FirstContactnederlandsHeel terecht zou dit jaar het “Jaar van Wording” genoemd kunnen worden, omdat jullie met alle inspanningen om er te komen, klaar zijn om het in resultaten te vertalen. Jullie hebben tijdens vele levens zoveel ervaringen opgedaan dat jullie bewustzijnsniveaus zijn gestegen. Nu kunnen jullie de volgende kans grijpen om nog verder te stijgen als jullie je op Ascentie voorbereiden.

Het volgende sleutelmoment zal 11.11.11 zijn dat als een hoogtepunt mag worden beschouwd wanneer sommige van jullie meer paranormaal begaafd worden en gevoeliger voor de energieën om jullie heen. Bij sommige van jullie worden telepathische vermogens werkzaam, en jullie zullen merken dat je zowel met mensen als dieren kan communiceren. Het jaar 2012 zal het jaar van voltooiing zijn en jullie persoonlijke vaardigheden zullen toenemen, en tegen de tijd van Ascentie zijn jullie klaar om je plaats als Galactisch Wezen in te nemen. Dat betekent een grote sprong vooruit ten opzichte van waar jullie nu zitten, en dat valt samen met het veranderen van jullie op koolstof gebaseerde lichaam in een kristallijn lichaam.

Zoals jullie zullen begrijpen gebeurt er zo veel om ervoor te zorgen dat jullie op tijd klaar zijn voor Ascentie. Jullie worden gezien als zeer bijzondere Wezens, die bereid waren de schoonheid en heerlijkheid van de hogere dimensies te verlaten. Het was om te “verdwalen”, om vervolgens jezelf opnieuw te vinden en ook jullie onuitwisbare verbinding met de Bron. Door dit te doen, konden jullie je dankzij je ervaringen zoveel sneller ontwikkelen, en op hetzelfde moment werd de kennis gebruikt voor een ziel die de lagere dimensies wilde betreden. Jullie hebben vanuit jullie liefde voor de Bron de uitdaging aangenomen, en uit verlangen dienstbaar te zijn aan anderen. Dat is heel normaal en in ons geval worden er diensten verleend door middel van de activiteiten van de Galactische Federatie. Afhankelijk van hoe ver, en welke kwaliteiten je hebt ontwikkeld, zijn er ook veel andere groepen en talloze raden waar je aan deel kan nemen. Het leven zal extreem aangenaam zijn, en er zijn oneindige mogelijkheden om je eigen hobby’s te beoefenen. Als jullie bijvoorbeeld artistiek zijn, zal je bijvoorbeeld nog steeds aan je interesses gehoor kunnen geven. Maar jullie zullen merken dat het zo veel meer voldoening geeft, omdat jullie je creatieve krachten helemaal kunnen integreren. Alles leeft letterlijk en zal op jullie reageren.

Wanneer jullie het gevoel hebben dat zaken jullie overweldigen en dat jullie problemen zich opstapelen, put dan kracht uit de wetenschap hoeveel er voor jullie klaar staat in de zeer nabije toekomst. De tijd blijft zich almaar versnellen en het duurt nog maar heel even voor jullie het voor je ogen zien gebeuren. De oude systemen en dingen waar jullie gewend aan waren geraakt, zijn aan het veranderen maar jullie moeten nog gaan zien wat ervoor in de plaats komt. Jullie zijn natuurlijk geïnformeerd over wat er voor jullie klaarligt, maar zelfs dan is het moeilijk om precies over te brengen hoe het zal zijn. De grootste veranderingen gaan in jullie zelf plaatsvinden, want het leven wordt een absolute vreugde zonder het eentonige werk en het gebrek aan bevrediging dat jullie nu ervaren. Uiteindelijk zullen al die zorgen over overleven, zoals het hebben van voldoende middelen om comfortabel te leven en een leven vrij van stress, worden opgelost. Jullie gaan je rechten weer opeisen die jullie zo lange tijd zijn ontzegd, en het leven wordt precies zoals het was bedoeld.

Terugkomend op dit moment, beleven jullie nu de laatste pogingen van de duisteren om vooruitgang tegen te houden en zoveel mogelijk chaos te veroorzaken. Gelukkig zijn wij op de hoogte van hun plannen en terwijl we niet noodzakelijk kunnen stoppen wat ze doen, kunnen we wel voorkomen dat het escaleert. De uitzondering daarop komt wanneer we de bevoegdheid krijgen de deadline op te leggen, die volledig een einde zal maken aan hun activiteiten. Zoals jullie misschien verwachten, nadert deze tijd heel snel en het zal een gedenkwaardige gelegenheid zijn. We hopen echter de duisteren te hebben overtuigd dat zij zich beter kunnen terugtrekken voor dat tijdstip, want wij zoeken altijd eerst een vreedzame oplossing. En zelfs dan gebruiken we onze bevoegdheid op een niet agressieve manier en hebben we sterke overtuigende middelen. Dat is de reden waarom we strikte regels hebben ten aanzien van onze intentie een grootschalige landing uit te voeren, omdat we geen confrontaties willen veroorzaken. De omstandigheden moeten goed zijn en de timing zodanig dat jullie bewust zijn van onze komst, en dat deze wordt verwelkomd. Sommige mensen verwerpen het idee, maar dat komt meer voort uit angst dan uit beredeneerd denken. Wij verwachten dat er tegen die tijd al vele contacten zijn gelegd, en dat onze aanwezigheid en redenen om ons bij jullie te voegen heel duidelijk aan jullie zijn uitgelegd.

Langzaam maar zeker worden mensen bewust van de zinloosheid van oorlog, en de ontwikkeling richting het permanent beëindigen ervan, wint aan ruimte. Het is duidelijk dat het niet in een nacht kan worden bereikt, maar wanneer voldoende aantallen van jullie hun bewustzijn tot dat niveau hebben verhoogd, komt er een reactie. We hebben jullie vele malen verteld over de krachten die jullie hebben wanneer jullie in gedachten en woorden bij elkaar komen. Richt daarom jullie focus op positieve veranderingen en visualiseer een succesvol resultaat. Met zoveel gedane beloftes aan jullie is er geen reden om angst in stand te houden, en wij zullen altijd overzien wat er gebeurt. Wij zijn er om zaken te stoppen die uit de hand lopen, en wij doen ons werk heel vaak zonder gezien of gehoord te worden. Op een dag zullen jullie heel veel over onze activiteiten leren, en over hoe we jullie ontwikkeling duizenden jaren lang hebben gevolgd. Er is niets nieuws in wat we doen en als Galactische 'politieagenten' hebben we veel verantwoordelijkheden binnen jullie Universum.

Dierbaren, jullie hebben een heleboel moeilijkheden meegemaakt tijdens vele levens maar jullie wisten altijd onderbewust dat er een einde aan zou komen. Die tijd is aangebroken en jullie zullen weldra betere tijden beleven, en van een leven genieten waar jullie gelukkig en tevreden van worden. Het zal een voorproefje zijn van wat komen gaat, om nooit meer naar de dagen van weleer terug te keren. Het is allemaal goed gepland en we kunnen er niet in falen onze missie af te maken, en achter ons staan vertegenwoordigers van vele grote beschavingen die ons, indien nodig, ondersteunen. Onder hen bevinden zich de meest vermaarde Wezens van Licht die ons leiden en er ook voor zorgen dat jullie bestemming is gegarandeerd. Wij geloven dat jullie nog maar net jullie goddelijkheid beginnen te begrijpen, en jullie ware spirituele aard. Dat bewustzijn zal blijven groeien, en daarmee ontstaat een meer evenwichtige visie, omdat tot nu toe de fysieke kant van het leven te dominant is geweest.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en met alle gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden, zijn we vrij druk om zaken te blijven controleren. Natuurlijk willen we met de grote veranderingen beginnen waar we bij zijn betrokken, en we kunnen ze nog steeds op tijd ten voordele van jullie voltooien. We komen nooit iets te kort want er is zoveel ondersteuning binnen onze Federatie. De taak die we hebben is formidabel maar valt ruim binnen onze capaciteiten, en natuurlijk hebben we ook de daarbij behorende geavanceerde technologie. Er bestaat ook geavanceerde technologie die al in het geheim op Aarde wordt gebruikt, en een gedeelte daarvan zal tevoorschijn komen en jullie al eerder dan die van ons bereiken.

English text here

Bron: ET First Contact