FirstContactnederlandsVerwacht dat er veel gebeurt maar geef het plan de ruimte zodat er een geordende stroom ontstaat en iedere gebeurtenis de vorige aanvult. Zoals velen zullen weten zijn onze bondgenoten nu actiever dan ooit en doordat zij de Illuminati aanzienlijk hebben verzwakt, konden wij een hoop mensen verwijderen die vooruitgang in de weg stonden. Er zijn op allemaal uiteenlopende niveaus mensen die zonder medeweten zijn gebruikt maar met het proces van bewustwording beginnen zij te zien hoe ze zijn gemanipuleerd.

Dat alleen al is vaak voldoende om in te stemmen of op te geven en aangezien nieuws zich snel verspreidt horen anderen erover. Het is een kwestie van het stijgen van bewustzijnsniveaus waardoor mensen de ethische normen van degenen voor wie ze werken ter discussie gaan stellen. Jullie zullen dit meer zien gebeuren omdat de drang naar meer transparantie en eerlijkheid toeneemt.

Er kunnen als gevolg van 11.11.11 ook veranderingen in emotionele reacties worden verwacht die jullie in het verleden misschien moeilijk vonden te beheersen, omdat de hogere bewustzijnsniveaus jullie de mogelijkheid geven kalmer te blijven. Het zal helpen uitbarstingen en ongecontroleerde reacties te elimineren die vaak serieuze moeilijkheden veroorzaken. Dergelijke zaken zullen een kenmerk zijn van de veranderingen die in mensen plaatsvinden en dat zal gaandeweg duidelijker zichtbaar worden. Het moet verwelkomd worden als een teken van individueel succes in het integreren van de hogere trillingen. De meeste mensen lijken eerst te handelen en dan na te denken terwijl het tegenovergestelde ronduit wenselijker is. Dezelfde gedachtegang kan worden toegepast op groepen die met het instinct van een kudde reageren, zonder maar een moment te denken aan waar ze mee bezig zijn.

De problemen in Europa staan bovenaan onze agenda en de uitkomst zal tot de eerste grote voorspelde verandering leiden. Het zal de weg banen voor anderen die bijna klaar zijn om van start te gaan en die erop vertrouwen dat onze bondgenoten hun basis afmaken. Geloof ons, dit zullen geen geringe prestaties zijn wanneer ze eindelijk zijn voltooid en ze tonen de Illuminati wie er aan de macht is. Ze weten al dat wij het vermogen en de goddelijke bevoegdheid hebben om hen te verwijderen en ze kunnen niet ontsnappen aan het verantwoorden van de misdaden die ze hebben begaan. Wanneer ze hun situatie aanvaarden verwachten we dat ze capituleren en zich terugtrekken. Toch voelen we dat ze voldoende naïef zijn om te geloven dat ze ons voor de gek kunnen houden, maar schuilplaatsen zijn er niet want we zullen altijd precies weten waar ze kunnen worden gevonden.

Er is in werkelijkheid dus niets om bang voor te zijn of om je zorgen over te maken want wij hebben alle zaken onder controle en wachten op dit moment alleen op onze kans om ons eerste succes te boeken. We verwachten dat dit op het terrein van financiële veranderingen ligt en dat zou niet bepaald onverwacht zijn, gezien de staat waarin de meeste landen zich bevinden. We moeten echter eerst bepaalde gebeurtenissen op hun beloop laten omdat de mensen moeten kunnen zien hoe de laatste machtskliek voor zichzelf een onmogelijke situatie heeft gecreëerd. Het is voor hen ook nodig te begrijpen dat het was geregisseerd en dat het een heel ander resultaat had moeten hebben waar zij van hadden kunnen profiteren.

Er is over de huidige gebeurtenissen niet veel meer te zeggen en net als jullie wachten we op de aanvang van gebeurtenissen die duidelijk aangeven dat de eindtijden echt gaande zijn. Voor de niet geïnformeerden zal het eruitzien alsof chaos regeert en het is jammer dat het een zekere mate van angst met zich meebrengt. Dat is wat we waar mogelijk willen vermijden omdat het de energie van het duister voedt en zij daar misbruik van zullen maken. Toch is het Licht nu de sterkste macht, zoals we de afgelopen tijd vaak hebben uitgelegd en zij zal de lagere energieën blijven omvormen. Zelfs degenen met een militaristische manier van denken beginnen zich anders te voelen ten opzichte van de oorlogsspelletjes die jullie Aarde bijna hadden vernietigd. Een gedeelte van hen staat nu aan onze kant en wij weten of hun verandering van geest oprecht is of niet. Wij kunnen niet voor de gek worden gehouden of voorgelogen omdat we absoluut weten wat iemand denkt, los van wat hij zegt.

De waarheid spreken is iets waar jullie aan zullen moeten wennen en jullie zullen merken dat het in de hogere trillingen geen zin heeft je echte gedachten of gevoelens te verbergen. Jullie doen dit vaak uit angst om belachelijk te worden gemaakt of hard te worden beoordeeld en voelen je zo niet op je gemak. Dat zal niet gebeuren en waarom zou het wanneer jullie eenmaal samen in liefde en Licht zijn verbonden. Bekritiseren gebeurt wijdverspreid op Aarde en we zien dat sommige mensen het heerlijk vinden anderen naar beneden te halen. Dat is vaak het gevolg van eigenwaan waarbij iemand als beter dan een ander gezien wil worden. Jullie genieten van iets als competitie en het heeft zijn voordelen bij de opbouw van karakter maar niet ten koste van anderen. Op zeker moment zal competitie niet meer plaatsvinden op de manier zoals jullie het kennen en zal het overbodig zijn, maar er zullen spellen worden gespeeld uit louter vermaak en alleen voor ontspanning. Een aantal sporten die jullie beoefenen zouden door ons als barbaars worden omschreven en de fysieke sporten die tot schade kunnen leiden worden niet gestimuleerd. Jullie zullen dat te zijner tijd ervaren en ook jullie zullen minder geneigd zijn tot deelname aan fysieke sporten.

In de hogere dimensies zijn er onbeperkte mogelijkheden voor opwindende avonturen en er bestaat geen begrenzing aan zelfexpressie in door jullie verkozen liefhebberijen. Jullie interesses in het leven zullen als iemand die is geascendeerd hoe dan ook veranderen en jullie zullen meer naar die onderwerpen neigen die ook jullie evolutie bevorderen. Verbeeld je alleen al de variëteit aan interesses in één universum laat staan parallelle universa of omniversa, met hun veelvoud aan beschavingen en wezens die jullie nog moeten leren kennen. Jullie gaan in de nabije toekomst de meer menselijke wezens uit jullie universum ontmoeten maar wanneer jullie eenmaal aan het idee zijn gewend dat er allerlei vormen van intelligent leven bestaan gaan jullie die ook ontmoeten. Onthoud altijd dat alle leven afkomstig is uit de Bron van AL Dat Is.

Jullie weten nu waarom we jullie vertellen dat jullie zoveel hebben om naar uit te kijken want jullie zullen net als opgewonden kleine kinderen in een speelgoedwinkel zijn die van de ene naar de andere kant rennen. Jullie zullen tegen die tijd een hoger niveau van inzicht hebben bereikt en zijn bevrijd van de beperkingen van het mens zijn op Aarde. Als jullie je terneergeslagen voelen, denk dan aan deze voor jullie liggende tijd die slechts één kant op gaat, namelijk vooruit en omhoog.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben opnieuw blij jullie op de hoogte te houden van wat er om jullie heen gebeurt. De Galactische Federatie heeft haar aandacht op jullie en jullie prachtige Aarde gericht om ervoor te zorgen dat jullie dromen uitkomen.

Bron: ET First Contact