English text here

FirstContactnederlandsHet is voor de duisteren een teken aan de wand dat zij merken dat ze niet langer een bepaalde controle hebben om de uitkomst in hun voordeel te beïnvloeden, terwijl het tempo van gebeurtenissen zich aan het versnellen is. Ze beginnen het gevoel te krijgen dat ze omsingeld en aan het verliezen zijn. Ze zouden graag "op de knop drukken", maar merken dat ze dat niet meer kunnen, en raken verdeeld in hun pogingen aan hun onvermijdelijke nederlaag te ontsnappen. Overgave is voor hen geen optie, maar misschien zien ze het uiteindelijk als de enige uitweg. Onder dergelijke omstandigheden zou hen geen kwaad kunnen overkomen, omdat we hen dezelfde rechten verlenen als iedere andere ziel. Zij zullen voor het einde van de cyclus veel leerzame ervaringen hebben opgedaan. Dit geldt eigenlijk voor iedereen, want normaal gesproken onderga je zo’n beproevende tijd niet, zonder opmerkelijke spirituele vooruitgang te boeken. Dat, Dierbaren, is alles waar jullie ervaringen om draaiden, en jullie zullen er uiteindelijk een grotere ziel door worden.

Eens waren jullie hoogontwikkelde en machtige zielen, en jullie aanvaarden de uitdaging om door de dimensies heen af te dalen en dualiteit te ervaren. Het was altijd vanuit de wetenschap dat jullie nooit zouden worden vergeten, en ongeacht hoezeer jullie verbinding met het Licht zouden verliezen, jullie zouden worden geholpen om ernaar terug te keren. Bewijs hiervan is nu overal om jullie heen aanwezig omdat het Licht naar de Aarde terugkeert. Het is een tijd waarin het herinneren van jullie ware zelf bij jullie terugkeert, en omdat het van te voren is afgesproken, wordt er immense hulp gegeven om jullie opnieuw omhoog te tillen. Zoekt en gij zult vinden, is nu meer dan ooit waar, en niemand die oprecht verlangt naar het Licht terug te keren, zal hierin falen.

Jullie hebben je gedurende lange, lange tijd op de eindtijd voorbereid, en met elke incarnatie werden jullie ervaringen gepland zodat jullie vooruitgang boekten. Iedereen kon zich op zelf verkozen snelheid ontwikkelen, omdat er geen druk wordt uitgeoefend om het op een ander tempo te doen dan waar jullie je goed bij voelen. Wanneer het aankomt op jullie spirituele ontwikkeling zijn jullie allemaal uniek, en jullie mochten ervaringen opdoen op welke manier je ook maar wenste. Af en toe kozen jullie voor een incarnatie buiten de Aarde, om er later weer naar terug te keren. Er wordt voor jullie gezorgd en naar jullie omgekeken op manieren waar jullie je niet bewust van hoeven te zijn, maar allemaal in jullie belang om je in staat te stellen je levensplan te vervullen. Tijdens jullie verblijf op Aarde hebben jullie misschien niet de gewenste bevrediging gevonden, en je leven kan zelfs een verspilling van tijd lijken te zijn. Geloof ons dat dit nooit het geval is, omdat alle levens voor jullie waarde hebben, zelfs als jullie de reden misschien niet begrijpen. Wanneer jullie na afloop naar Zomerland terugkeren, leren jullie precies wat je plan inhield, en hopelijk vinden jullie dat je het succesvol hebt afgerond. Zo niet, dan worden er in opeenvolgende levens nieuwe mogelijkheden gearrangeerd.

Alles wordt voor jullie op zo’n manier georganiseerd, dat jullie worden geconfronteerd met wat je ook wilde leren. De lessen kunnen soms pijnlijk zijn, maar ze zouden niet plaatsvinden als het niet van wezenlijk belang was voor jullie inzicht. Neem als voorbeeld compassie, wat ontstaat met het erkennen van de Eenheid van alle Leven. Mensen hebben soms weinig of helemaal geen medeleven met anderen die erg van hen lijken te verschillen. Afscheiding heeft duizenden jaren lang een rol gespeeld en was op diverse onderling waargenomen verschillen gebaseerd. Deze zullen verdwijnen op het moment dat jullie beseffen dat alle zielen gelijkwaardig zijn. Degenen die de middelen hebben om het te doen, zouden elkaar moeten helpen, en op deze manier is een samenleving in staat zich als één geheel te ontwikkelen. Tot nu toe is er weinig gebeurd in de zin van tot elkaar komen, maar binnenkort gaan jullie een gemeenschappelijk doel zien, wat jullie bij elkaar drijft. Jullie gaan ten slotte allemaal richting Ascentie, al wordt de beslissing om dit te doen door jullie zelf genomen. Als gezien wordt dat jullie klaar zijn, zal het je niet aan aanmoediging ontbreken en jullie Gidsen zullen er actief voor zorgen dat de mogelijkheid op jullie pad komt.

Wij strekken onze handen naar jullie uit, en we doen veel ten behoeve van jullie waardoor onze inspanningen steeds meer worden opgemerkt. We kijken ernaar uit openlijk actief te worden, en dat moment is niet zo ver weg. Veel van ons werk wordt uitgevoerd door een vloot die in onzichtbaarheid is gehuld, wat niet alleen voor onze maar ook voor jullie bescherming noodzakelijk is. We zijn talloze keren beschoten en achterna gejaagd, al moeten we zeggen dat dit geen echt probleem oplevert. Wij zijn volkomen veilig en beschikken over technologieën die jullie verbeelding ver te boven gaat, maar die willen we niet gebruiken tenzij er geen alternatief is. Normaal gesproken zijn we in staat kwesties te regelen door middel van diplomatieke en vreedzame betrekkingen. Die benadering moet de mens nog leren, maar dat gezegd hebbende, zal de Geascendeerde Mens elke gedachte aan oorlog of agressie al achter zich hebben gelaten.

Als beschaving hebben jullie nog een lange weg voor de boeg, voor jullie uiteindelijk allemaal de hogere dimensies bereiken, die lang geleden jullie bestaansniveau waren. Maar het zal worden bereikt en iets anders is niet mogelijk. Elke ziel boekt, ongeacht het aantal keren dat ze terugvalt, voortdurend vooruitgang omdat tijd op zichzelf geen rol speelt bij jullie evolutie. Ervaringen zoals een verblijf in de dualiteit geven jullie eigenlijk een gouden kans om je ontwikkeling te versnellen. Als jullie er naar eigen inschatting in zijn geslaagd je trilling te verhogen, worden jullie met je resultaat gecomplimenteerd omdat jullie er erg hard voor zullen hebben gewerkt. Eenmaal geascendeerd zal verdere ontwikkeling gemakkelijker maar langzamer gaan, en het zal een fijne en vreugdevolle ervaring zijn.

Wat een tijd om op Aarde te zijn, en als jullie alleen de positieve resultaten zouden kunnen zien, zou je dit als een ontzettend opwindend jaar gaan beschouwen. Het antwoord op al jullie problemen staat in de coulissen te wachten, klaar om tevoorschijn te komen. De grootte en omvang van de veranderingen zal jullie tot het komende jaar in beslag nemen, en aan het eind van het jaar zal alles totaal verschillen van nu. Weinig zal zo slecht aflopen als jullie misschien denken, en alle problemen zullen van korte duur zijn. De Aarde kan schudden en rommelen, maar wij letten op de effecten die het op de omgeving kan hebben. Wij houden dingen inderdaad in balans zodat het niet uit de hand kan lopen. We doen dit al lange tijd, en we hebben afgewend wat desastreus had kunnen zijn voor grote gebieden op Aarde.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en wij zijn extra druk om bij te houden wat er op Aarde gebeurt. Het is deels de reden waarom jullie zoveel ruimteschepen in jullie lucht zien. Het is een garantie dat jullie toekomst bij ons veilig is.

Bron: ET First Contact