FirstContactnederlandsJullie hebben een lange weg in jullie evolutie afgelegd om dit moment in de tijd te bereiken. Dit is een cyclus geweest waarin jullie enorme dieptepunten van duisternis hebben bereikt, maar waarin jullie ondanks de opgedane ervaringen toch jullie weg terug naar het Licht hebben gevonden.

Aan de ene kant zou het niet te doen zijn om volledig in herinnering te brengen waar jullie allemaal doorheen zijn gegaan, en aan de andere kant zouden jullie ten volle waarderen wat een schitterend resultaat het is geweest. Jullie zijn zogezegd nog niet uit de gevarenzone maar met een beter inzicht in wat overblijft voor Ascentie, zouden jullie er succesvol mee om moeten kunnen gaan. De niet ontwaakte zielen die slechts hel en verdoemenis zien, kunnen vergeven worden dat ze tot wanhoop vervallen zonder hoop voor de toekomst te zien.

Zoals echter bij iedere ontstane uitdaging zien degenen met een meer positieve blik de problemen als kansen om naar een nieuw tijdperk van vrede en samenwerking te gaan. Het is een kwestie van vertrouwen hebben in hen die worden opgetild, die naar voren komen en spreken over de manier waarop het maken van een kwantumsprong kan worden bereikt. Zij hebben jullie steun nodig en hoe meer mensen positief denken, des te eerder dit tot een bewuste wens leidt veranderingen tot stand te brengen. Het is zelfs niet nodig dat men de oplossingen al kent, als de energie van intentie maar wordt uitgezonden. Wanneer zij een zeker niveau bereiken zoals de kritieke massa, ontstaat er een manifestatie van zodanige proporties dat die niet kan worden tegengehouden. Inderdaad, jullie beginnen dergelijke resultaten nu te zien, en dit schept meer mogelijkheden voor het plaatsvinden van gebeurtenissen zoals Disclosure, de bekendmaking van buitenaards leven.

Er zijn in feite een aantal mogelijke aankondigingen die bijna klaar zijn om in de openbaarheid te worden gebracht. De toestand in de wereld maakt veel landen ontvankelijker voor instemming met wat er gepland staat, want er kan geen echte vooruitgang worden geboekt als daar ernstige oppositie tegen is. De tijden van uitsluitend werken uit zelf-behoud zijn bijna voorbij, en beslissingen moeten in het belang van iedereen worden genomen. Hun behoeften kunnen enorm uiteenlopen, maar daar komen wij in beeld met onze steun om elk probleem, ongeacht de afmeting, aan te kunnen pakken. Wij weten welke mensen zullen uitblinken wanneer hun expertise is vereist, en veel politieke problemen moeten worden opgelost. Veel van onze belangrijkste contacten zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden, en sommigen zijn direct benaderd maar het is ook niet ongebruikelijk dat het contact buitenlichamelijk plaatsvindt tijdens hun slaap. Mochten jullie je afvragen hoe gebruikelijk dergelijke ervaringen zijn, dan moeten we jullie vertellen dat vrijwel elke ziel het lichaam op zulke momenten verlaat. Dankzij dergelijke mogelijkheden om jullie te ontmoeten, kan er erg veel goed werk worden verricht. Normaal gesproken ontmoeten jullie je vrienden en geliefden die al over zijn. Soms nemen jullie bewuste herinneringen met je mee terug, maar waarschijnlijk beschouwen jullie ze als dromen.

Jullie beginnen te beseffen dat jullie veel meer zijn dan jullie fysieke lichaam. Jullie zijn een onsterflijke ziel die oneindig voortleeft, en jullie ware thuis is niet in de lagere dimensies. Jullie zijn in werkelijkheid goddelijke zielen met immense scheppingskracht, en het vermogen niveaus van Christus Bewustzijn te bereiken. Dualiteit is niets meer dan een hologram, dat gemaakt is om jullie in een dimensie van vrije wil in gelijke mate het duister en het Licht te kunnen laten ervaren. Na vele cycli en honderden levens bereikt jullie tijd in dualiteit nu een afsluiting, en jullie trekken immense aandacht. Veel andere beschavingen kijken enthousiast toe hoe jullie vooruit komen, en zijn zich ervan bewust dat de Galactische Federatie ervoor zorgt dat jullie je tijd succesvol afmaken. Wij hebben jullie vaak over het gegeven geïnformeerd dat jullie met je hoger ontwikkelde fysieke lichaam gaan ascenderen dat een kristallijnen structuur gaat krijgen, en dat zal uniek zijn. Jullie kunnen je voorstellen hoe massa’s Wezens van vaak veel hogere dimensies bij de veranderingen zijn betrokken, en waarom het niet anders dan een compleet succes kan worden.

Dierbaren, ga met de stroom mee en kijk uit naar alles dat een positief resultaat garandeert. Negeer de negatieve aspecten die vaak voortkomen uit de intentie van sommige zielen om te vernietigen wat jullie tot nu toe hebben bereikt en jullie met desinformatie verwarren. Als iets niet echt klinkt, leg het terzijde en je kunt er altijd indien nodig op terugkomen. De onthullingen over de Mensheid zullen jullie de waarheid geven over jullie geschiedenis, en jullie ogen openen voor recente gebeurtenissen die verre zijn van wat men jullie liet geloven. Jullie zullen leren kritischer te zijn, en vrij gemakkelijk valse informatie kunnen onderscheiden die bedoeld is om jullie van je pad af te houden. Geloof ons wanneer we jullie vertellen dat de duisteren zich volledig bewust zijn van Ascentie, en hun uiterste best doen te verhinderen dat het jullie lukt. Met elke ziel die zich tot het Licht richt, verliezen zij meer hun controle en ze weten dat ze niet in staat zijn hun doel, totale overheersing van de wereld en haar bevolking, te bereiken.

Internet is jullie bron van grotendeels betrouwbare informatie en wij kijken uit naar de dag, en die komt, waarop de media ook vrijelijk en waarheidsgetrouw gebeurtenissen kan verslaan. Communicatie is één van de terreinen die wij gaan aanpakken, en we zullen het voor iedereen gemakkelijker gaan maken om met elkaar contact te hebben, ongeacht waar men zich in de wereld bevindt. Uiteindelijk zullen jullie je naar ons niveau van telepathisch contact gaan ontwikkelen, en sommige van jullie beginnen het al als heel normaal te ervaren. De nieuwe Mens zal onherkenbaar worden in vergelijking met wat jullie nu zijn, niet zozeer in verschijning maar meer in jullie vermogens die komen bij het zijn van een Galactisch Wezen. Het is meer de echte jij en jullie zullen je aansluiten bij onze Federatie, als dat past bij jullie toekomstplannen voor de volgende stap in jullie evolutie.

Als jullie je opgewonden voelen over de vooruitzichten om te ascenderen, hebben jullie daar alle reden toe omdat alles totaal zal verschillen van wat jullie nu ervaren. Te zeggen dat jullie de Hel voor de Hemel verlaten, is niet overdreven uitgedrukt, al bestaan geen van beide werkelijk zoals jullie religieuze leringen dat voorstellen. Ja, de hogere dimensies zijn hemels en een toestand van gelukzaligheid en absoluut geluk. Het leven is een voortdurende vreugdevolle ervaring en er bestaat harmonie tussen alle levensvormen. Het is de schoonheid van alles zonder iets lelijks, en bewustzijnsniveaus van alle levensvormen betekent dat het constant met jou in contact staat. Sommige mensen praten al tegen hun planten en dieren terwijl slechts een klein aantal hen terug hoort praten, maar eenmaal in de hogere dimensies gaat dat wel gebeuren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik houd van de mogelijkheid jullie uit het moeras op te tillen van zoveel negatieve energie op Aarde. Het zal te zijner tijd worden opgeruimd als alle lagere vibraties worden omgevormd. Liefde en Licht zal de Aarde doordringen als die ook op Ascentie wordt voorbereid.

English text here

Bron: ET First Contact