Raakt het parlement haar bevoegdheid kwijt door miskleun met corona?

 parlement aansprakelijk gesteld Het gaat goed, want overal worden nu mensen wakker die in de gaten hebben dat wij als bevolking erin zijn geluisd door overheden.

In Italië zijn in talloze steden mensen de straat op gegaan in oranje hesjes en in Nederland raken parlementsleden hopelijk hun bevoegdheid kwijt.


Het is mooi om te zien hoe nu overal steeds meer mensen in hun ogen wrijven en zich afvragen waar hun overheid eigenlijk mee bezig is. En dan hebben we het over de coronapandemie die heel veel slachtoffers zou maken, bijna iedereen besmetten, behalve als we precies deden wat de overheid het volk opdroeg.

Als volk zijn we nu zo diep gezakt dat het knuffelen van een plastic zak met iemand erin wordt verheven tot het hoogste goed in onze nieuwe normaal. Zodanig zelfs, dat het mensen tot tranen toe ontroert.Gelukkig is er met al deze idioterie ook steeds meer ruimte voor mensen die gewoon doen. Die zich niet aanstellen, zich niet muilkorven en zich niet in allerlei acrobatische bochten wringen om toch maar vooral niet te dicht bij iemand in de buurt te komen.

Nu komt er goed nieuws uit Italië, waar mensen genoeg hebben van de pandemiehoax en de straat op gaan, dit keer gekleed in oranje hesjes in plaats van de bekende gele hesjes.

oranje hesjes geloven niet in corona pandemie

Vorige week hebben er honderden mensen gedemonstreerd op Piazza del Popolo in Rome, omdat ze een einde willen aan alle door de overheid ingestelde coronamaatregelen. De groep staat onder leiding van Antonio Pappalardo, een ijzervreter en voormalig generaal bij de Italiaanse carabinieri.

Uiteraard hield de groep zich niet aan de anderhalve meter en ook lieten de meesten zich niet muilkorven.

Daarna volgende er protesten van Oranje Hesjes in andere grote Italiaanse steden zoals Florence, Milaan, Turijn en Bologna.

oranje hesjes geloven niet in corona pandemie


Natuurlijk duurde het niet lang of de acties van de Oranjes Hesjes werden door publicaties zoals de Britse Times in verband gebracht met rechts-extremisme en wat zij noemen “corona complotters”.

En zo is alles weer gewoon. Mensen die protesteren tegen psychopathische overheden krijgen een stempeltje en klaar is Kees. Zoals gewoonlijk worden mensen die tegen de corona maatregelen van de overheid protesteren weggezet als halve garen die niet weten wat goed is voor hun gezondheid.

Mochten de Oranje Hesjes ook in Nederland populair worden, kijk dan heel goed wie zich opwerpt als zelfbenoemde leider, omdat de geschiedenis met de Gele Hesjes in ons land heeft geleerd dat infiltranten proberen een dergelijke beweging te kapen en een bepaalde richting in te duwen, een richting die de demonstranten niet willen.

Waar in Frankrijk de Gele Hesjes vol gingen voor het werkelijke euvel op deze wereld, de Rothschild mafia, zo werden de Nederlandse Gele Hesjes min of meer gedwongen om het reclamelied van de ING te zingen.

Er zijn ook ontwikkelingen in ons land waar Jordy Zwarts namens de Bond van Overheidszaken het parlement vol op de huid zit. Hij heeft het volgende persbericht de deur uitgestuurd:

Bond Overheidszaken vernietigt rechtshandelen

Parlementsleden raken bevoegdheid kwijt wegens ‘corona’

Alle leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn hun bevoegdheid om nieuwe besluiten te nemen kwijtgeraakt. Dit claimt de Nationale Bond tegen Overheidszaken, die in buitengerechtelijke verklaringen het rechtshandelen van de parlementsleden heeft vernietigd. De Bond ging hiertoe over naar aanleiding van hun gedrag inzake ‘corona’.

De Bond heeft in de maand mei ieder Kamerlid persoonlijk een aanzegging gestuurd waarin werd geëist dat de parlementariër zijn steun aan de coronamaatregelen van Mark Rutte en de zijnen zou intrekken en de ophandenzijnde inwerkingtreding van de spoedwet aangaande ‘corona’ zou uitstellen. De Bond waarschuwde de Kamerleden dat zij in de coronacrisis medeaansprakelijk en medeverantwoordelijk dreigden te worden voor het handelen van Mark Rutte (minister-president) en Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport), met Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM) als adviseur.

Onbehoorlijk bestuur

De parlementsleden werden erover geïnformeerd dat de Bond al vanaf 26 maart 2020 schriftelijk vragen had gesteld aan genoemde heren over onder andere de coronatests, de registratie van coronadoden, de effectiviteit en veiligheid van vaccinaties en de onderliggende validaties. De Bond kreeg op deze vragen geen antwoord. Dit niet verstrekken van correcte inhoudelijke onderbouwingen die de coronamaatregelen konden rechtvaardigen, bracht de Bond tot de conclusie dat Rutte, De Jonge en Van Dissel zich schuldig maakten aan ‘onbehoorlijk bestuur in zware nalatigheid’ .

Kleuters

De Eerste en Tweede Kamerleden zijn op basis van hun ambtsplicht eraan gehouden zorgvuldig besluiten te nemen. De Bond legde bloot dat de feitelijke grondslag onder de coronamaatregelen ontbreekt en eiste dat de parlementsleden hier consequenties aan zouden verbinden. Geen enkel parlementslid deed dit. ‘Dat is buitengewoon ernstig’, meent Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘De leden van de Eerste en Tweede Kamer doen hun werk niet. Ze stellen blijkbaar geen onderzoeksvragen aan Mark Rutte en Hugo de Jonge om vast te kunnen stellen of hun coronamaatregelen gegrond zijn. Het lijkt er sterk op dat ze hun verhaal accepteren alsof ze kleuters zijn.’

Bizar

Het is volgens Zwarts ‘bizar’ dat een compleet parlement het nalaat om zijn controlerende taak te vervullen, terwijl de twijfels over het officiële coronaverhaal met de dag groeien. Wereldwijd stellen honderden wetenschappers, medisch specialisten en onafhankelijke onderzoekers op basis van hun deskundigheid logische vragen over dat verhaal, maar ze worden genegeerd. De reputatie van Bill Gates en de WHO loopt deuk na deuk op. Zwarts: ‘Alle reden, zou je zeggen, voor een volksvertegenwoordiger om de onderbouwing van de coronamaatregelen te checken. Maar er gebeurt niets. Dat valt niet goed te praten als je heel het land platlegt en de bevolking kolossale economische, sociale en psychische schade toebrengt.’

Bill Gates

De Bond heeft de Eerste en Tweede Kamerleden allemaal afzonderlijk opdracht gegeven om gedrags- en antecedentenonderzoek naar Bill Gates uit te voeren. Dit naar aanleiding van een toespraak dat een Italiaans parlementslid recentelijk tegenover haar ambtsgenoten hield. ‘Daar is niets mee gedaan’, zegt Zwarts. ‘Die leden van de Eerste en Tweede Kamer denken misschien dat ze onze opdracht straffeloos naast zich neer kunnen leggen, maar dan hebben ze het mis.’

Demissionair

In de laatste week van mei heeft de Bond de Nederlandse parlementsleden laten weten dat ze hun ‘discretionaire bevoegdheid’, hun ruimte om zelfstandig besluiten te nemen, hebben verloren. Met hun discretionaire bevoegdheid verviel ook hun ambtelijke immuniteit die ze anders in behoorlijk bestuur zouden hebben. ‘Het komt erop neer,’ aldus Zwarts, ‘dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer demissionair zijn. Ze mogen alleen lopende zaken behandelen en niet over nieuw beleid beslissen. Wachten op wat de Bond doet, dat is verder het enige wat ze mogen.’

Het is volgens Zwarts aan de Bond om te bepalen voor welke inhoudelijke gebieden de intrekking van de discretionaire bevoegdheid geldt. ‘Sowieso is het verbod van toepassing op alle besluiten die over ‘corona’ gaan, dat zullen de dames en heren politici wel begrijpen.’

Rechter

Nu de Bond het rechtshandelen van de Nederlandse parlementsleden in buitengerechtelijke verklaringen (officiële brieven) heeft vernietigd, gaat de Bond een rechter vragen om deze handelingen te bekrachtigen. Wanneer dit zal gebeuren, is nog niet bekend.

Brieven

Alle brieven die de Nationale Bond tegen Overheidszaken naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd, en ook de brieven aan Mark Rutte, Hugo de Jongen en Jaap van Dissel, zijn hier te vinden

Corona-actie

Mensen die willen meedoen aan de Corona-actie (fase 2) van de Bond kunnen zich hier aanmelden.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl