FirstContactnederlandsDingen raken verhit en er is bij mensen over de hele wereld een beweging gaande die hen naar een nieuw tijdperk stuwt. Als resultaat komen er veranderingen en deze vormen het podium voor grote wijzigingen, overeenkomstig de beloften die aan jullie zijn gedaan. Hoewel het dus ogenschijnlijk nog niet precies duidelijk is waar het allemaal toe leidt, zullen jullie uiteindelijk zien dat de mensen aandacht krijgen en dat aan hun eisen wordt voldaan.

Het bewijst dat mensenkracht echt is, en dat wanneer voldoende mensen hun energieën tegelijkertijd en op hetzelfde doel afstemmen, het resultaten oplevert. En omdat de bewustzijnsniveaus van mensen toenemen, ontwaken ook meer mensen voor de waarheid over hun realiteit. De ketens van slavernij beginnen weg te vallen, en plotseling is er een sfeer van verwachting dat de Mens weer opnieuw vrij zal worden. Het creëert een aandachtspunt om vrij van de duisteren te zijn, en binnenkort zien jullie gebeurtenissen die duidelijk aantonen dat hun tijd tot een einde komt.

De meeste van de veranderingen hebben betrekking op heel gecompliceerde plannen, en omvatten de medewerking van onze bondgenoten. We zullen slagen omdat we al grote vooruitgang hebben geboekt, met name met betrekking tot financiële wijzigingen. Het moet echter met absolute precisie plaatsvinden om het veroorzaken van problemen te vermijden, en we verwachten zonder veel moeite wereldwijd steun te krijgen. Wanneer de wijzigingen eenmaal zijn bereikt, wordt alles snel weer gewoon maar met een systeem dat in ieders belang werkt. Tot nu toe werden de geldmarkten door een klein aantal gemonopoliseerd en gebruikt om de mensen in schulden te houden, en dat zal allemaal veranderen.

We schenken allemaal grote aandacht aan het Midden-Oosten, wat model staat voor wat er met andere landen kan gebeuren. Het is honderden jaren lang een broeinest geweest van confrontaties, en gewild vanwege zijn rijkdommen. Veel landen hebben een geschiedenis van bezetting door buitenlandse troepen, en wanneer we eenmaal openlijk kunnen komen, zullen we assisteren met het teruggeven van de landen aan hun oorspronkelijke bevolking. Mensen moeten van onderdrukking worden bevrijd en zichzelf zonder bemoeienis kunnen uiten, zelfs als hun gewoonten vreemd lijken in vergelijking met hoe anderen leven. Het respecteren van een dergelijke soevereiniteit heeft helaas ontbroken, maar zodra geaccepteerd is dat Jullie Allen Een Zijn, zullen dingen vanuit een hoger perspectief worden gezien. Door plaatsing in verschillende culturen en landen tijdens vorige levens konden jullie je middels gekozen ervaringen ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat jullie absolute vrijheid wordt gegeven om gehoor te kunnen geven aan jullie verlangens. Dat is natuurlijk op voorwaarde dat jullie anderen in het proces geen pijn doen en jullie je niet met hen bemoeien.

Het leven kan heel chaotisch lijken, maar het voorziet in datgene wat jullie zelf aantrekken en wat noodzakelijk is voor jullie vooruitgang. De uitdagingen volgen elkaar vaak snel op en als jullie ze succesvol overwinnen, wordt het leven uiteindelijk weer gelijkmatiger en komt tot rust. Dit gebeurt eerder wanneer jullie de laatste fases van je leven binnengaan. Jullie nemen echter niet allemaal dezelfde mate van beproevingen op je, maar wat jullie ook doen, het zal binnen jullie vermogen liggen erin te slagen. Soms zullen jullie geluk hebben maar alle ervaringen hebben een bedoeling en je kan zowel negatief als positief naar karma kijken. Er is soms een misvatting dat het een vorm van bestraffing is, en dat is verre van de waarheid. Jullie kiezen ervoor bepaalde ervaringen te hebben die jullie in staat stellen je zwaktes te overwinnen. Het is heel verbazingwekkend te bedenken dat er in ieders leven zoveel mensen zijn betrokken, die toch onderling met elkaar zijn verbonden en dat hun wegen elkaar volgens plan doorkruisen. Jullie leren allemaal van elkaar, en niemand zoveel als de duisteren.

Diegenen onder jullie die het gevoel hebben dat hun leven op orde is, zijn waarschijnlijk goed op weg naar Ascentie. Alle intenties en doelen van jullie levensplan moeten zijn afgemaakt, en jullie zullen de laatste periode spenderen aan opruimen en het concentreren op jullie doel. Jullie hebben het vermogen anderen daarbij te helpen en kunnen te midden van onrust een stabiliserende invloed uitoefenen. In bepaalde gebieden waar de grootste druk terecht komt van de veranderingen van Moeder Aarde, mogen wij zeker alle effecten daarvan verminderen. Dit is meer van toepassing als we met jullie contact hebben gelegd en we kunnen samenwerken. Er zal veel werk aan het aardoppervlak moeten worden uitgevoerd, en dat is waar jullie van grote hulp kunnen zijn. De zeeën en luchten zijn meer ons domein, en in feite maken we al een heleboel schoon.

We merken op dat er al veel meer compassie voor jullie dierenwereld wordt getoond, en er zijn een paar prachtige groepen die uitstekend werk verrichten. Dieren vertrekken vaak al eerder uit een gevaarlijke regio voordat ze echt worden bedreigd, dus is het een goed advies aan de Mens ongebruikelijke bewegingspatronen te observeren. Jullie kunnen verbaasd zijn te leren dat dieren tussen planeten worden vervoerd, en ook aan boord van Moederschepen verblijven, waar wij ideale omstandigheden voor ze hebben gecreëerd. Dergelijke vaartuigen zijn zo groot dat ze eigenlijk de steden vormen van de lucht, en jullie zouden nauwelijks beseffen dat jullie je erop bevinden. Ze zijn zo compleet en met technologieën die in al jullie behoeften voorzien, zodat we meerdere jaren kunnen reizen en zelfvoorzienend zijn.

Als jullie ambities hebben om een Ruimtereiziger te worden, zullen jullie hiertoe in staat zijn wanneer je eenmaal een zeker spiritueel niveau hebt bereikt zoals de staat van Ascentie. In korte tijd zal jullie bewustzijn dankzij de verheffende energieën die jullie Planeet bereiken, heel snel toenemen. Sluit vriendschap met je ego en jullie zullen merken dat het leven veel gemakkelijker wordt, en dat jullie veel meer in harmonie zijn met al het andere leven. Het ego heeft de neiging jullie overal te commanderen en jullie in het oude paradigma te houden dat in de toekomst geen plaats heeft. Jullie kunnen, als je wilt, je benadering van het leven veranderen door proberen te zijn zoals jij je een Geascendeerd Wezen voorstelt. Plaats de lat hoog en maak je geen zorgen als je aanvankelijk niet lijkt te slagen. Met een sterke intentie het goed te willen doen, zal je worden geholpen, en door dezelfde intentie trek je het zelf aan.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertel jullie dat we al jullie nieuws nauwkeurig volgen, en we zijn van minuut tot minuut goed op de hoogte wat er gebeurt. Nog beter is dat we ook weten wat er zich in de hoofden van de duisteren afspeelt, en zij kunnen ons niet voor de gek houden, hoezeer ze het ook proberen. Zoals we jullie nu bij diverse gelegenheden hebben verteld, zit hun tijd erop, en zij zullen steeds minder invloed uitoefenen op ons. Zelfs nu worden hun activiteiten ingeperkt en dat doen we met volledige bevoegdheid. We hebben de grootste bevoegdheid waar iemand mee zou kunnen werken, en dat is jullie garantie van succes. Het Goddelijk Plan is de sleutel daartoe, en dat heeft jullie hele reis uitgestippeld.

English text here

Bron: ET First Contact