FirstContactnederlandsWe voelen de verwachting toenemen van gebeurtenissen die jullie leven gaan veranderen. De snelle oplossing die veel landen proberen toe te passen om uit de problemen te komen is van korte duur en biedt geen oplossing op lange termijn. In feite hebben ze geen oplossing en daarom zal er ook weinig tegenwerking zijn als onze bondgenoten hen ons plan voorstellen. Wij voorzagen de onvermijdelijke val want jullie konden de roekeloze manier waarop jullie zaken op wereldniveau werden geleid niet in stand houden.

Het gebeurde natuurlijk grotendeels met een doelbewuste intentie om macht over jullie uit te oefenen. Je zou nu de betekenis achter onze redenering moeten kunnen zien van toen we eerder spraken over ‘het juiste moment’ om maatregelen te nemen. We moesten wachten tot jullie een punt bereikten waarop geen terugkeer meer mogelijk was, zodat voor iedereen duidelijk zou zijn dat een nieuw begin van essentieel belang is. Die tijd is aangebroken en wij bereiden ons voor op de eerste veranderingen die zaken ten goede in beweging zullen krijgen.

Elke dag is jullie aandacht nodig om de trilling zo hoog mogelijk te houden. Focus je op het Licht en laat het de basis zijn van alles wat je doet. Onthoud dat gedachten ook krachtig zijn, dus laat ze je niet afleiden van je intentie om vanuit je Licht te leven. Dit zijn de belangrijke tijden waarvoor velen van jullie naar de Aarde zijn gekomen om er aan deel te nemen en het wordt een glorieuze periode van resultaten waarin de mensen hun soevereiniteit terug gaan nemen en de grondwet gaan herschrijven. Jullie stemmen worden al lang gehoord en eindelijk krijgen jullie positieve tekenen die geen twijfel laten bestaan over welke kant jullie allemaal opgaan. Velen voelen al een nieuwe energie in de lucht, een energie die verheffend is en jullie tegen de lagere trillingen beschermt. Geniet ervan en laat anderen zien dat er in werkelijkheid niets is om bang voor te zijn. Op deze manier zullen jullie helpen het Licht op Aarde te verankeren.

Moeder Aarde heeft haar eigen verhaal omdat ze voor haar eigen welzijn moet veranderen. Toch zullen haar activiteiten niet buitensporig zijn en wij helpen de effecten van haar fysieke veranderingen te minimaliseren. Het moet op precies dezelfde manier worden gedaan als jullie je lichaam voorbereiden op het leven in de hogere dimensies. Als jullie persoonlijk door de veranderingen worden geraakt, weet dan dat jullie zo’n ervaring op je hebben genomen want in grote lijnen zijn mensen nu precies waar ze moeten zijn. Probeer je energie niet te verspillen door te willen weten waarom, want te zijner tijd zal alles duidelijk worden gemaakt over de achtergronden van jullie ervaringen. Karma kan in elk leven opduiken om te worden ingelost maar het gebeurt nooit tenzij jullie gereed zijn het te accepteren. Soms zullen jullie voor een ervaring kiezen om er gewoon van te leren, dus er is niet altijd een karmische reden voor aanwezig. Wat er ook gebeurt, laat je er niet door hinderen want jullie toekomst is verzekerd en niets zal dat veranderen tenzij het jullie keuze uit vrije wil is.

Zelfs in de chaos die komt en gaat zit een bedoeling en deze volgt een plan zoals al het andere dat ook doet. Velen van jullie hebben dit jaar opgemerkt hoe de tijd zich meer dan ooit heeft versneld en dit blijft zo doorgaan. Jullie kunnen er daarom van op aan dat het restant van deze cyclus in een flits voorbij zal gaan, maar het zal de meest aangename ervaring zijn. Het voorbestemde resultaat is belangrijk en niet de manier waarop het gebeurt, al zal het vele hoogtepunten kennen van pure extase en verwondering. Heb geen angst want jullie worden op de hoogte gehouden over wat er gebeurt en net zo belangrijk, de redenen waarom.

Dit zijn tijden waarin veel vragen worden gesteld door degenen die vastzitten in de lagere energieën. Zij weten dat er iets groots gaat gebeuren maar vrezen verandering omdat ze zich niet bewust zijn van de schitterende mogelijkheid die iedere ziel wordt aangeboden. Er zal duidelijk worden gemaakt dat wat er gebeurt deel uitmaakt van het aflopen van de cyclus van dualiteit, maar nog belangrijker is de aanvang van een nieuw tijdperk, een Gouden Tijdperk. Als jullie het gevoel hebben ‘verleid’ te worden om jezelf naar het Licht te verheffen, wees er dan zeker van dat er veel hulp is om jullie alle kansen voor succes te geven. De Bron wenst dat het universum ascendeert en creëert wat nodig is om het tot stand te brengen. Er zullen altijd tijden zijn waarin de mogelijkheid zich opnieuw voordoet maar als het jullie lukt je bij deze gelegenheid te verheffen, betekent het dat je niet in de sferen van de dualiteit hoeft te blijven.

Hoe meer jullie begrijpen dat jullie realiteit een illusie is die door jullie is gecreëerd en dat die weinig gelijkenis vertoont met de hogere dimensies waar jullie vandaan kwamen, hoe gemakkelijker jullie verandering zullen accepteren. Jullie hoeven niet arm, hongerig en ongelukkig te leven om een fatsoenlijk leven te leiden. Er is niets mis met een comfortabel en gelukkig leven en met voldoende tijd om jezelf tot uitdrukking te brengen op welke manier je ook maar verkiest. Er wordt alleen van jullie verlangd verantwoordelijk te handelen en anderen geen mogelijkheden te ontzeggen om te zijn zoals jezelf. Er bestaat geen onderscheid tussen ‘zij die hebben’ en ‘ zij die niets hebben’ in de hogere dimensies, zoals in jullie wereld vandaag de dag. Overvloed voorziet meer dan voldoende in ieders behoeften en jullie gaan daar in de zeer nabije toekomst naartoe. Denk erover waarom jullie meer zouden willen verzamelen dan je nodig hebt, als in alles overvloedig wordt voorzien. Wanneer geld niet langer nodig is zul je weten dat je in het land van overvloed bent aangekomen en jullie benadering van rijkdom zal volkomen anders zijn dan nu het geval is.

Wanneer jullie een bepaald niveau van hoge trilling hebben bereikt, zullen jullie automatisch voor iedereen hetzelfde wensen als voor jezelf. Geluk, vreugde en bevrediging gaan over het leven in eenheid waar jullie je nu naar verheffen. Het veroorzaakt dat vrouwelijke aspect van zorgen voor anderen dat samengaat met goddelijkheid en jullie zijn ten slotte goden in de maak. We weten dat sommigen van jullie zich bij die suggestie ongemakkelijk voelen en de reden daarvoor is waarschijnlijk omdat jullie je nog steeds te gebrekkig voelen om als goden te kunnen worden beschouwd. Denk eraan dat jullie allemaal goden waren voor jullie naar de dualiteit gingen en dat jullie je als wezens van Licht tussen de scheppers in het universum bevonden. Jullie hebben veel achtergelaten toen jullie ervoor kozen de lagere trillingen te ervaren en jullie verloren je identiteit, maar het begint weer opnieuw terug te keren door middel van jullie ontwakend bewustzijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel dat jullie nu aangenamer met ons om kunnen gaan en dat jullie hebben beseft dat het op geen enkele manier nodig is je ondergeschikt aan ons te voelen. Wij zijn allemaal prachtige zielen op een schitterende reis waarin we onze ervaringen samen delen en we zien jullie als de geweldige zielen van Licht die jullie werkelijk zijn.

Bron: ET First Contact