FirstContactnederlandsZoals jullie al weten, vinden er veranderingen plaats in het proces van gebeurtenissen in het Midden-Oosten, en de wilskracht en intentie van de mensen om hun doelen te bereiken zal hen naar succes leiden. In het Westen zijn dezelfde energieën actief en beginnen mensen in beweging te komen om veranderingen te eisen waarmee de ellende die door de bankcrisis is veroorzaakt, kan worden opgelost. Dergelijke energieën hebben een sneeuwbaleffect en wanneer er een zekere stuwkracht is bereikt, is het resultaat niet meer tegen te houden.

Jullie zullen het begin zien van een nieuw tijdperk waarmee jullie gelanceerd worden op het pad wat enkel naar Ascentie kan leiden. Het is gedurende lange tijd opgebouwd, en er is heel weinig nodig om het echt in beweging te krijgen. Wij zullen daarbij helpen want jullie hebben ons daarom gevraagd. We kunnen niet altijd doen wat jullie willen, maar in dit geval wordt het gezien als een onderdeel van ons plan. Veel van ons werk wordt uitgevoerd om zaken af te ronden, en zoals gebruikelijk ligt onze focus op disclosure, de publieke bekendmaking.

Hoewel sommige duistere krachten koppig onze oproep voor een stopzetten van hun activiteiten weerstaan, beginnen anderen de nederlaag te voelen waar ze voor staan en druipen, zoals je zou kunnen zeggen, rustig af. Onze belangrijkste zorg is hen uit de weg te krijgen zodat onze bondgenoten vooruit kunnen spurten met re-organisaties en het invoeren van nieuw beleid. Elke week die verstrijkt is nu zo belangrijk, want hulp van buitenaf is wat betreft de instromende energieën aan het toenemen. Juni wordt een bijzonder goede maand en geleidelijk zullen steeds meer mensen van jullie de toename in jullie bewustzijnsniveaus opmerken. Als gevolg daarvan wordt meer energie geaard en geeft een algemeen voordeel aan de hele bevolking. Zonder twijfel worden er nu veel meer zielen geactiveerd en ontwaken voor het Licht dat de planeet doordringt. Deze veranderingen zullen jullie ook ten goede komen, in die zin dat zij de noodzaak verminderen voor meer drastische fysieke veranderingen. In dit opzicht wordt veel van wat met chaotische gevolgen had kunnen plaatsvinden, nu in potentieel gereduceerd.

Vergeet nooit Dierbaren dat jullie de sleutel bezitten tot veel van wat nog moet gebeuren, want jullie projecteren nog steeds jullie visie van hoe de toekomst eruit gaat zien. Blijf naar gebeurtenissen kijken als zijnde gematigder dan oorspronkelijk voorzien, dan zullen jullie aangenaam worden verrast door hoeveel invloed en macht jullie hebben. Giet jullie Licht uit over de Aarde waar kritieke gebieden bestaan, en omring die personen met Licht die nog steeds geheime operaties tegen de mensen promoten. Het zal een effect hebben, al is het klein, waarmee de richting van de Aarde die ze had, kan veranderen. Terwijl dit alles plaatsvindt, zullen wij onze bijdrage leveren om situaties te bewerkstelligen waarmee wij meer onder de publieke aandacht komen. We blijven hard werken aan het brengen van vrede in alle gebieden van de wereld, door onze bondgenoten te beschermen en diegenen te beïnvloeden die een dergelijke zaak steunen. In feite werken er nu aanzienlijk meer groepen naar datzelfde doel toe. We hebben echter de steun nodig van jullie leiders, en velen stemmen nu in principe in met onze doelstellingen. Ze weten dat jullie beschaving niet verder kan tenzij er totale vrede wordt gesticht. Tot dat is afgesloten leveren wij ons aandeel door escalaties te voorkomen van de huidige schermutselingen die plaatsvinden.

Als jullie alleen maar konden voelen hoe het is om echte vrede te ervaren, samen met de energie die het vergezelt, dan zouden jullie een einde eisen aan alle vijandelijkheden in de wereld en de verwijdering van alles wat oorlog ondersteunt. Op zeldzame momenten ervaren jullie het misschien, maar wij spreken over een permanente staat van zijn. Mensen zouden in Liefde en Licht bij elkaar komen, en de angst die in politieke wandelgangen aanwezig is, zou verdwijnen. Vertrouwen en eerlijkheid zou vanzelfsprekend zijn, want het zou niet anders kunnen zijn. We kunnen jullie vertellen dat jullie in de zeer nabije toekomst van deze idyllische staat kunnen genieten, maar help het nu te manifesteren door iemand te zijn die zo’n manier van leven praktiseert.

Jullie media bevorderen veel negatieve houdingen door haar concentratie op conflicten en confrontaties tussen mensen. De militaire machine wordt ook voor vermaak in spelprogramma’s verkocht, en is gericht op jonge mensen van wie de psyche nog moet worden gevormd. Het verlamt hun zintuigen en gevoelens om dergelijke omstandigheden als normaal te accepteren, waardoor hun gevoelens van liefde en compassie voor anderen afnemen. Oorlog is verre van leuk, en de realiteit hiervan is te zien in dienstplichtigen die mentaal beschadigd en uit balans raken. Kunnen jullie zien hoe jullie worden veranderd in gevoelloze en onbarmhartige Wezens? We vragen jullie alleen opnieuw te kijken naar wat je voor je amusement doet, en je op vermaak en plezier te richten dat zelf-verheffend is. Anders raken jullie geesten zo vervormd en uit balans dat jullie je ware zelf niet meer kennen.

Dit zijn tijden om naar binnen te gaan en je te bedenken wie je werkelijk wil zijn. De mogelijkheid om te ascenderen zal jullie verheffen naar die vreedzame sferen van opperste schoonheid en een ongeëvenaarde vrede. Als dat is wat jullie willen, breek dan uit het denkpatroon dat het gevolg is van de indoctrinaties door de gevestigde orde. Accepteer hun met angst beladen uitspraken niet, en hun handelingen om jullie door vrees aan te jagen onderworpen te krijgen. In werkelijkheid hebben jullie niets te vrezen behalve de vrees zelf, dus betreed het pad van Licht met jullie hoofd omhoog en zie niets anders dan de goedheid om jullie heen. Door jullie aandacht erop te richten, verheffen jullie je eigen trilling en die van Moeder Aarde, waardoor jullie helpen Ascentie te laten plaatsvinden. Maak het tot je doel zo’n bewustzijnsniveau te handhaven, en jullie zullen zoveel goed doen, al zullen jullie er weinig weet van hebben. Vertrouw erop dat alles goed komt en in overeenstemming met het Kosmische Plan, want het zorgt ervoor dat jullie volledig voorbereid op jullie eigen Ascentie de eindtijd bereiken.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en wanneer we zeggen dat jullie broers en zussen zijn, zit daar meer waarheid in dan de meesten van jullie misschien geloven. We zijn eeuwen lang dicht bij jullie geweest, terwijl we jullie overgang ondersteunden van de lage vorm die jullie in het verleden hadden naar de moderne mens. Sommige buitenaardsen hebben geprobeerd jullie klein te houden maar wij zijn tussenbeide gekomen om jullie te helpen met ontwikkeling, en velen van jullie staan nu klaar om de laatste stappen te zetten naar het worden van volledig bewuste Wezens. We hebben het niet alleen gedaan want andere beschavingen van de Galactische Federatie hebben ook hun aandeel geleverd. Jullie hebben nu een aangepast lichaam dat klaar is om fysieke veranderingen te accepteren, waarmee jullie volledig naar de hogere trillingen worden opgetild. Zoals we wel zeggen, zijn jullie inderdaad mooie voorbeelden van de menselijke soort en hebben jullie je waarde gedurende vele levens bewezen.

English text here

Bron: ET First Contact