Griekenland fungeert als laboratoriumrat

We zullen het vandaag niet hebben over Griekenland en de belabberde situatie in dat land, maar we zullen het hebben over ons.

We zullen het hebben over het land waarin wij leven en over hoe het niet lang meer zal duren voordat ons land en Griekenland als twee druppels water op elkaar lijken.Wij moeten leren van wat de Grieken is overkomen, het moet voor ons een groot rood waarschuwingslicht zijn.

Griekenland is de mal waarop de toekomst voor ons allen gemodelleerd zal worden. Letterlijk gezien is Griekenland een laboratoriumrat.

Nooit zal Griekenland ooit nog “herstellen” tot het economisch niveau van Amerika en West Europa. In plaats daarvan zijn wij het die zullen neerdalen naar het niveau waarop een Griekenland zich vandaag de dag bevindt. Dat is ingebakken in de taart, het is onontkoombaar en daarom moeten wij ons daarop voorbereiden.

Wanneer wij nu heel snel wakker worden dan zijn wij misschien, heel misschien is meer accuraat, in staat om aan de strafmaatregelen zoals de Trojka die heeft losgelaten op de Griekse maatschappij, te ontkomen. De maatregelen die een einde hebben gemaakt aan het gezondheidssysteem, het vangnet voor hen die het meest hulp nodig hebben.

Wat we misschien kunnen bereiken is een geleidelijkere overgang van hier naar daar, mits we vroeg genoeg beginnen met voorbereiden. Dat is het beste dat wij kunnen hopen te bereiken. Dat wil zeggen als maatschappij, het lot van individuen zal variëren.

Griekenland zal een manier vinden om het beter te doen dan dat ze nu doen, maar dat zal niet komen door herstel of een bail-out. Athene zal omdat het moet en omdat anders de humanitaire crisis nog veel groter zal worden, een betere verdeling onder de bevolking vinden van de middelen die tot hun beschikking staan.

Wij moeten hetzelfde doen, waar wij ons ook bevinden. Ons voordeel is dat wij dit kunnen doen vanuit een relatief comfortabel startpunt. Ons nadeel is dat, in tegenstelling tot Griekenland, wij de werkelijkheid niet begrijpen waarin wij ons bevinden.

Wij zijn onwetend, ontkennen dingen en wij denken er liever niet over na. De Grieken waren ook zo, maar zij hebben die keuze niet langer. Net als wij die ook niet zo lang meer zullen hebben.

De reden waarom Griekenland is waar ze vandaag de dag staan en waarom wij ons daar morgen zullen bevinden, kunnen wij met goede redenen “bedrieglijk eenvoudig” noemen. Dat wil zeggen dat het wereldwijde banksysteem dat de financiële crisis heeft georkestreerd, weigert om de verliezen te incasseren die ze hebben opgelopen met hun waanzinnige gokpraktijken en dat ze politieke macht hebben om ermee weg te komen, helemaal. Dat is alles wat je hoort te weten.

De verliezen van het banksysteem worden derhalve omgeslagen naar de burgers van de respectievelijke landen. Maar die verliezen zijn veel te groot voor die burgers om te kunnen dragen. Het gevolg is dat die landen veel dingen die ze keihard nodig hebben, kwijt zullen raken, dingen die ze verenigt. Iedere dienstverlening die geld kost, zal worden geschrapt. Meer en meer, totdat er bitter weinig over is.

Het gebeurde in Griekenland, het zal over de gehele wereld gebeuren. Bedenk wel dat hier niets nieuws onder de zon is. De derde wereldlanden ondergaan dezelfde behandeling al decennialang, zo niet eeuwenlang. Rampkapitalisme werd niet gisteren uitgevonden. Wat nieuw is, is dat het nu plaatsvindt in het gedeelte van de wereld waar het zogenaamd goedgaat, in dit geval de Europese Unie en het zal zich verspreiden.

De achtereenvolgende bail-outs van de Grieken die het land hebben geruïneerd, waren “nodig” om de verliezen op weddenschappen, derivaten en andere zaken die wereldwijd door banken waren opgelopen, te compenseren. Franse, Nederlandse en Duitse banken, Wall Street en The City. De eerste bail-out in 2010 diende als doel om de banken tijd te geven om hun blootstelling aan Griekse schulden te verminderen.

Alle bail-outs, hetzij direct voor banken of via een omweg langs een land zoals Griekenland naar de banken, zijn opgezet op precies dezelfde manier. Griekenland was een gemakkelijk land om te fungeren als laboratoriumrat en vogelverschrikker voor anderen zodat die niet al te luid zouden protesteren tegen het systeem van bail-outs.

Het hele systeem van bail-outs, of dat nu in Amerika is of Europa, is nooit iets anders geweest dan het overhevelen van publiek geld naar particulieren, met het uitdrukkelijke doel om de verliezen op weddenschappen van die particulieren goed te maken; onder onschendbaarheid uiteraard.

En nee, de verliezen zijn niet verdwenen of afgeschreven. In plaats daarvan zijn ze overgeheveld naar de donkere kluizen, verborgen achter swaps, andere derivaten en balansoverzichten van centrale banken. Ook dat zal niet lang duren.

Al die verliezen en niemand is bereid om ze af te schrijven. De elitaire bankiers willen zeker deze verliezen niet accepteren en zijn van plan, ondanks recessies en depressies, om steeds rijker te worden. Dan blijft er nog maar één uitkomst over en die is dat jij en ik veel armer moeten worden. Het zijn nu onze verliezen geworden.

De enige manier waarop de rijken steeds rijker kunnen worden is als de rest van ons steeds armer wordt. Economische groei is iets dat voorkomt in geschiedenisboeken. Het terugdraaien van de financiële hefboomwerking is begonnen. Iedere dag opnieuw verdwijnen er enorme hoeveelheden “zombiegeld”.

Dat betekent dat er veel minder welvaart is op de wereld. Toch willen de rijken nog rijker worden en zij maken de dienst uit. De sommetjes zijn eenvoudig. Zoals oo Griekenland ons weer laat zien, hebben de rijken geen geweten. Zonder aarzelen gooien ze een complete gemeenschap het ravijn in.

Een groot deel van wat wij nu beschouwen als welvaart bestaat uit Quantative Easing (bijgedrukt geld) en daaraan gerelateerd opgeschroefde aandelen-, obligatie- en onroerendgoedprijzen. Al deze rijkdom is niets anders dan zombierijkdom die van de ene op de andere dag kan verdwijnen. En als dat zo is dan zál het ook verdwijnen.

Wanneer je naar de situatie in de huidige wereld kijkt dan is het moeilijk voor te stellen dat er “herstel” plaatsvindt.

Waar zou dat vandaan moeten komen? De totale schulden zijn nu veel hoger dan ze waren in 2008. We hebben geen herstel gezien.

De enigen die uiteindelijk de winnaars zullen worden, zijn de paar rijken die alsmaar rijker worden. De rest van ons zal binnenkort leven zoals de Grieken dat doen en dat is als wij geluk hebben.

Er is geen andere mogelijkheid. “Het geld” verdwijnt snel en de enige manier waarop dit terug kan komen bij de centrale banken is door meer QE. Maar dat is een doodgeboren kindje. Economisch groei wereldwijd en zeker in het Westen is een illusie.

China was het laatste land waar het kort leek dat zij economisch zouden groeien, maar zij maakten er, net zoals wij, een puinhoop van en hebben nu veel teveel schuld om die ooit te kunnen terugbetalen.

Een wereld die letterlijk verzuipt in schuld. Een totale schuld van maar liefst 60 biljoen Dollar, oftewel 60.000.000.000.000. 

Hoe die schuld per land is vertegenwoordigd, is te zien in het volgende overzicht, waarbij we het volgende moeten bedenken:

Zeven van de vijftien landen met de meeste schuld zijn Europees. Europa heeft, zonder Rusland, een totaalschuld van 26 procent van de totale wereldschuld.

Wanneer we de totale schuld van Amerika, Europa en Japan bij elkaar optellen dan vertegenwoordigt dat maar liefst 75 procent van de totale wereldschuld.schuld 1

En hoe zit het met Nederland?

Als je naar het volgende overzicht kijkt dan zie je dat er een periode van 18 jaar, tussen 1990 en 2008, de staatsschuld toenam met zo’n 50 miljard Euro.

Maar dan: In de periode vanaf 2008 is de staatsschuld zo goed als verdubbeld en gaat richting 500 miljard Euro.


schuld 2

Of zoals een lezer schreef (dank!):

Er is in Amerika een enorme ontslaggolf begonnen. We weten allemaal dat deze cijfers al jaren worden gemanipuleerd. Dat dit soort nieuws ineens in de mainstream komt dan weten we genoeg.

Dit is het startschot om alles op een "gecontroleerde" manier ineen te laten storten.

Uiteraard een perfecte timing om het balletje in beweging te brengen. Jade helm15 halverwege en September voor de deur. HERE WE GO.

Bron:

Zerohedge
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl