Grote aantallen mensen ten onrechte voor kanker behandeld

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek in Amerika blijkt dat er mogelijk miljoenen mensen onterecht voor kanker zijn behandeld.

Mensen die misschien wel dood gegaan zijn aan kanker, maar dat kregen door de behandeling voor een ziekte die ze niet hadden.Er komen schokkende onthullingen naar buiten via het Amerikaanse National Cancer Institute (NCI).

Een groot aantal mensen die afgelopen jaren zijn behandeld voor kanker hadden misschien deze ziekte helemaal niet.

Dit blijkt uit een nieuw rapport van het NCI. Het aantal mensen waar het om gaat is ook niet misselijk. Het kunnen miljoenen mensen zijn die abusievelijk zijn behandeld voor kanker met een operatie, bestraling en/of chemotherapie.

Dat alles schijnt te maken te hebben met de manier waarop kanker wordt gediagnosticeerd.

Om een voorbeeld te noemen. Soms is borstkanker helemaal geen borstkanker, maar een goedaardige conditie die men Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS) noemt.

Er zijn echter miljoenen vrouwen met DCIS die ten onrechte te horen hebben gekregen dat ze borstkanker hebben. Het gevolg daarvan is dan ook dat ze zijn behandeld voor een conditie waar ze misschien nooit nadelige gevolgen van zouden hebben ondervonden.

Eenzelfde soort situatie doet zich voor bij mannen, waarbij ze bij Hoogwaardige Prostaat Intraepithelial Neoplasia (HGPIN) worden behandeld alsof ze daadwerkelijk kanker hebben.

Het is een bekend feit dat kankerbehandelingen juist de oorzaak kunnen zijn van kanker.

Wie weet hoeveel mensen met condities zoals DCIS en HGPIN er zijn behandeld voor kanker met chemische middelen die niet werken, zoals chemotherapie, maar die uiteindelijk wel tot echte kanker hebben geleid en waardoor patiënten zelfs zijn overleden?

Uit het onderzoek blijkt dat het hele concept van een “vroege diagnose” aan alle kanten rammelt. Omdat veel van het soort onderzoeken die worden gebruikt geen onderscheid maken tussen goedaardige en kwaadaardige kankercellen. Dit betekent dan weer dat mensen die geen kanker hebben dit wel krijgen door de behandeling die ze krijgen voor een ziekte die ze niet hadden. Een fenomeen dat duidelijk laat zien dat we hier met een absurde manier van werken te maken hebben.

Een ander recent onderzoek door UCLA Jonnsson Comprehensive Cancer Center heeft uitgewezen dat de golflengten die worden gebruikt voor radiotherapie op borstkankercellen deze juist omvormen tot kwaadaardige cellen, tot een soort stamcel met een kwaadaardigheidsfactor die 30 keer hoger ligt.

Sayer Ji van Greenmed.info is van mening dat het grote probleem van de conventionele kankerbehandeling naast alle gevaren van het gebruik van chemische middelen en dergelijke, is dat men kanker beschouwt als een aanval van buitenaf op het lichaam. Terwijl kanker juist een poging is van het lichaam om te overleven.

Wanneer het lichaam bijvoorbeeld permanent gebrek heeft aan goede voedingsstoffen of wanneer het overbelast raakt door straling, kankerverwekkende of andere giftige stoffen uit onze leefomgeving dan kan zich kanker ontwikkelen als reactie op deze permanente aanval op het lichaam.

Ji zegt dan ook dat de wereld kanker heel anders moet gaan bekijken. Het beeld moet veranderd worden van een vijand van buiten die ons aanvalt en waartegen we oorlog moeten voeren naar iets dat ons lichaam doet om te kunnen overleven in een wereld die met de dag ongastvrijer wordt, minder voedingsstoffen biedt en meer giftige stoffen op ons afvuurt.

Het bovengenoemde onderzoek is uitgevoerd in Amerika en dus misschien is de situatie bij ons rooskleuriger, maar misschien ook wel ernstiger.

Feit blijft dat de beste manier om welke ziekte dan ook te bestrijden en/of te voorkomen, inclusief kanker, is om ervoor te zorgen dat je lichaam beschikt over voldoende bouwstoffen om al die aanvallen te kunnen pareren.

Het begint erop te lijken dat Dr. Roel steeds meer gelijk krijgt met zijn stelling dat de gevaarlijkste plek om te verblijven een ziekenhuis is.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl