FirstContactnederlandsJullie hebben een gezegde dat velen wegen naar Rome leiden en het is duidelijk dat ook vele wegen naar Ascentie leiden. Want er zijn maar weinig individuen die exact hetzelfde pad hebben afgelegd en dat is het gevolg van jullie eigen keuzes. Jullie zijn goed ingelicht over welke keuzes het beste zijn voor het veilig stellen van jullie doorlopende evolutie, maar uiteindelijk is het jullie beslissing welke richting je inslaat. Hieruit volgt dat jullie het zijn die jezelf naar dit specifieke moment in de tijd hebben gebracht.

Het feit dat jullie juist nu hier zijn is jullie beslissing geweest en daarom zouden jullie moeten kijken wat dit leven jullie leert. Jullie hebben zeker karma met je meegebracht en dat zal gedeeltelijk de loop van je leven hebben bepaald. Als jullie dit bericht lezen is de kans groot dat jullie iemand zijn die besloten heeft te willen ascenderen en jullie zullen een drukker leven dan gebruikelijk hebben om het op te ruimen. Je stemt er normaal gesproken mee in hoeveel karma je op je neemt, dus ongeacht hoe jullie tegen je leven aankijken is het in dat opzicht jullie keuze. Velen geloven dat ze oneerlijk zijn toebedeeld maar dat is niet het geval en het moet vanuit een hoger niveau worden begrepen.

Soms worden de moeilijkste beproevingen bewaard totdat jullie voldoende zijn gevorderd in jullie inzichten om ze te kunnen hanteren. Zoals jullie je misschien kunnen voorstellen kan deze periode in een mensenleven vol actie zitten, met het één volgend op het ander. Je kunt ondertussen denken dat je hebt gefaald maar houd in gedachten dat zoiets vanuit een spiritueel standpunt niet bestaat. Jullie zullen instinctief weten dat het waar is, dus verspil je tijd en energie niet met piekeren over wat je anders had kunnen doen. Het verheffen van jezelf is niet bedoeld om ingewikkeld te zijn en niemand maakt het leven doelbewust moeilijker dan nodig is. Jullie kunnen het natuurlijk vergemakkelijken door te begrijpen waar je in een bepaalde fase doorheen gaat en dat gaat samen met niet keer op keer dezelfde fouten maken. Zoals we vaak uiteenzetten hebben jullie misschien zielen die jullie ondersteunen en in werkelijkheid handel je nooit iets helemaal alleen af. Er is advies als jullie bereid zijn te luisteren.

Terwijl jullie bewustzijnsniveaus toenemen naderen jullie je gidsen dichter en vinden zij het gemakkelijker je te bereiken. Sommige problemen, met name die met familieleden of hechte vrienden, worden in de tijd uitgewerkt dat jullie tijdens de slaap het lichaam verlaten. Normaal gesproken nemen jullie daar geen bewuste kennis van mee terug maar onderbewust blijven de oplossingen bij jullie en anderen behouden. Zijn jullie niet vaker met een probleem gaan slapen waar je in de ochtend het antwoord op had? Dat is hoe het werkt, dus wij herinneren jullie er opnieuw aan dat jullie altijd hulp wordt gegeven als je het zoekt.

Wij van de Galactische Federatie zijn in wat meer algemene zin ook jullie gidsen en onze invloed wordt op degenen gericht die in posities van macht en gezag zitten. Zoals we op dit moment degenen helpen die jullie uit de huidige periode van chaos willen leiden. Het is voor dergelijke zielen niet gemakkelijk omdat de oude garde nog steeds over de hele wereld zijn pionnen heeft en zij zijn obstakels om dingen gedaan te krijgen. Iemand die het heeft ervaren is president Obama, die momenteel buitenspel wordt gezet door degenen die zich verzetten tegen wat hij probeert te doen. Maar wij nemen maatregelen die snel de macht doen afnemen die zij duizenden jaren lang hebben gehad. Hun mogelijkheden om onze vooruitgang tot stilstand te brengen is al gestremd en onze bondgenoten zijn klaar om de laatste slag toe te brengen. Wij zijn volledig op onze volgende stappen voorbereid die toewerken naar de verwijdering van de oude garde.

Laat je door niets hinderen want als ontwaakten hebben jullie het voordeel te begrijpen wat er gaande is. Jullie kunnen achter de directe gebeurtenissen kijken alsmede de bedoeling ervan. Door je op de toekomst te richten helpen jullie een stevig pad er naartoe te creëren. Uiteindelijk verbreken jullie je banden met datgene wat jullie niet langer dient en wat niet achter zal blijven nadat de verschuiving heeft plaatsgevonden. De aanwijzingen die aangeven waar jullie toekomst ligt staan duidelijk pal voor jullie. Wanneer we jullie eenmaal via de media kunnen toespreken zal er in het denken van de mens geen twijfel meer zijn waar het precies over gaat. Wij willen dat jullie helder weten waarom we hier zijn en het zal bij degenen die momenteel onwetend zijn een zucht van verlichting brengen dat wij met jullie gaan samenwerken wat betreft de veranderingen.

Sommige mensen vragen zich af of ze hun plannen zouden moeten veranderen, wetende dat grootschalige veranderingen in jullie levens gaan plaatsvinden. Wij zouden die vragen beantwoorden door voor te stellen dat jullie zoals gebruikelijk doorgaan tot jullie noodzakelijkerwijs iets anders moeten plannen. De financiële veranderingen zullen jullie eenvoudigweg naar een andere methode voeren, die veel bevredigender zal zijn en garandeert dat jullie tegen de vele oneerlijke en soms onwettige lasten worden beschermd die jullie nu soms betalen. Jullie geld zal echte waarde hebben, jullie zullen minder belasting te betalen hebben en in wezen zou niets jullie direct ontnomen mogen worden. Door vanuit overvloed de problemen die voortkomen uit tekorten op te lossen, zal het leven minder gestrest worden en bevredigender.

De schade die jullie middels de wet is aangedaan zal worden teruggedraaid en waar nodig zal de wet ook veranderen. Als jullie verder gaan naar de hogere dimensies zullen er minder wetten nodig zijn omdat de bewustzijnsniveaus de geest van een ziel voorbij het punt brengen dat zij rekening houdt met alles wat er strijdig aan is. Op Aarde is armoede een grote oorzaak van criminele activiteiten en de stress van het dagelijks bestaan leidt ook tot het afnemen van zelfcontrole. Ontwaakte mensen die van nature kalmer zijn en hun emoties controleren worden meestal niet op die manier beïnvloed.

Jullie worden geprezen vanwege het creëren van de omstandigheden waardoor wij door kunnen gaan met onze assistentie en voorkomen dat de oude garde zich met jullie Ascentie blijft bemoeien. Geeft het geen vreemd gevoel dat jullie dit jaar de laatste traditionele kerstmis zullen vieren? Volgend jaar zal er wat betreft vieringen een volstrekt ander concept bestaan. Zij zullen een meer spirituele benadering krijgen en commerciële belangen zullen veranderen naar belangen met een meer serieus karakter. Feest in ieder geval maar laat de focus bij de werkelijke redenen liggen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en met elke week die verstrijkt vind ik het spannender worden, omdat wij dan op onze beurt een meer nader of open contact krijgen met jullie. De voorbereidende toenaderingen hebben al plaatsgevonden en de meeste regeringen zijn bereid ons officieel te ontmoeten. Dat zou inderdaad een groots gebeuren zijn voor jullie beschaving en dat zouden toepasselijke feesten zijn.

Bron: ET First Contact