FirstContactnederlandsMomenteel is het beeld van het Midden-Oosten niet fraai, en veel zielen verlangen zo sterk naar het tot stand brengen van vrede in hun regio dat zij hun leven op het spel zetten. Wees ervan verzekerd dat zij onderbewust wisten dat ze hebben ingestemd dit te doen, en hun opoffering zal hen verheffen naar het hogere Licht. Het zal gelukkig niet vergeefs zijn en de duisteren zullen op de ene of de andere manier worden verdreven.

Het is al enige tijd duidelijk dat onrust zou gaan escaleren en tot hun ondergang leidt. Zodra wordt erkend dat de macht van het volk in staat is veranderingen van grote omvang te bewerkstelligen, zal geen regering zich meer veilig voelen. Het Licht wint voortdurend aan kracht en het gaat de door de mensen gewenste doelen bereiken. Er is dus alle reden om onophoudelijk naar een totale overwinning te blijven streven, want het zal aan jullie zijn, feest te vieren.

We zijn geneigd jullie te vertellen één ding tegelijk te verwachten, maar een aantal gebeurtenissen komen gezamenlijk tot een afsluiting. Het is dus heel goed mogelijk dat er een hele keten van gebeurtenissen in relatief korte tijd plaatsvindt. Dingen ontwikkelen zich in jullie richting en het wordt zeker een jaar van verrassingen, en zij zullen de onwelkome dingen ruimschoots compenseren. Natuurlijk komen er omwentelingen aan, en dat is de prijs van jullie vrijheid. Concentreer je op de voordelen van de veranderingen en accepteer dat ze niet zonder een grote impact op jullie leven kunnen komen. Wij waken over jullie en we zijn actief wanneer we kunnen helpen situaties voor jullie te vergemakkelijken.

Onthoud dat jullie gedachten en gebeden worden ontvangen en dat jullie bewustzijnsniveaus collectief worden opgetekend. Het stelt ons in staat jullie vooruitgang te controleren en op jullie petities om hulp te reageren. We kunnen jullie niet altijd precies geven wat jullie willen, omdat er een groter plan is waar wij aan werken en waar wij ons door laten leiden. Samen zijn we echter een macht om rekening mee te houden, en toch is ons enige wapen dat van Liefde en Licht. Het is het enigste waar de duisteren geen antwoord op hebben, al zullen ze door middel van angst en intimidatie proberen jullie aandacht af te leiden. Jullie zouden inmiddels genoeg over hun methoden geleerd moeten hebben om ze te negeren, en op geen enkele wijze je energie aan hen te verliezen. Ze zijn nog niet een uitgeputte macht, maar hun tijd loopt heel snel af. Wij zijn ons zoals altijd bewust van hun intenties, zodat ze ons niet met verrassingen kunnen overrompelen. Zij zouden zich nu net zo goed kunnen overgeven en de toekomst vorm laten krijgen door de plannen voor jullie Ascentie, want niets kan voorkomen dat het plaatsvindt.

De Krachten van het Licht zijn al duizenden jaren lang niet in zulke getale op Aarde bij elkaar gekomen. Dit is natuurlijk in overeenstemming met het Goddelijk Plan, en zoals jullie inmiddels weten zijn hier veel jonge mensen met heel vergevorderde inzichten en vermogens. Zij zijn spiritueel voorbereid en op vele manieren wijs, en zij gaan jullie uit de lagere trilling leiden. Zij vinden het niet gemakkelijk zich aan de oude gewoonten aan te passen, en eigenlijk zijn ze bij jullie om te helpen bij het veranderen ervan. Luister zorgvuldig naar ze want ze hebben jullie veel te zeggen en te leren.

De natuur is een slachtoffer van de omwenteling op Aarde, en lange tijd waren veel soorten aan het uitsterven. Er is echter geen absoluut verlies omdat wij ze naar andere planeten kunnen overbrengen om hun evolutie voort te zetten. Genetische modificatie kan indien nodig worden uitgevoerd om aan te sluiten bij de nieuwe planetaire omstandigheden, waar ze worden geïntroduceerd. In sommige gevallen hebben dieren hun cyclus op Aarde voltooid, en worden ze bevrijd zoals met de Dinosauriërs gebeurde. Hoewel het niet vaak wordt opgemerkt, komen en gaan soorten heel regelmatig, al naargelang de behoeften van de Aarde en de Mensheid. Ditzelfde geldt voor jullie die slechts vrij recentelijk als Homo Sapiens op Aarde werden geïntroduceerd, en dat was om een ander type Mens te huisvesten. Deze kwesties zullen mettertijd in meer detail worden uitgelegd, en jullie zullen over je echte connectie met ons leren. Er is veel meer bij betrokken dan jullie je kunnen voorstellen, en gaat duizenden jaren terug in de tijd.

Als jullie je naar en door de hogere dimensies bewegen, zullen jullie de schoonheid van creatie waarderen, die altijd tot jullie capaciteiten heeft behoord. In sommige opzichten hebben jullie visioenen gehad van wat mogelijk was, en probeerden jullie het in jullie huidige dimensie in te voeren. Jullie hebben geëxperimenteerd en hebben enig succes behaald en de ziel van binnen heeft het idee “gevoeld”, maar was niet in staat om het volledig tot uitdrukking te laten komen. Maar wanneer jullie je verheffen, zal het allemaal zoveel gemakkelijker worden, en jullie creaties zullen van het Licht zijn. Niets zal jullie capaciteiten te boven gaan, en alles zal de absolute harmonie verbeelden die binnen de hogere dimensies bestaat. En verder leeft alles met bewustzijnsniveaus die jullie niet alleen de mogelijkheid geven het praten met dieren te ervaren, maar met elke andere levende creatie zoals bijvoorbeeld planten. Op Aarde hebben ze bewustzijn, en reageren ze op de energieën om hen heen. Het is mensen niet onbekend tegen hun planten te praten en te merken dat ze als gevolg daarvan mooier en gezonder worden.

Het leven zal volledig anders zijn in vergelijking met nu, en het wordt een doorlopend gelukkig en vrolijk gebeuren. De eisen die aan jullie werden gesteld, komen te vervallen en er zal geen ruimte zijn voor geestdodend werk of verveling. Alles is spannend en blijft jullie met Licht en Liefde vervullen. Heel belangrijk is dat jullie altijd volledig zijn opgeladen, en geen vermoeidheid of uitputting ervaren dat momenteel een normaal onderdeel is van jullie dagelijkse leven. Omdat jullie gaandeweg je energie weer aanvullen, is er geen behoefte aan lange periodes van slaap zoals dat nodig is op Aarde. Jullie mogen rusten en ontspannen maar jullie lichaam heeft een hogere trilling, en hoeft niet langdurig opnieuw van energie te worden voorzien. Dus Dierbaren, jullie hebben zoveel om naar uit te kijken, wat alle benodigde inspanningen in voorbereiding op Ascentie zo waardevol maakt.

Geef de ruimte aan grote veranderingen, samen met Ascentie, het gaat duidelijk niet allemaal in één keer maar als een evolutieproces dat altijd gaande is. Dualiteit is gewoon het resultaat van het verblijf in de lagere trillingen, waar materie zo vast en compact is dat het, wat jullie misschien onzuiverheden noemen, aantrekt. Deze zijn in de vorm van ziekten die niet in de hogere dimensies kunnen bestaan. Hoe lager ze worden, hoe groter de kans op het mogelijk voorkomen van dodelijker ziektes. Omstandigheden worden er niet beter op met het hardnekkig invoeren door de Mens van chemicaliën in de landbouw en de voedselketen. Jullie lichaam is heel veerkrachtig en buigzaam maar zal als resultaat uiteindelijk worden vergiftigd.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik hoop dat jullie beseffen wat voor prachtige kans zich voordoet met Ascentie.

English text here

Bron: ET First Contact