Alarmerende berichten uit België over goudconfiscatie

overheid confisquatie goudDe afgelopen jaren hebben veel mensen het zekere voor het onzekere genomen en hebben in plaats van geld op een spaarrekening, goud gekocht.

Maar, in hoeverre is dat goud veilig, want van een lezer uit België horen we onheilspellende berichten.Overheden zijn per definitie niet te vertrouwen en ze hebben een ongekende macht, vele malen groter dan je denkt.

Dat zie je niet zo af aan de titels die op televisie verschijnen, want daar zullen ze hun uiterste best doen om het “vertrouwen” van de burger te winnen zodat deze bij de volgende verkiezing toch vooral weer op hen stemt.

Feit is dat de complete wereld op de rand van een enorme economische depressie staat. Feit is dat het in dat verband niet uitmaakt of het SARS-CoV-2 echt bestaat of niet, want de economische depressie zal hoe dan ook komen en is wel degelijk echt.

Nu valt de schade nog mee, enerzijds omdat overheden bakken met geld gebruikt hebben om de economie kunstmatig overeind te houden. Voorbeeld is natuurlijk KLM, een bedrijf dat gewoon failliet is, maar nog steeds letterlijk in de lucht blijft dankzij overheidssteun.

Naarmate de herfst vordert en er steeds grotere klappen zullen vallen in diverse sectoren zal de overheid steeds verder in haar schatkist moeten graven om het land nog enigszins overeind te houden. Dat dit allemaal by design is om zo een dermate grote chaos te creëren dat de wereld rijp is voor de Eén Wereldregering, doet niets af aan dat feit.

We hebben al uitgebreid beschreven hoe overheden op een zeker moment ook aan hun limiet komen voor wat betreft geld lenen. Wanneer ze dan bepaalde maatregelen gaan nemen zoals hierna volgt dan zullen ze dat verkopen als: "We willen volgende generaties niet opzadelen met enorme schulden".

In een dergelijk scenario zullen overheden vreemde dingen doen en één daarvan heeft betrekking op goud.

In tijden van crisis zijn overheden in staat de meest extreme maatregelen te nemen om het vermogen van haar burgers in te vorderen. Financiële repressie zoals het devalueren van de munt, het ongeldig verklaren van bankbiljetten, een heffing op spaartegoeden en zelfs confiscatie van goud behoren tot het instrumentarium van de overheid.

Dit gebeurde in Amerika in 1933, als onderdeel van de toenmalige crisismaatregelen ten gevolge van de zogenaamde Grote Depressie.

De dreiging van confiscatie neemt toe in oorlogstijd en tijdens een grote economische depressie. De meest beruchte confiscatie was in 1933 in de Verenigde Staten, toen het goud werd ingevorderd tegen een koers van $20,67 per troy ounce. Na de invordering werd de prijs van een troy ounce goud verhoogd naar $35, een devaluatie van de dollar van meer dan 70%.

Zoals gewoonlijk was de burger de grote verliezer. In plaats van goud bezaten ze opeens dollarbiljetten die van de ene op de andere dag 70 procent minder waard waren geworden dan de waarde van hun goud dat ze verplicht hadden moeten inleveren.

Hier volgt het antwoord op de vraag of onze overheid iets dergelijk zou mogen doen:

In beginsel moeten we deze vraag bevestigend beantwoorden. Allereerst is het goed om een onderscheid te definiëren tussen confisqueren en ‘nationaliseren’. Bij confisqueren neemt de staat het goud in beslag en staat hier geen vergoeding tegenover. Bij een ‘nationalisatie’ eist de staat ook het goud op, maar zet hier een vergoeding tegenover. Dit laatste hebben we ook gezien bij de ABN Amro bank die in 2008 genationaliseerd is.

De Nederlandse staat heeft zowel de mogelijkheid van confisqueren als nationaliseren. De minister van Financiën heeft op grond van de Noodwet Financieel Verkeer ( 25 mei 1978), artikel 26, de bevoegdheid om gouden munten, fijn goud, onbewerkt goud of halffabricaat te vorderen van ingezetenen van Nederland. Op grond van de Coördinatiewet Uitzonderingstoestanden (3 april 1996) en de hierin genoemde afroep van de noodtoestand kan deze noodwet in werking worden gesteld.

Waarschijnlijk heeft niemand van ons ooit gehoord over bovenstaande mogelijkheden voor de overheid, maar ze zijn er wel degelijk. Niemand kan zich voorstellen dat de overheid deze optie zou gebruiken, maar ook helemaal niemand had zich een jaar geleden kunnen voorstellen dat je met een muilkorf op je gezicht in de bus of trein zou zitten en toch doet iedereen dat nu alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

Het is misschien een wat lange inleiding voor een bericht dat wij ontvingen van een lezer uit België. Het is een dame die wij al langere tijd kennen en die we hebben leren kennen als iemand die niet zomaar wat vertelt.

De lezer uit België vertelt ons het volgende (dank!).

Zij leest al jaren deze website en zij had ook het zekere voor het onzekere genomen en een bepaalde hoeveelheid goud aangeschaft. Gewoon via haar lokale bank (Fortis) en dit was dan ook geen enkel probleem. Het bewuste filiaal van die bank is inmiddels gesloten en enkele dagen geleden kreeg zij een telefoontje van een medewerker van die bank, maar dan van een ander filiaal in een andere plaats die nog wel open is.

Deze bankmedewerker vertelde haar dat ze ooit goud had gekocht bij hun bank en dat de bank dat goud nu terug wil. Zij zou daarvoor normaal geld ontvangen en de bank zou dit geld dan op een effectenrekening plaatsen.

Het was niet zo dat de dame een keuze had volgens de bank, want, zo zeiden zij, voor het einde van dit jaar moet ze het goud inleveren bij de bank of anders zou ze strafbaar zijn. Toen zij vroeg naar het hoe en waarom kreeg ze te horen van de medewerker dat hij dit ook niet wist, maar dat hij opdracht had gekregen om haar dit te vertellen.

Alhoewel de dame volgens ons betrouwbaar is, zegt op zich een dergelijk telefoontje niet alles natuurlijk.

Feit is wel dat zij door iemand is gebeld met bovenstaande boodschap. Zij heeft voor zover ons bekend daar tot nu toe verder niets mee gedaan anders dan gemeld aan de telefoon dat ze het goud alweer verkocht heeft in de tussentijd.

België staat er financieel minder rooskleurig voor dan Nederland. Ons land heeft een staatsschuld van ongeveer 52 procent van het BPP, terwijl die in België 100 procent bedraagt.

Een land als België zou dan ook vrij snel op zoek kunnen gaan naar alternatieve methoden om aan geld te komen als er een grote depressie aan de horizon opdoemt. Overheden weten natuurlijk dat de nep coronapandemie hoe dan ook in leven gehouden zal worden en ze weten derhalve ook dat ze als land vrij snel in de financiële problemen zullen komen in een dergelijk scenario.

Wat dat betreft zou het heel goed kunnen dat ze in de achtergrond al zijn begonnen met het verplicht opkopen van goud bij burgers. Dit zonder dat het nog uitgebreid in de media heeft gestaan, omdat er anders wellicht paniek uitbreekt onder de bevolking. De overheid krijgt dan kostbaar goud, terwijl de burger wordt opgescheept met fiatgeld dat door al het bijdrukken van extra geld binnenkort waarschijnlijk niet veel meer waard zal zijn.

Wat wij dan ook zoeken is een bevestiging (of ontkenning) van bovengenoemd verhaal. De dame in kwestie heeft toegezegd persoonlijk naar de bank te zullen gaan om om opheldering te vragen.

Ondertussen zijn er misschien ook andere mensen die ons meer kunnen vertellen over of er wel of niet iets gaande is in de achtergrond in België; wij zouden dat zeer op prijs stellen. 

Berichten kunnen gestuurd worden naar redactie (apenstaart) niburu.co (geschreven als normaal emailadres)
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl