FirstContactnederlandsImmense aantallen mensen zijn betrokken om alles in beweging te krijgen zodat de veranderingen het stadium van manifestatie bereiken. Sommige zijn zich niet eens bewust dat zij eigenlijk bijdragen aan wat er gebeurt. Toch zijn zij aangetrokken door de energieën van verandering, vanuit een onderbewust verlangen om bij degenen te horen die ze actief tot stand brengen. Dus als jullie niet hebben gevoeld dergelijk werk te doen, denk dan positief want misschien ben jij er uiteindelijk ook één.

Als jullie je gedreven voelen naar voren te stappen om het Licht te steunen, gedraag je dan gewoon als iemand die zorgzaam en liefdevol is voor zijn of haar medereizigers. Vroeg of laat komen er mogelijkheden op je pad om hen van dienst te zijn. Het hoeft je niet meer te kosten dan een beetje van je tijd, zoals bijvoorbeeld wanneer je liefdadigheidswerk doet.

Sommige zielen wijden hun hele leven aan dienstbaarheid, en in dat geval is dat al bepaald voor zij incarneerden. Zij zijn inderdaad speciale zielen, die veel verder zijn ontwikkeld dan je normaal gesproken mag ververwachten bij de gemiddelde persoon op Aarde op dit moment. Maar zij zullen op hun beurt ook hulp nodig hebben en vaak is dit in verband met ongeschoold werk, wat toch heel belangrijk is. Leg de lat dus niet te hoog, en weet dat jullie bijdrage net zo zeer wordt gewaardeerd als van ieder ander. Het is de intentie om goed te doen, wat het kenmerk is van iedere ziel die een uitlaat zoekt voor zijn of haar verlangen anderen te helpen. Wees ervan overtuigd dat als je eenmaal de gedachte hebt uitgezonden dienstbaar te willen zijn, het wordt opgepikt en je zult merken dat je langs de mogelijkheden komt om het uit te voeren. De geestelijke wereld gebruikt op dit moment alle beschikbare vrijwilligers om het laatste duwtje te creëren, dat op zo’n manier het Licht op Aarde zal vestigen dat het een pad naar Ascentie wordt.

Gaandeweg zullen aardse zaken niet meer zo belangrijk lijken, doordat jullie aandacht zich meer concentreert op de activiteiten die naar Ascentie leiden. Het is met de wetenschap dat alles goed verloopt en dat een nieuw Tijdperk zich gaat manifesteren. Jullie toekomst steunt niet langer op oude systemen die ontoereikend zijn voor het nieuwe pad dat jullie bewandelen. Stap erop en zie het verschil in je leven, en zie hoe wanhoop in hoop en geluk verandert. Laat alles gaan wat duidelijk een overblijfsel is van de oude wereld en de bijbehorende methoden waarmee jullie van het ware Licht werden weggehouden. Iemand die zoekt zal nu talrijke bronnen van informatie vinden, waarmee ze naar die zielen worden geleid die hen kunnen leveren wat zij zoeken. Een open geest en een flexibele benadering van nieuwe ideeën, geeft hen de ruimte een plaats te vinden binnen jullie al bestaande kennis. Datgene wat jullie niet meer van dienst is, zal vanzelf wegvallen omdat de energie ervan niet meer wordt vastgehouden.

Veel van wat jullie doen wordt heel intuïtief gedaan, omdat jullie geest altijd rekening houdt met de laatst opgenomen gegevens. En jullie hogere zelf zoekt ook altijd mogelijkheden om te helpen, als jullie je op het pad naar het Licht bevinden. Het is nuttig die stille momenten als tijdstip te gebruiken om ermee te communiceren, want jullie zullen vrijwel zeker merken dat je antwoord krijgt. Misschien niet onmiddellijk, maar dingen zullen plotseling in je gedachten opkomen die bedoeld zijn om je te leiden. Soms komt het in jullie dromen, dus schrijf op wat er doorkomt als het lukt, zodat je zo min mogelijk vergeet. Als het symbolisch is, zou je in staat moeten zijn de aanwijzingen te doorgronden om de boodschap voor jou te vinden.

Het lukt ons geleidelijk jullie politici de aard van de veranderingen te laten begrijpen die plaats moeten vinden. Velen zijn blij deel uit te kunnen maken van een beweging die vrede brengt in een wereld van onrust. Hun loyaliteit is aan het veranderen omdat ze voor het eerst over vrede kunnen spreken, vanuit de wetenschap dat deze er komt en dat de oorlogsmachine voorgoed wordt ontmanteld. Zij wachten net als jullie op de nieuwe leiders die hun krachten met ons zullen bundelen, om te beginnen met het invoeren van het kosmische plan voor jullie definitieve bevrijding van de oude energieën. Het zal zeer zeker aantrekkelijk zijn, zelfs voor degenen die er weinig of niets van weten. Het zal massa’s zielen ertoe brengen ons te vertrouwen, en jullie zullen een grote verandering in het massabewustzijn waarnemen. Mensen zullen positieve eigenschappen tegenkomen die lange tijd slapende zijn geweest, en het wordt een grote vreugde het Licht zelfs nog sneller dan voorheen te zien groeien. Wij van de Galactische Federatie zijn geen religie, maar zijn gewoon vertegenwoordigers van de Bron voor het Ascentieproces. De waarheid behoort ieder van jullie toe, en hoeft niet in een religieus dogma te worden verpakt. Veranderingen in de wijze van denken bij mensen komen echter op hun eigen juiste moment, want wij bemoeien ons niet met hun huidige geloofssysteem. We zullen de waarheid voor hen plaatsen, zoals we dat voor jullie hele beschaving zullen doen. Het is vervolgens aan jullie om je eigen keuze te maken of jouw ‘waarheid’ moet worden herzien.

De Bron is jullie vader/moeder en voedt en leidt zijn/haar kinderen opdat ze volwassen kunnen worden. In spirituele bewoordingen betekent dat opnieuw één worden met jullie hogere zelf. Ieder van jullie zal te zijner tijd dergelijke niveaus bereiken, en voor degenen die klaar zijn, zal het een speciale gelegenheid zijn als zij hun soevereiniteit opeisen. Jullie zijn in wezen zoveel meer dan jullie momenteel geloven, en Ascentie is de eerste stap naar een grote toekomst die voor jullie ligt. Jullie krachten zullen immens zijn en tegen die tijd hebben jullie ook de ermee gepaard gaande niveaus van verantwoordelijkheid bereikt. Het is duidelijk dat jullie niet kunnen worden losgelaten totdat jullie je capaciteiten als mede-schepper met de Bron hebben bewezen.

We spreken over zoveel dat het jullie soms moet overweldigen, maar maak je geen zorgen want jullie zullen naar de waarheid toe groeien. Momenteel kan het overweldigend zijn omdat jullie je in het proces van een grote verandering bevinden, die jullie initiatie vormt naar de sferen van Licht. Wij zijn daar al, en jullie zullen je bij ons aansluiten als je tot onze familie behoort. Jullie zullen je in ieder geval verheffen, en jullie eerste ervaring zal verband houden met de nieuwe Aarde. Het zal volledig verschillen van wat jullie nu kennen. Als het niet van het Licht is, zal het zijn verdwenen, en slechts datgene wat in harmonie en balans is kan blijven. Dat is ook van toepassing op jullie maar wees gerust dat iedere ziel die zich verheft van het Licht zal zijn, omdat deze anders niet zou kunnen ascenderen. Jullie hebben nog maar zo’n korte tijd om op de juiste manier te gaan denken, maar als jullie liefde en licht zoeken is dat een teken dat jullie klaar zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zal zo blij zijn jullie te helpen allemaal een vreedzame manier van samenwerking te bereiken. Dat is hoe wij zij-aan-zij leven en als eenheid functioneren in alles wat we doen. Probeer het, het zal soms moeilijk zijn maar te zijner tijd zal dat jullie bestemming zijn.

English text here

Bron: ET First Contact