FirstContactnederlandsIedere dag is een kans om naar jezelf te kijken en je tekortkomingen aan te pakken. Het maakt niet uit hoe ver je bent ontwikkeld, er zullen altijd uitdagingen zijn. Dit zijn tijden waarin jullie de vele overtuigingen uitzoeken die jullie met je meedragen. Zij vormen jullie persoonlijkheid maar zijn vaak niet in jullie belang, voor iemand die ernaar streeft zich te verheffen en te ascenderen. Als ze in het Licht geen stand houden, mag je er zeker van zijn dat ze niet langer met je meereizen.

Dit is onderdeel van het proces dat al vele jaren heeft plaatsgevonden, toen jullie evolutie zich ontwikkelde. Voor jullie als individu komt jullie leiding van binnenuit, en het is belangrijk naar dat kleine stemmetje te luisteren dat tegen je praat. Alleen jullie Hoger Zelf weet op elk moment wat het beste voor je is, en het advies zou moeten worden opgevolgd. Wat anders is het, dan jullie weten dat jullie oproept ernaar te handelen?

Blijf onder alle omstandigheden zo kalm mogelijk en behoud een vreedzame houding, waardoor jullie trilling zo hoog mogelijk blijft. Het helpt jullie om niet opnieuw naar een emotionele toestand af te glijden die jullie tot een aantal reacties zou kunnen aanzetten die je liever niet zou willen ervaren. Maar de controle soms kwijtraken is een hele menselijke eigenschap, en jullie zouden je moeten inspannen om er zo snel mogelijk van te herstellen. Hoe sneller jullie dit kunnen, des te minder schade het in je lichaam veroorzaakt, dat onder dergelijke omstandigheden toxines produceert. Hebben jullie niet opgemerkt dat jullie je na een uitbarsting uitgeput en vaak ziek voelen. Als jullie in het uiterste geval voortdurend kwaad en agressief zouden zijn, zouden jullie met een ernstige ziekte eindigen. De energie van de chakra-centra raakt dan uit balans, waarna jullie zeker een lichamelijke reactie gaan ervaren.

Dierbaren, jullie lichaam is jullie heilige, volledig bewuste tempel. Het kan slechts reageren op hoe jullie haar behandelen, en wanneer jullie haar respecteren en liefhebben, blijft ze volledig gezond. Veel van hoe jullie naar jezelf kijken beïnvloedt jullie welzijn. Wanneer jullie ontevreden zijn over jezelf, vergroten jullie in feite je problemen, terwijl als jullie jezelf prijzen, jullie goede vibraties aantrekken. Door positief te zijn kunnen jullie de meeste problemen oplossen, en met name op het gebied van persoonlijke successen. Geloof altijd dat jullie kunnen waar jullie je zinnen op zetten, om het beste uit jezelf te halen. De meest succesvolle mensen zijn degenen die hun gedachten en aandacht stevig richten op precies datgene wat ze willen. Twijfel er met de komst van Ascentie niet aan dat wanneer jullie eenmaal beslissen dat het je doel is, jullie alle mogelijkheden hebben om te ascenderen. Jullie moeten het natuurlijk wel voor ogen blijven houden en dat Wezen van Licht voorstellen dat jullie bestemd zijn te worden.

De schokkende waarheid over de Illuminati en hun activiteiten zal op zo’n manier worden gegeven dat jullie weten dat het waar is. Voor degenen die weinig of geen kennis hebben over hen zal het onmogelijk lijken dat er al die tijd een wereldregering is geweest die de weg dicteerde waarop de Mensheid zich ontwikkelde, een die in het geheim werkte en jullie evolutie controleerde. Zozeer zelfs dat jullie bijna helemaal niet vooruit kwamen. Jullie hebben duizenden jaren lang de dualiteit ervaren door van het ene uiterste naar het andere te gaan. Het afsluiten van de cyclus betekent het einde voor de duisteren maar niet voor degenen van het Licht die zich verheffen en zonder enige twijfel zullen ascenderen. Zoals we jullie regelmatig informeren is er geen reden om in angst te zitten over wat er nu of in de nabije toekomst gebeurt.

Met nog maar zo weinig tijd te gaan, mogen jullie er zeker van zijn dat wanneer de grote veranderingen eenmaal beginnen, er geen onderbreking zal zijn tot aan Ascentie. Gebeurtenissen worden op elkaar afgestemd om de overgang zo soepel mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat iedere ziel zich bewust is van de betekenis van de eindtijden. Niet iedereen gelooft dat er een doel zit in het leven, of dat zij van goddelijke aard zijn en een oneindig leven hebben. Waar echter ongeloof volhardt, zal iedere ziel zich dienovereenkomstig ontwikkelen maar niet door middel van Ascentie, omdat zij duidelijk niet op zo’n grote omwenteling zijn voorbereid. Hun mogelijkheid om dit te doen zal opnieuw voorbij komen, en hopelijk wordt de waarheid met meer ervaring vastgepakt.

Vanwege het denken vanuit vrije wil ontstaan er onvermijdelijk verschillende meningen over hoe de eindtijden uitpakken. Dat zal voor de uitkomst geen verschil maken want jullie is gegeven je eigen realiteit te creëren. Geef dus ruimte aan de verschillende opinies en visies van anderen, vanuit de wetenschap dat als zij klaar zijn om te ascenderen, het hoe dan ook gebeurt. Sommige spenderen zoveel tijd en energie om te proberen anderen van hun mening te overtuigen, terwijl geen enkele groepering alles in zich heeft. Accepteer gewoon dat de goddelijke Bron van jullie Universum bestaat, en dat alle leven binnen die specifieke energie wordt gehouden. Daarom is iedereen gelijk, en dat feit zou argumenten moeten ontkrachten over wiens God de juiste is. Gezond verstand is vaak verdwenen wanneer religieuze partijen zich tegenover elkaar opstellen. Dit zijn allemaal kwesties die voor de eindtijd zullen worden beslecht. Dat zal op zijn beurt een samenkomst aanmoedigen van degenen die één voet in het duister en één voet in het Licht hadden.

Als jullie om je heen kijken, zien jullie veel extreme dingen gebeuren die nieuwe gebieden van duisternis creëren maar deze zullen van korte duur zijn omdat de snelle groei van het Licht veel zwaarder weegt. Omvorming van de lagere trillingen leidt tot de solide oprichting van een krachtig raster van Licht. Het zit al op zijn plaats en zal zijn aandeel leveren in het tot stand brengen van de geboorte van de nieuwe Aarde, en terwijl dit allemaal gaande is, wordt de nieuwe jij ook geboren. Het is een droomachtige situatie omdat de meeste van jullie nog in de materiële wereld zijn geworteld, maar dat verandert binnenkort. Sommigen van jullie erkennen al hun uitbreidende bewustzijnsniveau, en jullie denkwereld verplaatst zich naar boven om zich aan de hogere aspecten van het leven aan te passen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, ik kijk hoe jullie naar ons kijken, en er zal veel meer voor jullie te zien zijn als onze activiteiten toenemen. Wij komen noodzakelijkerwijs dichter bij de Aarde omdat er een beroep op ons wordt gedaan ecologische schade aan te pakken. Wij houden zaken in bedwang en gereed, om wanneer we naar de Aarde kunnen komen ons werk af te maken. Er zijn een aantal zeer grote problemen die ons verlangend maken zo snel mogelijk openlijk te komen, maar wij zijn verantwoordelijk naar hogere spirituele machten voor onze daden. Wij werken eendrachtig samen en op een geordende manier die jullie protocollen en overeenkomsten tussen landen respecteren. Wij vermijden het creëren van problemen die mogelijkerwijs anders misschien de soevereiniteit van alle landen niet zouden respecteren. Het is niet de bedoeling ons met dingen te bemoeien wanneer jullie zelf in staat zijn actie te ondernemen. Wij zullen echter graag met jullie samenwerken om naar voltooiing vooruit te snellen.

English text here

Bron: ET First Contact