FirstContactnederlandsVeranderingen kunnen niet ontstaan zonder de beweging van energieën die overgaan in krachtige denkvormen, en die vervolgens wanneer ze een bepaald groeistadium bereiken, de mensen activeren voor het doel waarvoor ze zijn gevormd. Het is alsof er plotseling een samenkomst is van gelijkgestemde geesten, met de drijfkracht hun wensen te manifesteren. Dat is wat er nu in de wereld gebeurt en de onrust bereikt epidemische proporties, en het is de reactie van hen die niet overeenkomstig hun rechten zijn behandeld.

Jammer genoeg moeten zaken soms eerst een explosief niveau bereiken en uitlopen op gewelddadige demonstraties, voor de autoriteiten door dwang de wil van de mensen erkennen. Als er echte democratie zou bestaan zonder corrupte praktijken, zouden veranderingen vreedzaam via de stembus kunnen plaatsvinden. Het gebruiken van grof geweld tegen de mensen zal de problemen niet oplossen, en in het beste geval het onvermijdelijke slechts uitstellen. Wat jullie zien is de uitwerking van de nieuwe energieën, die aan de fundamenten schudt van alles wat Licht ontbeert. Het is te hopen dat er in de Westerse landen een vreedzame overname kan plaatsvinden. En ook dat nieuwe politieke benoemingen zijn gebaseerd op de kwalificaties van degenen die door de wens mensen eerlijk naar het nieuwe tijdperk van vrede te leiden, worden gestimuleerd.

We hebben nog nooit geweld van welke aard dan ook goedgepraat, en dat geldt ook voor de barbaarse praktijken die als wettige bestraffing worden uitgedeeld. Alle vormen van geweld kweken meer geweld, terwijl liefde op geen enkele manier iets afdwingt maar op zachte wijze alle andere energieën doordringt en ze naar hogere niveaus brengt. Het is het antwoord op zoveel problemen, en toch vinden mensen het moeilijk hun liefde te uiten. Soms komt dat doordat hen weinig liefde is getoond tijdens hun vormingsjaren. Ook komt het door afwijzing en de angst dat het opnieuw gebeurt, maar alle zielen hebben de potentie hun goddelijke zelf tot uitdrukking te brengen. Als je groeit in bewustzijn wordt het een heel natuurlijk onderdeel van het leven, en is het eenvoudig toe te passen in je dagelijkse bezigheden. Ware liefde vraagt niets terug, maar is normaal gesproken wederkerig omdat het gelijke het gelijke aantrekt, en op deze manier tillen jullie mensen omhoog zonder hun vrije wil aan te tasten. In deze huidige tijd is er een prachtige gedachtevorm van grootse afmetingen die zich over de Aarde verplaatst. Het vertegenwoordigt Universele Liefde die om vrede en hartelijkheid vraagt om de heerschappij van de duisteren te beëindigen. De energie ervan is zo krachtig dat het niet veel langer kan worden geweigerd.

Jullie zien dus dat wanneer jullie je liefde en licht uitzenden, het niet wordt verspild of onwerkzaam is maar dat het in intensiteit toeneemt tot het verlangde resultaat ontstaat. Op deze manier keert wat jullie uitzenden tienvoudig terug, omdat het meer energie van buiten de Aarde aantrekt. Ieder van jullie die dit doet, is behulpzaam bij het opbouwen van de nieuwe Aarde die overal om jullie heen vorm krijgt, zelfs als jullie je daar niet bewust van zijn. Vanuit de as van het oude, verrijst de Feniks met alle beloften van een Gouden Tijdperk, en wij zijn hier om de weg te wijzen en jullie te helpen succes te behalen. Waarom zouden we anders in zulke groten getale bij jullie zijn, tenzij er een bepaald doel moet worden bereikt? We hebben jullie belangen voor ogen en bereiden de weg voor, zodat jullie kwantumsprong uit de cyclus van de dualiteit met zo min mogelijk verstoring plaatsvindt. Veranderingen kunnen door hun specifieke karakter heel ongemakkelijk en verontrustend zijn, maar wij zullen ze zo snel mogelijk afronden. Het klopt dat gebeurtenissen zich niet naar onze voorkeur hebben ontwikkeld, maar jullie zullen daardoor niets mislopen.

Het is niet alleen de Galactische Federatie die grote belangstelling voor jullie heeft, al zullen wij een grotere rol in jullie leven spelen door openlijk naar jullie toe te komen. Er zijn ook legioenen Engelachtige Wezens aanwezig, en misschien zijn jullie je ervan bewust dat ook zij zichzelf de laatste tijd frequenter hebben laten zien. De Meesters komen ook dichterbij en sommigen, zoals St Germain, zullen een prominente rol spelen bij jullie laatste voorbereidingen op Ascentie. Degenen waar jullie vertrouwd mee zijn geweest, zullen terugkeren om jullie naar nieuwe weidegronden te leiden en het zal de aan jullie gemaakte beloften van duizenden jaren geleden vervullen. Als jullie op enig moment twijfels voelen, herinner je dan gewoon hoeveel Hogere Wezens met jullie mee lopen, en doe een beroep op hen als je ze nodig hebt. De mooiste tijden lonken, en als jullie dit wensen, behoren jullie tot degenen die in de eindtijd van deze cyclus worden opgetild. Leid je leven als iemand die onderweg is naar een nieuw bewustzijnsniveau, en laat de oude gewoonten gaan die niet meer bij je aspiraties passen. Maak je geen zorgen om anderen om je heen die nog door de aantrekkingskracht van de lagere trilling worden vastgehouden, omdat ze nog niet klaar zijn ze op te geven.

Wat jullie op Aarde zien aan grofheid en vulgariteit komt voort uit een gebrek aan respect voor elkaar, en is een staat van zijn die voortkomt uit het geleidelijk wegvagen van zorg en liefde voor alle zielen. Als jullie in plaats daarvan er echter naar verlangen schoonheid en harmonie in je leven te brengen, zullen jullie die lagere vibraties van je af schudden. Jullie schatten voortdurend je benadering en houding in ten opzichte van wat als normaal en acceptabel wordt beschouwd, en als jullie kritischer worden, zullen jullie je van die dingen ontdoen die niet met je harmoniseren. Het gevolg is dat jullie trilling voortdurend toeneemt, en de factor “ergens een goed gevoel bij te hebben”, wordt dan een belangrijk deel van je leven. Jullie zullen gemerkt hebben dat de massamedia, inclusief televisie en films, onevenredig veel tijd spenderen aan het belichten van misdaad en oorlog, tot dergelijke energieën jullie mogelijk geheel doordrenken. Dat is hoe de duisteren jullie naar hun trilling toe trekken zodat niets jullie nog choqueert of je beroerd doet voelen, en jullie het gevaar lopen je gevoel te verliezen voor wat goed of fout is.

Lange tijd hebben leraren geprobeerd door middel van incarnatie of mediamiek ontvangen boodschappen uit te leggen wat er nodig is om jullie omhoog te tillen. Zij hebben jullie kennis laten maken met Universele Liefde en het ware doel van het leven, en waarschuwden jullie voor de lagere energieën die bij jullie kunnen kruipen als je er niet op bent voorbereid. Jullie zijn geholpen je ware aard en potentie te begrijpen om de goden te worden die jullie zijn. Degenen die nota hebben genomen van de hogere leringen, merkten uiteindelijk dat alle kennis binnenin zit, en begonnen aan hun eigen reis naar huis. Het geven van raad is volkomen acceptabel en als jullie je intuïtieve krachten hebben erkend, zullen jullie zelden verdwalen, maar zelfs dan zullen jullie waarschijnlijk je weg van Licht sneller terugvinden.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik begrijp jullie problemen. Ik zou zeggen, heb vertrouwen in je eigen vermogen de storm te overleven vanuit de wetenschap dat alles goed afloopt, en conform de gegeven verwachting. Mogen jullie gezegend zijn met ware kennis en inzicht.

English text here

Bron: ET First Contact