FirstContactnederlandsNu de eind-tijden dichterbij komen zijn de duisteren wanhopig om nog een laatste poging tot verzet uit te voeren. Ieder van jullie zou dus alert moeten zijn op berichten die volledig uit de toon vallen van de hoofdstroom die jullie volgen. Jullie hebben het vermogen naar binnen te gaan en met je Hoger Zelf te spreken, en jullie zullen advies of een sterk gevoel krijgen over welke richting te volgen.

Het is niet onze manier erop uit te zijn jullie te schokken of onze berichten sensationeel te maken, en over het algemeen gesproken zijn ze gelijkmatig en standvastig in de wijze waarop ze aan jullie worden gegeven. Vervolgens bevinden velen van jullie zich op verschillende niveaus van inzicht waardoor jullie interpretatie van berichten kan verschillen. Dus soms moeten jullie je erbij neerleggen het niet met elkaar eens te zijn, en dat is absoluut geen reden om ruzie met elkaar te maken. Uiteindelijk bestaat slechts de Ene Waarheid, maar deze kan op diverse verschillende manieren worden weergegeven en allemaal zijn ze perfect aanvaardbaar. In feite moeten jullie proberen jezelf te beschermen tegen te precies zijn in inzichten, en ruimte geven aan de mogelijkheid dat jullie misschien niet over alle antwoorden beschikken.

Zouden jullie echt van ons verwachten dat wij iets anders dan de waarheid vertellen? Ik betwijfel het, aangezien jullie voldoende ontwikkeld zijn om de waarheid te herkennen in wat wij aan jullie geven. Wij zijn jullie mentoren en zitten in een dimensie waar jullie je weldra naar gaan verheffen en slechts de waarheid bestaat. Het is zo dat de waarheid bij alles van nature wordt gesproken, en zelfs als we iets anders zouden kunnen zeggen, zou het onmiddellijk als zodanig worden herkend. Dat zal een les zijn waar jullie nu aan zouden kunnen werken aangezien mensen geneigd zijn om de waarheid heen te praten, of het op zo’n manier presenteren dat het nauwelijks herkenbaar is. Probeer het tot je er niet meer over na hoeft te denken, want het is duidelijk niet gemakkelijk om aangeleerde gewoonten plotseling te veranderen. Onthoud ook dat een leugen in de hogere dimensies onmogelijk onopgemerkt kan blijven, in zoverre dat jullie gedachten kunnen worden gelezen. Het is eenvoudiger waarheidsgetrouw te zijn wanneer jullie daar eenmaal zijn en ervaren dat niemand een ander beoordeelt, omdat Onvoorwaardelijke Liefde er niet op uit is te veroordelen of tekortkomingen te vinden.

Het is een interessant onderwerp dat zich heeft voorgedaan, en het onderzoekt jullie vermogen kritisch te zijn en het zo te ontwikkelen dat jullie bedreven raken in het correct inschatten van een situatie. In jullie dimensie is het moeilijk “geen kwaad te zien” omdat jullie met jullie inzichten het overal om je heen kunnen zien, maar dat is kenmerkend voor de 3e dimensie en de dualiteit. Maar maak je geen zorgen, want als jullie bewustzijnsniveaus blijven toenemen, gaan jullie een punt bereiken waarop jullie slechts zuivere gedachten hebben. Hoe mooi zal het zijn als elke ziel om jullie heen van het Licht is, en hier voortdurend naar leeft. Dat zal echte harmonie en balans zijn, die jullie in jullie huidige omstandigheden niet kunnen bereiken. Perfectie staat op jullie te wachten en het zal jullie verder brengen naar het peil waarop jullie een Galactisch Wezen kunnen worden. Dit alles zal heel snel gebeuren en jullie zullen zelden of nooit terugblikken op deze periode. Het is gewoon een ervaring op de weg terug naar de Bron, al is het heel belangrijk zolang jullie er nog in zitten.

Laten we verder gaan met de lopende zaken die jullie stevig naar het pad van Ascentie moeten leiden. Sommige van jullie schieten al aardig op, en zijn de Wegwijzers die om die reden naar de Aarde zijn gekomen. Vaak hoeven jullie helemaal niet veel te zeggen, omdat jullie daden echt luider spreken. Mensen neigen naar een kuddementaliteit en het volgen van de leider. Dat is fijn, op voorwaarde dat de leider een goed voorbeeld geeft, en het is een gegeven dat het gelijke het gelijke aantrekt. Het is vaker wel dan niet een onderbewuste beslissing waar weinig of niet over wordt nagedacht. Wanneer jullie in je Licht onderweg zijn, raakt het degenen die dicht bij je zijn. Het kan verheffend zijn en mensen aantrekken. Jonge kinderen zijn met name gevoelig voor energie en hebben vaak nog het vermogen jullie aura’s te zien. Normaal gesproken raken zij dit kwijt als ze ouder worden, al ontwikkelen sommige dit verder tijdens hun leven en worden sterk paranormaal begaafd. Jullie speciale kinderen, zoals de Indigo kinderen, behoren daartoe en zij zullen nog meer krachten blijven ontwikkelen. Jonge mensen zijn vaak zeer getalenteerd en hebben wijsheid bij zich die hun leeftijd ver te boven gaat, en in de toekomst krijgen zij een positie waar ze het kunnen gebruiken.

Inmiddels zouden de meesten van jullie besloten moeten hebben of jullie de wens hebben te ascenderen. Jullie Hoger Zelf zal het ingeven als het deel uitmaakt van jullie levensplan, want het is een kans die zich een zeer lange tijd niet opnieuw zal voordoen. Als het inderdaad al was besloten voor jullie incarneerden, rekenen jullie tot op zekere hoogte op jullie Hoger Zelf voor hulp. Het is die stem die van binnenuit komt, en die jullie vaak afhoudt van het maken van fouten die jullie zouden kunnen belemmeren. Het is advies waar goed aandacht aan zou moeten worden besteed, maar soms onderdrukt jullie ego het omdat het reageert op jullie huidige denkpatroon. Denk over deze dingen na want ze zijn belangrijk als jullie je aardse mantel proberen af te gooien, en completer naar het Licht willen gaan.

Jullie hebben een uitdrukking “Je Woorden Waarmaken” en dat is heel belangrijk als jullie jezelf in een Lichtwezen gaan transformeren. Jullie zouden inmiddels moeten weten waar je heengaat, en hoe je het kan bereiken. Doe dus heel constructief je best en jullie zullen alle hulp krijgen die je nodig hebt. Niemand wil eigenlijk zien dat een ziel Ascentie misloopt, en alle moeite wordt gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen zich er bewust van is. Wanneer we miljoenen tegelijkertijd kunnen bereiken, wordt onze taak gemakkelijker en wij wachten op onze kans om dit te doen. Alles komt zeker tot een einde, en wij voorzien dat er een zeer drukke tijd aankomt.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben zo gelukkig en opgewonden als het maar kan omdat de sluiers worden opgelicht en het Licht de Aarde overstroomt. Het is wonderlijk het vanuit onze Ruimtevloot te observeren, en het is een aanwijzing van hoe succesvol jullie het duister hebben overwonnen.

Toevoeging SaLuSa m.b.t. desinfo: Michael (Mike Quinsey) vraagt zich af of ik de aanvallen op mezelf en Matthew zal noemen en ik zal het doen omdat het voor jullie vreemd zou zijn als ik het niet deed. In zekere zin hebben dergelijke zaken volstrekt geen reactie nodig, omdat elke Lichtwerker aan aanvallen van de duisteren kan worden onderworpen. Het is aan andere mensen om het te beoordelen, zoals de meeste van jullie die berichten van deze bronnen volgen al gebruik maken van hun intuïtieve vermogens. Het zou daarom wat mij betreft niet echt nodig zijn regelrechte desinformatie te weerleggen, die bedoeld is angst en twijfel in jullie gedachten op te roepen. De kanalen die voor dergelijke doeleinden worden gebruikt hebben misschien het gevoel dat zij echt berichten van Licht overbrengen, maar zij lopen net als ieder ander het risico andere bronnen aan te trekken die erop uit zijn hen voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Zowel kanalen als lezers wordt altijd gevraagd te onderzoeken wat hen wordt gegeven, en niet zomaar alles aan te nemen.

English text here

Bron: ET First Contact