FirstContactnederlandsWat jullie als strijders van het licht aan het doen zijn, vereist een goede mate van vertrouwen omdat het jullie niet is gegeven het hele plaatje te kennen. Toch voelen jullie wat er gebeurt omdat jullie deel uitmaken van het massabewustzijn, en weten jullie dat alles goed gaat. Jullie Licht maakt deel uit van het grotere Licht op Aarde en het helpt de trillingen te verhogen, en dat blijft zo doorgaan tot de grootste verheffing.

De snelheid waarmee het plaatsvindt, zal jullie snel meenemen naar de laatste ervaring. Het gaat binnenkort op zo’n manier van start dat het weldra de aandacht van mensen over de hele wereld zal trekken. Dat maakt het noodzakelijk dat ontwaakte mensen nog actiever worden dan ze nu al zijn. Er zullen zoveel vragen moeten worden beantwoord, en in dat opzicht zullen wij ook onze bijdrage leveren. Zodra het praktisch mogelijk is en wij officieel aan jullie zijn voorgesteld, kunnen wij bijeenkomsten organiseren waarin de vragen van de mensen worden beantwoord. Veel zal ook volkomen natuurlijk ontstaan als bestaande groeperingen zich voor dat doel aanbieden.

Veel zielen zijn op dit moment op Aarde om er specifiek voor te zorgen dat de komende tijd leerzaam is en dat de juiste kennis beschikbaar is voor degenen die zoekende zijn. Er komt wereldwijde publiciteit middels de diverse lagen van de media, die dan van de huidige beperkingen zijn bevrijd die vrijuit spreken verhinderen. Al deze komende veranderingen zijn gepland, en jullie mogen er zeker van zijn dat wij in voldoende mate jullie behoeften hebben gedekt. Het maken van de plannen is echt al lange, lange tijd geleden begonnen, omdat deze cyclus altijd al succesvol met Ascentie moest eindigen.

De nachtmerrie van de dualiteit verandert in de droomwereld waarin alles in perfecte balans en harmonie is. Ieder van jullie draagt op zijn of haar eigen manier bij aan deze veranderingen, en jullie worden gefeliciteerd met het vasthouden aan jullie visie omtrent de eindtijden. Jullie bijdrage aan het geheel is zo belangrijk en onderschat de kracht niet die jullie hebben. Jullie waren het die de balans wijzigden tussen het duister en het Licht, en jullie trokken de hulp aan van anderen buiten de planeet. Als gevolg daarvan zijn jullie zo sterk geworden dat jullie nu legioenen van Licht achter jullie hebben staan. Houd dit in gedachten en laat het afbreken van jullie beschaving geen angst veroorzaken in jullie leven. Er dienen veranderingen te komen, en voor een realiteit met een lage trilling kan dat onaangename effecten met zich meebrengen. Deze zullen echter niet veel langer meer duren, en dit zou jullie moeten helpen een mogelijk negatieve respons op wat er gebeurt te overwinnen.

Vanuit verschillende bronnen stromen de berichten naar jullie Aarde, en jullie zullen weten dat ze vol bemoediging zitten en de belofte van succes. Er is nooit een tijd geweest dat we er niet waren, en niet jullie vooruitgang in de gaten hielden. De Galactische Federatie heeft lang geleden de verantwoordelijkheid gekregen ervoor te zorgen dat jullie veilig zijn voor bemoeienis van buitenaf. Dat is gebeurd en duurt voort tot de dag van vandaag, en in het verleden waren jullie het die besloten welke bezoekers bij jullie mochten komen. In eerdere beschavingen hebben we in feite perioden van contact gehad waarin we echt dicht bij jullie waren, en hebben we geruime tijd met jullie samengewerkt. Dat was toen jullie hogere niveaus van spirituele uitoefening en inzichten hadden bereikt en wij een speciale band met jullie hadden. Jullie beschaving heeft niet de niveaus van eerdere beschavingen bereikt, toen jullie klaar waren om ons te begroeten. De dualiteit is echter van nature altijd naar verschillende kanten in beweging, en lagere energieën worden vaak opgevolgd door perioden van belangrijke spirituele lessen.

Het verschil dit keer is dat een zonnecyclus afloopt, en dat een nieuw begin is verordend. Alle mogelijkheden worden daarom aan jullie voorgelegd, zodat elke ziel haar eigen laatste keuze kan maken of ze wel of niet wil ascenderen. Velen van jullie hadden zelfs al voor deze incarnatie een keuze gemaakt, maar veel meer waren nog niet zeker en gaven de voorkeur aan een late beslissing. Zoals wij het zien zal het door onze komst en de uitleg van het Ascentieproces voor degenen met twijfels gemakkelijker worden een keuze te maken. Uiteindelijk zal voor degenen die over hun keuze blijven piekeren een beslissing worden genomen op grond van het gegeven dat je niet kunt ascenderen tenzij je trilling toereikend is.

De afgelopen tijd hebben jullie meer en meer van onze vaartuigen in jullie luchtruim gezien, als onderdeel van ons plan om jullie aan ons te laten wennen. Toch is wat jullie zien slechts een kleine fractie van de aantallen die actief om jullie Aarde heen bewegen. Onze vloot wordt voor jullie ogen onzichtbaar gemaakt om jullie niet te overweldigen, of mensen bang te laten worden. Binnenkort zal het echter veilig voor ons zijn om openlijk bij jullie aan het werk te zijn, en het zal verband houden met disclosure, de publieke bekendmaking. Al die tijd heeft jullie gevestigde orde geweigerd met ons samen te werken, en normaal gesproken zouden we hebben gewacht tot ze de zinloosheid van hun verzet hadden ingezien. Maar zij weten dat wij niet oneindig wachten, en dat we op zeker moment hun verwijdering mogen afdwingen en een einde mogen maken aan hun bemoeienis. Doordat de tijd nog sneller verstrijkt, wordt de noodzaak om met ons plan verder te gaan voor ons allemaal duidelijk. Jullie mogen er daarom zeker van zijn dat acties op het punt staan te beginnen.

Vanuit jullie gezichtspunt is het in sommige opzichten misschien beter dat wanneer de veranderingen beginnen, ze ook snel verlopen. Na vrij lange tijd geduldig te hebben gewacht, zal het heel bevredigend zijn alles snel te zien gebeuren. Op die manier zal de mate van ongemak voor jullie tot een minimum worden beperkt, en de voordelen zullen in snelle opeenvolging tot jullie komen. Het oplossen van armoede en gebrek is onze eerste prioriteit, en we willen zien dat mensen uit de wanhoop en radeloosheid worden gehaald. Gelukkige mensen zijn meer samenwerkend en weten dat onze bedoelingen in jullie aller belang zijn. Het veranderen van de omstandigheden waar jullie aan gewend zijn geraakt en jullie naar een hoger niveau optillen is geen geringe taak, maar wij hebben alle middelen voorhanden. De vreugde en blijdschap op jullie gezichten zal ons meer waard zijn dan alle andere reacties. Jullie zijn prachtige zielen die alles verdienen wat jullie binnenkort gaat verheffen uit de donkerte en het gezwoeg in jullie dimensie. Jullie zullen dierbare herinneringen behouden aan hoogtepunten in jullie leven en gelukkige relaties. Maar gedurende vele levens hebben jullie moeilijkheden en verdriet doorleefd dat het beste kan worden achtergelaten. Deze herinneringen zullen uiteindelijk uit je geheugen wegvallen, en tegen die tijd hebben jullie je verheven naar de hogere niveaus en leven jullie in de vrede van Liefde en Licht.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik hoop dat jullie het hoofd recht houden en zien hoeveel jullie leven ten goede gaat veranderen. Hiervan zijn jullie verzekerd, en het verleden zal snel vervagen als jullie het Licht omarmen.

English text here

Bron: ET First Contact