FirstContactnederlandsZoals jullie merken is tijd geen constante, en naar gelang wat jullie doen, zal de tijd soms sneller lijken te gaan zodat je ervan overtuigd bent dat je tijd kwijt bent. Het toont aan hoe jullie naar een trilling zijn gegaan met een hoger bewustzijnsniveau. Uiteindelijk zal tijd niet langer als lineair worden ervaren en vindt alles plaats in het 'Nu', want in werkelijkheid zijn verleden, heden en toekomst allen Eén.

Daarom kunnen we volkomen zeker stellen dat op ons niveau van waarneming Ascentie al heeft plaatsgevonden. Het proces van Ascentie verandert langzaam jullie lichaam en hele zienswijze, zoals natuurlijk is te verwachten en het is een volkomen natuurlijke gebeurtenis. Er zijn ook zielen die niet reageren op de hogere energieën, en in feite in dat proces weinig of geen interesse hebben. Als gevolg daarvan vindt er een scheiding plaats tussen de twee groepen, en dit gaat bepalen wie van hen ascendeert of de Aarde verlaat voor een andere bestemming. Het maakt allemaal deel uit van het Goddelijk Plan en is op Universele Wetgeving gebaseerd, hetgeen garandeert dat elke ziel correct verder gaat naar het volgende stadium van haar evolutie.

In de context van wat er in de resterende tijd tot aan Ascentie moet gebeuren, is jullie verheffing echt het belangrijkste punt. De voorbereidingen op een kwantumsprong in de toekomst zijn noodzakelijk om jullie kennis te laten maken met een vrijwel volkomen andere stijl van leven. Er dient een gat te worden overbrugd dat het gevolg is van de doelbewuste acties van de Illuminati om jullie tegen te houden. Het bracht jullie in een aanhoudende staat van behoeftigheid, en verhinderde jullie de voordelen te ervaren die nieuwe geavanceerde technologieën jullie hadden kunnen geven. Bijgevolg hebben de meesten van jullie gestreden voor hun bestaan, en hebben bijna alle Derde Wereld landen in voortdurende armoede geleefd. Jullie gaan overvloed en vrede ervaren voor de eindtijd arriveert, en eenmaal geascendeerd gaan jullie naar een uiterst wonderbaarlijke en bevredigende tijd. De Aarde is prachtig in haar huidige vorm, maar na haar Ascentie zal ze een toonbeeld zijn van perfectie en echt een hemelse verblijfplaats. Op vergelijkbare wijze worden jullie als haar opzieners aangesteld en zullen jullie een inzicht hebben bereikt dat de mogelijkheid biedt de plaats van Moeder Aarde in jullie leven als volkomen bewust Wezen, volledig te waarderen.

Wij van de Galactische Federatie maken ook deel uit van jullie bestemming, en zijn niet alleen hier om jullie verder te leiden. Wij zijn een deel van jullie en samen zullen we ons opnieuw herenigen en Eén worden, als we doorgaan naar het volgende stadium van evolutie. Eindelijk keren jullie terug naar de bewustzijnsniveaus waar jullie eerder zaten. De sluiers van afscheiding gaan omhoog, en het duurt niet lang meer voor jullie beseffen wie je werkelijk bent en jullie je soevereiniteit opeisen. In weerwil van wat sommige van jullie voelen, zijn jullie de kans waardig die voor jullie ligt en zouden jullie die met beide handen moeten pakken. Het zal duizenden jaren duren voor er opnieuw één voorbij komt. Het is natuurlijk helemaal jullie keuze, en jullie kunnen ervan op aan dat jullie hierover goed zijn geïnformeerd voordat jullie voor dit leven naar de Aarde kwamen. Als jullie je aangetrokken voelen door het idee van Ascentie, zijn jullie vrijwel zeker iemand die besloten heeft eraan deel te nemen. Maak je geen zorgen of je er klaar voor bent, want jullie bewustzijnsniveaus zijn al aan het stijgen. Dit kan heel goed merkbaar zijn aan de subtiele veranderingen die jullie in jezelf ervaren. Jullie zullen een grotere controle over jezelf ervaren wat betreft gedachten en emoties, en beter in staat zijn jezelf te centreren zodat jullie kalm en vreedzaam blijven, ongeacht wat er zich om jullie heen afspeelt. Jullie kunnen inderdaad een bepaalde mate van kalmte aan anderen overbrengen door simpelweg in hun nabijheid te zijn.

We beseffen dat jullie moe zijn en gefrustreerd door het lange wachten op een duidelijk teken van positieve veranderingen. Toch zijn er, te midden van de huidige onrust en chaos, de eerste tekenen van het plaatsvinden van een grote schoonmaak. Begrijp dat de Aarde met negatieve energieën is vervuild die voordat vrede tot stand kan worden gebracht, moeten worden opgeruimd.

Het is triest dat bepaalde zielen die direct bij dergelijke zaken zijn betrokken er middenin zitten, maar het is vaak hun keuze om voor gedane zaken die ertoe hebben geleid te boeten. Het bevrijdt karma en zal uiteindelijk mogelijk maken dat een nieuwe positieve energie in die gebieden wordt verankerd. Er zijn natuurlijk fysieke veranderingen die ook moeten plaatsvinden, en dit is wat wij monitoren om elk verlies van leven tot een minimum te beperken. Wij benadrukken dat het niet ons recht is ons met jullie levensplannen te bemoeien, hetgeen voor sommige van jullie betekent dat jullie op plaatsen zullen zijn waar de meeste activiteit plaatsvindt. Het ontzegt jullie op geen enkele manier de mogelijkheid om net als iedere andere ziel te ascenderen, want zelfs na de dood van het fysieke lichaam kan het nog steeds plaatsvinden.

We zijn actiever dan ooit want de Aarde wankelt weer opnieuw door de opleving van negatieve gebeurtenissen. Toch is Moeder Aarde zich ervan bewust dat het allemaal deel uitmaakt van de vitale zuivering die moet zijn voltooid voor alles kan ascenderen. Jullie kunnen uitbarstingen van heftige veranderingen verwachten, omdat de energieën van de Aarde onderhevig zijn aan de effecten van de krachtige instromende Lichtenergieën. De lagere energieën worden sneller dan ooit omgevormd en het leidt tot een vreedzamer resultaat. Zij tillen jullie, als Wezens van Licht, ook omhoog en wij raden jullie aan de benodigde tijd ervoor te nemen om ze in je lichaam op te laten nemen. Het is uiteindelijk geleidelijk aan het veranderen en zal hiermee doorgaan tot de cellen ervan kristallijn zijn geworden en in staat om een grotere mate van bewustzijn te bevatten. Jullie stevenen af op een grote verheffing die naar volledig bewustzijn leidt en naar jullie sprong omhoog om een Galactisch Wezen te worden.

Doe je dagelijkse routine met een positieve houding en laat angst je gedachten niet binnenkomen. Jullie moeten nu inmiddels weten dat jullie toekomst is gegarandeerd en dat het Goddelijk Plan voor jullie beschaving en Moeder Aarde niet kan mislukken. Bezwijk niet voor de pogingen van de duisteren om jullie van je pad af te leiden. Zij zijn in feite verscheurd door de plotselinge toename in bewustzijn, en het groeiende besef van hoe zij jullie hebben gecontroleerd en tot slaaf gemaakt. Jullie zoeken in alles de waarheid, en het zal jullie inderdaad vrij maken. Jullie vertrouwen is erg misbruikt door degenen die in jullie, in plaats van in hun eigen belang hadden moeten werken. Ze hebben ontdekt wat ze werkelijk zijn, en hun dagen zijn geteld. Binnenkort komen er drastische veranderingen die veelomvattende wijzigingen mogelijk maken met betrekking tot belangrijke regeringen. Er zal heel weinig vooruitgang zijn tot jullie de juiste mensen hebben om jullie naar de laatste periode voor Ascentie te leiden.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik blijf de woordvoerder namens één groep die de Galactische Federatie vertegenwoordigt en begeleid jullie altijd verder.

English text here

Bron: ET First Contact