De hele wereld heeft verbijsterd gereageerd op het gemak waarmee Nederland een deel van hun goud uit Amerika heeft (terug)gekregen.

De verrassende mededeling kwam ongeveer tegelijkertijd met die van de Centrale Bank van de Oekraïne: Alle goud is weg.Er gaan geruchten dat de Oekraïne graag Ivo Opstelten wil als volgende president. De reden: Ze zoeken een ervaren leugenaar en dan wel eentje die niet zo snel door de mand valt als de huidige president, Petro Poroshenko en consorten.

Ook nu wordt er namelijk weer gelogen in de Oekraïne alsof het gedrukt staat en dit keer gaat het over hun goudvoorraad.

Of beter gezegd, de goudvoorraad die ze niet meer hebben want de nationale Centrale Bank aldaar heeft moeten bekennen dat afgezien van enkele korrels, de complete goudreserve van het land is verdwenen. Hetzelfde scenario wat telkens weer met succes wordt uitgevoerd door de zionistische banksters. Zo ook beroofde het Westen Lybië van hun goud de dag dat Tripoli viel en Gaddafi kort daarna bruut werd afgeslacht.

Nu is de mededeling van verdwenen goud voor ons niets nieuws want wij schreven al in maart dit jaar dat de complete goudvoorraad van de Oekraïne in het geniep was verhuisd naar Amerika:

Een ander teken aan de wand is dat de volledige goudreserve van de Oekraïne het land verlaten schijnt te hebben. Een bericht in de plaatselijke media: 

Volgens luchthavenpersoneel kwamen er vier vrachtwagens en twee bestelbusjes zonder kenteken naar het vliegveld. De auto’s werden begeleid door ongeveer 15 personen in zwarte uniformen, maskers, waren gewapend met zware machinegeweren en droegen kogelvrije vesten. 

Er werden in totaal zo’n veertig zware dozen/kisten in een vliegtuig geladen. Ook verschenen er een aantal andere mysterieuze personen die ook in het vliegtuig gingen. Het laden gebeurde in heel grote haast en zodra dit was gebeurd, vertrok het toestel. 

Ook de auto’s zonder kenteken verdwenen weer zo snel mogelijk en toen het personeel vragen stelde over wat hier gebeurde kregen ze te horen dat ze zich niet moesten bemoeien met andermans zaken. Later, toen het vliegtuig allang was vertrokken, kregen ze te horen van een hoge ambtenaar van het Ministerie van Financiën dat op bevel van de “nieuwe leiders” in de Oekraïne alle goudreserves van het land zijn overgebracht naar Amerika. 

Wat de reden is van het overbrengen van dit goud naar Amerika is niet duidelijk. Waarschijnlijk zal dit zijn gebeurd op basis van mooie praatjes dat het goud van de Oekraïne toch echt veiliger is in de handen van de aasgierbankiers in Amerika. 


Er is volstrekte onduidelijkheid over hoeveel goud het land nu precies had, maar de situatie wordt wel duidelijk uit de volgende grafiek. Dit was net voordat die vreselijke “boef”, de wél democratisch gekozen president Janoekovitsj, het veld moest ruimen. 

ug 1

Die “boef” van een president had er overigens wel voor gezorgd dat de goudvoorraad van zijn land de laatste jaren was gestegen tot rond de 40 ton.

Het officiële verhaal is nu dat men in oktober gedwongen werd om het grootste deel van de goudvoorraad te verkopen om aan financiële verplichtingen te voldoen. De hele zomer is er dus volgehouden dat het goud er nog was terwijl wij dus in maart al schreven dat het in het geheim was afgevoerd.

Hieronder een grafiek met de ontwikkeling van de goudprijs gedurende de laatste 12 maanden.

ug 2

Dan zie je dat juist in oktober de goudprijs finaal ingezakt was en tot een absoluut dieptepunt was gekelderd. En dat zou dan net het punt zijn geweest waarop de Oekraïne al hun goud heeft verkocht?. Dat zou volgens een artikel op Zerohedge gelijk staan aan een misdaad.

Dat is daarom dus ook niet wat er is gebeurd want we hebben hier simpelweg te maken met de zoveelste leugen uit Kiev.

Waarschijnlijk is het goud van de Oekraïne door Amerika gebruikt om een deel van het MH17 zwijggeld aan Nederland te betalen. Opmerkelijk detail is natuurlijk wel dat alledrie de landen er belang bij hebben om de waarheid over MH17 in de doofpot te houden.

Bronnen:

RT News
Zerohedge