FirstContactnederlandsDe zaken gaan door terwijl het tempo van ontwikkelingen toeneemt en dat zal zo blijven totdat de energie voor verandering zich heeft gemanifesteerd voor de beoogde doeleinden. Jullie verwachtingen kunnen verschillen en niet iedereen van jullie kan gelijk hebben, maar in principe zal iedereen acceptabele veranderingen zien die minstens een deel van die verwachtingen zullen vervullen. Schuld is het grootste probleem in bijna alle landen en zou kunnen zorgen voor de val van Europa.

Omdat dit verwacht wordt zal het geen schok zijn, maar de langverwachte kans bieden om de economie en de financiële systemen totaal om te vormen. Dit zodat jullie weten wat er waarschijnlijk in de komende weken zal gebeuren en je je kunt voorbereiden op de uitkomst.

Als je een ontwaakt iemand bent zul je gemakkelijk door de nasleep van de veranderingen komen want je weet dat het niet uitmaakt hoe de gebeurtenissen uitwerken omdat zij uiteindelijk ten gunste zullen zijn van alle mensen. Individualisme wordt mogelijk door een nivellering naar boven toe en mensen worden in één categorie geplaatst waarin iedereen eerlijk en gelijk behandeld wordt. Als gevolg daarvan zal er geen jaloezie of oordeel over een ander zijn, omdat alles behandeld wordt in overeenstemming met de behoeften. Als nieuwe samenleving beleven jullie plezier aan het feit dat er voor iedereen gezorgd wordt en delen zal heel gewoon worden. Vertrouwen zal vanzelfsprekend worden, omdat jullie je bewust zullen worden dat achter jullie plan op spiritualiteit gebaseerde redenen ten grondslag liggen die gebaseerd zijn op liefde en Licht.

Het kan tijdelijk lijken alsof jullie aan het watertrappelen zijn: veel energie gebruiken maar nergens naartoe lijken te gaan. Dan zullen plotseling de sluisdeuren opengaan en alles zal beginnen. Dus het is een kwestie van tijd tot het jullie moment is om deel te nemen. Dit geeft jullie de kans jezelf ervan te verzekeren dat je klaar bent voor wat er ook van jullie gevraagd gaat worden. Wij zullen veel helpers nodig hebben als de mensen van de Aarde erbij betrokken raken. Jullie hebben allemaal bepaalde talenten te bieden en onthoud dat je door vrijwillige keuze hier bent in deze gedenkwaardige tijd.

Wij van de Galactische Federatie houden de oude garde in het oog, maar hoewel zij verzwakt is zijn er niet veel nodig om verstoring te veroorzaken. Haar commandostructuur is gefragmenteerd en zij wordt elke keer geconfronteerd met onze bondgenoten. De krijgsmacht is lang niet zo samenhangend meer als zij was en haar geheime operaties zijn veel moeilijker te beheersen. Al met al zijn wij blij met de voortgang die wij geboekt hebben, vooral omdat wij het spel volgens de regels spelen. Toch hebben wij geen klachten omdat wij de zegen van de Bron hebben en weten dat wij de dragers van Licht zijn die de fakkel van de waarheid dragen.

Over de hele wereld ontwaakt het gewone volk naar wat er om hen heen gebeurt en zij zoeken antwoorden. De kracht ligt in hun aantallen en zij zullen niet weggaan voordat zij antwoorden krijgen. Zij kunnen demonstreren in vele verschillende landen, maar hun energieën worden één waardoor zij grote kracht meegeven aan hun eisen. De vreedzame revolutie is nu echt begonnen en er zijn veel mensen die dit bekrachtigen door hun gedachten uit te sturen voor een overwinning van het Licht. Zoals wij het zien is de overwinning al van jullie dus twijfel geen moment aan jullie intentie voor veranderingen.

Wij voorzien de komende weken enige onrust op Aarde, maar gedeeltelijk zal dat seizoensgebonden zijn hoewel jullie weerpatronen verstoord zijn. Zelfs dat wordt gecontroleerd door ons, maar wij kunnen maar tot een bepaald punt gaan in onze hulp dat in balans te brengen. Er is maar een kleine marge tussen hulp en inmenging en wij handelen met alle mogelijke zorg. Wij houden ons aan de afspraken en wetten die karmische verantwoordelijkheden betreffen, omdat het mogelijk is om zelfs met de beste intenties roet in het eten te gooien. Heb geen angst, want wij hebben veel ervaring met de gevestigde orde en jullie behoeften om Ascentie te bereiken. Jullie houden je blik gericht op jullie doel en wij richten onze blik op jullie voor jullie eigen bescherming.

Tenzij de Bron het plan voor de eindtijden verandert zal niets de uitkomst veranderen die jullie verzekering is van Ascentie. Houd in gedachten dat wij over het hele universum spreken en niet alleen over jullie kleine Aarde. Wij weten dat het moeilijk is voor jullie om je de pracht en kracht van de Bron voor te stellen en wij staan versteld van de ongelofelijke veranderingen die plaatsvinden. Zelfs wij van de Galactische Federatie zijn maar een klein onderdeel van de actie, hoewel gezegd moet worden dat degenen in de hogere dimensie hun eigen Ascentie kunnen faciliteren. Wij zijn hier voor jullie omdat jullie hulp en begeleiding nodig hebben, anders zouden jullie misschien niet succesvol zijn. Jullie zijn in relatief korte tijd echter zo ver gekomen dat jullie nu een enorme bijdrage leveren aan het onderhouden van jullie pad naar Ascentie.

Wij handelen niet uit naam van vernietigers omdat dat niet onze manier is, maar soms zal datgene wat een grote belediging is voor het plan van de Bron op die manier verwijderd worden. Dat betekent dat die materie teruggebracht wordt tot haar oorspronkelijke basiscomponenten om opnieuw te worden gebruikt. In feite kan niets volledig vernietigd worden, maar simpelweg alleen ‘gerecycled’ worden. Hetzelfde geldt voor de zielen die teruggegeven worden aan de Bron omdat zij weigeren hun goddelijke zelf en hun verbinding daarmee te erkennen. Zij zullen onderdeel worden van de volgende uitademing en zullen een andere reis maken voor hun evolutie. Wees ervan verzekerd dat zeer weinig zielen falen bij het herinneren van de waarheid over hun oorsprong, of weigeren het Licht te erkennen. Elke ziel heeft continu hulp tijdens elk leven en veel planning zorgt ervoor dat zij tijdens hun achtereenvolgende levens worden opgetild. Zielen die ten prooi vallen aan de duisternis vallen zelden zo diep en worden zo compleet geabsorbeerd door de lagere vibraties dat zij het moeilijk vinden om weer op te stijgen.

Te midden van de dagelijkse chaos zijn jullie als ontwaakte mensen onderdeel van het grote leger dat helpt bij het brengen van meer Licht naar de Aarde. Al zouden jullie niets anders doen zou je nog steeds veel doen omdat jullie op dit moment met velen zijn om anderen te helpen die geen toekomst voor zichzelf zien. Jonge mensen zijn vooral kwetsbaar, maar toch zijn velen op deze wereld gekomen met een hoger niveau van bewustzijn dan vorige generaties. Zij kunnen de uitkomst veel gemakkelijker oppikken, omdat zij volledig voorbereid op de moeilijkheden in deze periode dit leven binnenkwamen. Zij zullen waarschijnlijk meer te bieden hebben als de veranderingen vorderen en zij zijn zich bewust van wat er nodig is. Jullie zullen zien dat jullie naar jonge mensen zullen kijken voor de antwoorden en zij zullen ze hebben.

Ondertussen gaan wij verder met ons plan om de oude garde haar de macht te ontnemen zodat de mensen kunnen worden geselecteerd die daarvoor in de plaats zullen komen. Uiteindelijk zullen de rollen omgekeerd zijn en zielen van Licht zullen aan het hoofd staan van regeringen en het bankwezen leiden. Er zullen veranderingen in alle lagen komen en het resultaat zal zijn dat jullie rechten hersteld worden. Welvaart zal terugkeren door een gelijke verdeling en veel waarop jullie recht hadden maar jullie werd geweigerd zal aan jullie gegeven worden. Schuld is moedwillig gecreëerd en dat zou, als de Illuminati haar zin kregen had, jullie ondergang geweest zijn. Dat zal niet zo zijn en als er één daad is die jullie toekomst zal veranderen, zal dat kwijtschelding van schuld zijn.

Maak je geen zorgen over de huidige problemen, want de antwoorden daarop kennen wij en dus zijn ze van voorbijgaande aard. Houd zoals altijd je blik stevig gericht op de toekomst waarin jullie zoals beloofd uit de huidige moeilijkheden gehaald worden en die elke dag dichterbij komt. Denk aan Ascentie en alles wat het vertegenwoordigt aan schoonheid en geruststelling en voel de vreugde die daarmee gepaard gaat.

Ik ben SaLuSa en ik dank eenieder van jullie die het hart op de tong heeft en die liefde en Licht deelt met alle zielen - jullie zijn werkelijk ontwaakt naar de waarheid.

Bron: ET First Contact