cash is king   Soms komen er verrassingen waar niemand eigenlijk rekening mee houdt.

Zoals nu van de Europese Commissie die wil dat er straks overal verplicht contant geld moet worden aangenomen.
In de nieuwe geplande maatschappij is geen ruimte voor contant geld. Dit, omdat contant geld vrijheid betekent en vooral ook geen controle door de overheid.

In aanloop naar de invoering van de CBDC is er dan ook permanent gehamerd om meer digitaal te gaan betalen. Veel brave schapen doen dat dan ook, dit onder het motto: ‘Ik heb niets te verbergen’.

Des te verrassender is het dan ook om te lezen dat de Europese Commissie vrijwel alle bedrijven en instellingen wil verplichten om contant geld te accepteren.

Daarmee zouden dan de gehate ‘alleen pinbetalingen’ bordjes overal verdwijnen en kunnen mensen kiezen hoe ze willen betalen.

Er mag slechts bij hoge uitzondering contant geld worden geweigerd zoals bijvoorbeeld wanneer iemand betaalt voor een reep chocola met een briefje van 200 euro.

Volgens de Europese Commissie is de euro een wettig betaalmiddel en dient derhalve ook als zodanig door alles en iedereen geaccepteerd te worden.

Winkels en restaurants die zich niet aan deze regels houden zullen worden bestraft.

In Den Haag hebben de ze niet al te positief gereageerd op dit plan, want men is bang dat dit ook gaat gelden voor het betalen van belasting en boetes.

"Het kabinet ziet voornamelijk de meerwaarde van verplichte acceptatie van contant geld bij betalingen aan de toonbank en zal erop inzetten dat de verordening die reikwijdte krijgt."

Ook willen ze in Den Haag een uitzondering als ‘de veiligheid’ in het geding is. Als dat punt wordt toegelaten is de wet een wassen neus, want dan zal overal waar men geen contante betalingen wil ‘de veiligheid in het geding' zijn.

Of, wanneer en in welke vorm de wet er komt, zal later moeten blijken. Uiteindelijk zullen de lidstaten en het Europees Parlement in moeten stemmen met de wet. In dat proces kan het voorstel nog flink worden gewijzigd.

Vooralsnog klinkt het voornemen goed, maar kan er uiteindelijk nog zoveel worden gewijzigd dat er in de praktijk nauwelijks iets zal veranderen.

Domme mensen denken ook een duit in het zakje te moeten doen.