De wereld stevent af op een financiële ramp van ongekende omvang

een nieuwe grote depressie in aantochtAls je denkt dat de inflatie nu al erg is door de stijgende prijzen, dan kan je je borst natmaken.

Wanneer er niet snel iets gebeurt, dan stevent de wereld af op een financiële ramp waarbij de Grote Depressie uit de jaren 30 kinderspel zal lijken.Een woord dat je steeds vaker tegenkomt in de mainstream media is het woord “inflatie”. Iets dat we formeel lange tijd niet hebben gekend, althans niet de echt hoge inflatiepercentages.

Inflatie noemt men ook wel geldontwaarding en het is niets anders dan diefstal, zoals we schreven in een eerder artikel.

Maar, wat ze ook doen, links- of rechtsom, jij raakt je (spaar)geld kwijt. In een eerder artikel schreven we het volgende over dit fenomeen.

Het begint al met inflatie; een geraffineerd mechanisme dat door diezelfde bankiers is bedacht en gelijk staat aan diefstal.

We geven hierna een aantal voorbeelden van inflatie zoals die staan op een Amerikaanse website voor beleggingsadviezen:

Stel je had in 1971 een bedrag van 1.000 dollar in coupures van mooie nieuwe 20 dollarbiljetten in een kluis gelegd. Dat zou op hetzelfde moment geweest zijn als toen president Nixon speculanten verantwoordelijk stelde voor het verlies van het goud in Fort Knox. Hij ging toen “tijdelijk” (net zoals het kwartje van Kok) de verbinding verbreken tussen goud en de Amerikaanse dollar. Als je deze dollars nu uitgeeft dan zal je je belazerd voelen, want in 1971 kon je zo ongeveer een auto kopen voor dat geld en nu krijg je voor dat bedrag vier banden voor je koets.

Als je in 1971 een bedrag van 400.000 dollar tot je beschikking had, had je daar toen een vliegtuig voor kunnen kopen, tegenwoordig koop je daar een helm voor die je nodig hebt in een F-35.

Je kunt minder kopen voor je geld vanwege inflatie, maar wat veroorzaakt nu inflatie? Het antwoord is simpel: het creëren van geld vanuit het niets (fractioneel bankieren). Hierdoor wordt de totale hoeveelheid dollars of euro’s vergroot, waardoor een inflatie van consumentengoederen wordt veroorzaakt omdat de waarde van iedere dollar of euro minder wordt dan voordat de bankiers deze gelegaliseerde valsemunterij uitvoerden.

Op donderdagmorgen stond er een uitgebreid artikel in de Telegraaf over het feit dat de aanvullende pensioenen al jarenlang niet meer zijn geïndexeerd. We hebben het dan niet over AOW, maar over de pensioenen die mensen opbouwen via hun werkgever.

In dat artikel stond een staatje dat liet zien dat pensioengerechtigden door inflatie de afgelopen jaren ongeveer 20 procent van de koopkracht van die pensioenen hebben verloren. Dit, omdat hun pensioenen niet stijgen, maar de prijzen wel.

Overal stijgen de prijzen nu in sneltreinvaart. Kijk op een willekeurige snelweg en je ziet dat je per vandaag al 2,11 euro betaalt voor een litertje benzine. De gasprijzen stijgen enorm, net zoals veel andere producten. 

Er worden dan allerlei redenen aangevoerd voor de stijgende prijzen, waarbij corona het meest voorkomt omdat dit zorgt voor verstoringen in de aanvoerketens.

Echter, volgens een artikel bij RT News geschreven door Thomas J. Penn moeten we de oorzaak van de prijsstijgingen nergens anders zoeken dan bij de centrale banken.

De strekking van zijn verhaal is dat Westerse gevestigde overal bezig is om schuldigen te zoeken voor de sterke prijsstijgingen en dat ze overal kijken, behalve naar zichzelf.

Inflatie is alleen mogelijk als de hoeveelheid geld wordt uitgebreid zo stelt Penn. Prijsverhogingen zijn dan ook niets anders dan een reactie op de grotere hoeveelheid geld in omloop. Des te meer geld er in omloop is waarmee goederen kunnen worden gekocht, des te meer zullen de prijzen stijgen.

De ellende begon begin jaren 70 van de vorige eeuw, toen Amerika afscheid nam van goud als dekking voor haar dollars. Vanaf dat moment heeft de wereld te maken met wat men noemt fiat valuta, oftewel geld dat door helemaal niets is gedekt en waard is wat de gek ervoor over heeft.

Omdat de Amerikaanse dollar eveneens de reservevaluta van de wereld was kon Amerika grote hoeveelheden dollars bijdrukken vanwege de grote vraag uit het buitenland. Hiermee heeft Amerika als het ware inflatie ook naar andere landen geëxporteerd.

Als we zeggen Amerika dan is het in feite de Federal Reserve Bank, de centrale bank, die toestaat dat Amerika zoveel geld kan bij laten maken en hierdoor tegelijkertijd een enorme schuldenberg kan creëren.

En dan krijgen we de ene crisis na de andere.

Op zich is een crisis niet zo erg, behalve als blijkt dat bij iedere crisis de hoeveelheid geld in omloop wordt vergroot. Tegelijkertijd wordt dan de rente gemanipuleerd om kunstmatig vraag te stimuleren.

Dit vormt dan weer de basis voor de volgende (grotere) crisis. Het is een cyclus, waarbij tot voor kort de gevolgen vrijwel alleen merkbaar waren op de aandelenmarkten omdat het meeste van het extra geld daar bleef hangen.

Centrale bankiers proberen mensen wijs te maken dat inflatie goed is. Daarom zetten ze ook bepaalde inflatiedoelen zoals 1,5 of 2 procent.

Heb jij ooit een gat in de lucht gesprongen omdat jouw favoriete product opeens weer zoveel duurder was geworden? Nee, natuurlijk niet want inflatie is alleen goed voor centrale banken en overheden omdat dit de enige manier is waarop ze ooit de enorme schuldenberg kunnen aflossen.

Alleen om dat te kunnen doen hangt er een prijskaartje aan voor de burger, namelijk de vernietiging van hun koopkracht, iets dat ze heel graag willen verbergen.

We hebben na de grote crisis van 2008 kunnen zien hoe de oplossing wederom werd gevonden in het bijdrukken van grote hoeveelheden geld en het terugbrengen van rente naar zo goed als nul.

In de herfst van 2019 begon dit helemaal fout te gaan toen er zich serieuze problemen voordeden op de zogenaamde repo markt. Die problemen werden veroorzaakt doordat Federal Reserve bezig was met het terugschroeven van het bijdrukken van grote hoeveelheden geld.

Met andere woorden, het financiële systeem zoals wij dat kenden kwam toen tot een einde.

En toen kwam daar ineens covid-19.

Dat was het excuus dat de centrale banken nodig hadden om wederom grote hoeveelheden geld bij te drukken en wederom rente te laten zakken. Wederom werden er miljarden dollars het systeem in gepompt. Niet alleen werden er weer massaal dollars bijgedrukt, hetzelfde gebeurde met euro’s bij de ECB.

Het grote verschil met vorige keren was dat dit keer een groot deel van het extra geld bij burgers terecht is gekomen. En dat betekent weer dat er veel meer geld om handen is dat jaagt op dezelfde hoeveelheid “resources”. Dezelfde hoeveelheid goederen of producten die er waren voordat het coronavirus ten tonele verscheen.

Wederom is het financiële systeem kunstmatig in leven gehouden met wederom kunstmatig gecreëerde behoefte.

Volgens Penn zijn we nu op een punt aanbeland waar de centrale banken helemaal klem zitten. De rente is al teruggeschroefd naar historische dieptepunten, maar noch de FED noch de ECB is begonnen met het afbouwen van hun geweldige balans. Dit betekent dat al dat extra geld in omloop blijft.

Ook betekent dit dat de centrale banken geen gereedschap meer hebben dat ze kunnen gebruiken bij een volgend crisis. Een crisis die onherroepelijk gaat komen en veroorzaakt wordt door het gevoerde beleid tot nu toe, net zoals dat is gebeurd bij iedere voorgaande crisis.

Als de centrale banken nu zouden beginnen met het afbouwen van hun balans, met andere woorden geld uit de markt halen en daarbij toestaan dat de rente zal oplopen, dan zal per direct het complete systeem in elkaar storten.

Stel je voor dat we een rente zouden hebben van 6 of 7 procent. Met een dergelijke rente zouden de Verenigde Staten binnen 24 uur failliet zijn.

Dus, het moment dat er een volgende crisis zich aankondigt dan is de enige optie om nog meer geld bij te drukken, hetgeen vroeger of later zal leiden tot hyperinflatie.

Waar Penn voor pleit is een gedisciplineerde afbouw van de geldvoorraad, waarbij centrale banken stoppen met het bijdrukken van geld en waarbij men de opgeblazen ballon langzaam laat leeglopen.

Dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet gebeuren, hetzij by design of onkunde, waardoor op een gegeven moment de ballon alleen maar kan barsten en daarbij een crisis veroorzaken die zo groot zal zijn dat de Grote Depressie uit de jaren 30 op een zondagse picknick in het park zal lijken.

Als je een echt waardevolle investering zoekt, dan kan je dat doen door deze website te steunen. Je krijgt hier nog net zo veel (gratis) waarde als tien jaar geleden, dus hier is van inflatie geen sprake.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl