers, zullen waarschijnlijk alles of veel kwijtraken, inclusief baan.

xxx

Wat we zullen zien, niet alleen in Amerika, maar straks ook bij ons, is dat onze maatschappij steeds meer gaat lijken op die van een Derde Wereldland waarbij de kloof tussen arm en rijk steeds groter zal worden.

Echter, volgens financieel analist Chris Pernak hebben we hier toch nog niet te maken met de werkelijke ineenstorting, maar met een grote oefening richting New World Order. Hij ziet het als een sinistere waarschuwing voor wat ons te wachten staat en hij is bang dat veel mensen niet in staat zullen zijn om zich aan te passen aan de nieuwe situatie, waarbij toch alles anders zal worden.

Volgens Chris blijkt uit de woorden van voormalig FED voorzitter Ben Bernanke dat de eigenaren van de FED (de satanische sekte, ook wel Rothschild mafia genoemd) het financiële systeem niet op dit moment zullen laten ineenstorten zoals door veel mensen uit de alternatieve media wordt voorspeld.

Bernanke zegt klaarblijkelijk dat de FED meer dan genoeg ruimte heeft om haar balans te laten groeien (een andere uitdrukking voor geld bijdrukken) en als dat zo is, dan kunnen ze het huidige systeem gewoon in stand houden, met uiteraard wel de nodige slachtoffers.

Die slachtoffers worden de zelfstandigen, de ZZP'ers en eigenaren van kleinere bedrijven tot 500 man personeel. Of, met andere woorden, de complete middenklasse wordt zo goed als weggevaagd.

Volgens Chris Pernak is het ook logisch dat het systeem op dit moment niet in elkaar stort, want de implementatie van de beruchte 2030 Agenda zal stap voor stap plaatsvinden en wat nu gebeurt is slechts een stap in de richting van de volledige implementatie daarvan. Eén van de belangrijkste doelstelling van dat wat er nu gebeurt, is om de bevolking voldoende angstig te maken zodat ze zonder morren alle onderdelen van de 2030 Agenda zullen accepteren, iets dat de laatst tijd al steeds moeilijker werd, omdat mensen massaal de Frans Timmermansen, Greta Thunbergs, Rob Jettens en de Jesse Klavers begonnen uit te kotsen.

Wat de Rothschild mafia doet nu is niet de complete economie in elkaar laten storten, maar slechts een gedeelte daarvan. En dat gedeelte is de middenstand, de ZPP'ers en de kleine bedrijven. Bernanke voorspelt dan ook dat dit de groep is die het heel zwaar gaat krijgen, moet rekenen op zware tijden en dat er veel “consolidatie” zal plaatsvinden in alle sectoren van de economie.

De reddingsprogramma’s zoals die door centrale banken in elkaar wordt gedraaid zijn er dan ook puur op gericht om de grote ondernemingen in leven te houden en dat de eigenaren van de centrale banken er niet over peinzen om controle over de geldvoorziening uit handen te geven zoals door Trump aanhangers wordt gehoopt en gesuggereerd.

Zelfs de leningen voor de “gewone man” zoals die door de FED in elkaar worden gedraaid zijn gericht op het ondersteunen van bedrijven met tussen de 500 en 10.000 man personeel. En volgens Chris zijn de acties van de FED er nu op gericht om aan te tonen dat de overheid niet in staat is om het land te runnen en zij uiteraard wel, omdat zij beschikken over de geldpersen.

xxx

Met andere woorden, centrale banken zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het overeind houden van de maatschappij. Chris Pernak verwacht dan ook dat dankzij de huidige crisis de beurzen tot ongekende hoogte zullen stijgen en noemt voor de Dow Jones zelfs 45.000 punten (staat nu op 23.719).

Voor Amerika verwacht hij 20 tot 30 miljoen nieuwe permanente werklozen en dat is volgens de FED niets anders dan collateral damage (bijkomende schade) en daarom hebben zij ook geen enkel plan ontwikkeld om die mensen te helpen.

De gemiddelde Amerikaan consumeert 3.600 calorieën per dag (een toename van 24 procent vergeleken met 1961) en heeft nog nooit echt moeilijke tijden meegemaakt. Chris vraagt zich dan ook af hoe de groep nieuwe werklozen zichzelf zal moeten voeden en ziet dan ook een steeds grotere last voor de overheid op dat gebied.

De oplossing waarmee ze zullen komen kan dan volgens Chris ook wel eens die van werkkampen zijn om de toekomstige economische problemen op te lossen. Deze permanente werklozen zullen dan in die kampen de goederen produceren die op dit moment nog in China worden gemaakt.

Als de wereldhandel steeds verder terugloopt en/of de dollar in elkaar zal storten, dan hebben de grote Amerikaanse bedrijven geen mogelijkheden meer om goederen in lage lonen landen te laten produceren en zullen de door de overheid ingestelde werkkampen een oplossing zijn.

Al die tijd zal de FED de grote bedrijven op de been houden en zullen de koersen stabiel blijven of stijgen.

De mening van Chris Pernak zoals hierboven verwoord staat min of meer haaks op die van Brandon Smith die voorspelt dat de Rothschild mafia wel alles in elkaar zal laten storten, waarbij Trump de zwarte piet krijgt, en dat men vanuit die situatie direct naar de New World Order zal gaan.

Chris zegt dat ze nu een deel van de economie laten ineenstorten, de grote bedrijven, Wall Street en de beurs draaiende houden en werken naar een implementatie van de 2030 Agenda, waardoor alles nog min of meer zal voortduren met een grote groep zelfstandigen en middenstanders die waarschijnlijk zullen eindigen in de werkkampen van de overheid om daar het werk te doen dat nu door de Chinezen wordt gedaan.

Echter, in beide scenario’s is het einddoel gelijk; The Hunger Games Maatschappij.

Behalve, als wij nu massaal wakker worden en beseffen wie wij werkelijk zijn. Kijk en luister naar de inspirerende woorden van de in 1973 overleden Britse filosoof Alan Watts. Het is aan ons wat er wel of niet gaat gebeuren, het enige dat ervoor nodig is is dat wij ons realiseren wie wij werkelijk zijn.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl