Van genetisch gemanipuleerd voedsel krijg je kanker

Hemel en aarde is er door de mainstream (gekochte) wetenschap bewogen om het beroemde GMO/ratten onderzoek van professor Seralini met de grond gelijk te maken.

In een rechtszaak heeft het Franse Hooggerechtshof geoordeeld dat een bekende Franse wetenschapper fraude heeft gepleegd met bewijsmateriaal tegen Seralini.Eind 2012 werd de wereld opgeschrikt door een onderzoek, uitgevoerd door professor Gilles-Seralini, waarin ondubbelzinnig werd aangetoond dat GMO producten kanker veroorzaken bij ratten.

Wij schreven destijds het volgende:

Tientallen jaren lang heeft men datzelfde publiek geprobeerd wijs te maken dat GMO voedsel veilig is om te eten, dat er betere en grotere oogsten zullen komen, dat er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn en dat het de veiligste en meest effectieve manier is om de wereldbevolking te voeden. Terwijl het tegengestelde zich ontvouwt, we stevenen wederom af op een ernstig instabiele situatie in de wereldvoedselvoorziening.

De échte wetenschap heeft al geruime tijd geleden aangetoond dat de claims van de biotechindustrie propaganda zijn. Voeg daarbij de meest recente onderzoeken en iedere bewering die ooit gedaan is in deze context door de voorstanders van GMO technologie, kan de prullenbak in.

We hebben natuurlijk vorige maand het onderzoek gelezen over de ratten die schrikbarend snel grote tumoren ontwikkelden na het eten van GMO voer na een periode van ongeveer vier maanden. Het onderzoek duurde in totaal twee jaar en is tot op heden de enige welke een langere periode bestrijkt. Naast deze gezwellen kregen de ratten die de door Monsanto gepatenteerde NK603 mais hadden gegeten ook serieuze lever- en nierschade. De claims van de industrie dat ook zij onderzoek hadden gedaan met ratten en dat er niets gebeurd was, klopt op zich. De periode van dat onderzoek bedroeg echter maar drie maanden en de tumoren beginnen zich te ontwikkelen na ongeveer vier maanden.


seralini met gmo ratten

Vervolgens gebeurt er enige tijd later het volgende, zoals wij schreven in een opvolgend artikel:

Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Food and Chemical Toxicology. Ook werden er foto’s van de ratten gepubliceerd. Daarna ontstond een storm van kritiek vanuit de biotechindustrie. De druk werd steeds groter.

Volgens “experts” was het onderzoek onwetenschappelijk uitgevoerd, waren de gehanteerde methodes niet professioneel en had Seralini al van te voren een afkeer van GMO producten, waardoor hij zwaar bevooroordeeld zou zijn. Uiteraard had Monsanto een bloedhekel aan Seralini.

Het tijdschrift waarin het onderzoek stond gepubliceerd gaf toe aan de druk en trok het onderzoek in.

Waarom? Niet omdat Seralini iets onethisch gedaan had, ook niet omdat hij plagiaat had gepleegd, niet omdat hij oneerlijk was, maar omdat:

Hij ratten had gebruikt die (naar men zei) een erfelijke tendens vertoonden om tumoren te ontwikkelen en omdat hij te weinig ratten had gebruikt (10). Dat was het. Dat waren de fouten van Seralini.

Maar, raad eens?

Acht jaar voordat Seralini zijn onderzoek deed, deed Monsanto dat ook naar GMO effecten met behulp van ratten en werden de resultaten in hetzelfde tijdschrift gepubliceerd. Het onderzoek van Monsanto "toonde aan" dat de ratten geen problemen met tumoren hadden.

Nu komt het "leuke": Monsanto gebruikte hetzelfde soort ratten als Seralini. Dat niet alleen, Monsanto gebruikte ook nog eens hetzelfde aantal (10). Op dat Monsanto onderzoek volgde geen enkele klacht.


Dan in juli 2014 volgt er goed nieuws want het Seralini-onderzoek is opnieuw gepubliceerd, maar niet in het oorspronkelijke Food and Chemical Toxicology (FCT) tijdschrift van Elsevier.

Elsevier mag dan zijn bezweken onder de druk van de bio-industrie, het resultaat is wel dat het tijdschrift inmiddels door ongeveer 15.000 verbolgen wetenschappers wordt geboycot.

Er liep op dat moment al een actie tegen Elsevier vanwege de hoge prijzen die ze rekenen voor abonnementen op hun wetenschappelijke tijdschriften en nog een aantal grieven. Na publicatie van een open brief in Institute of Science in Society aan Elsevier waarin werd geprotesteerd tegen het terugtrekken van het Seralini, besloten talloze wetenschappers mee te doen aan de Elsevier boycot.

Vanuit die wetenschappelijke wereld is dan ook voldoende druk ontstaan om het Seralini onderzoek geherpubliceerd te krijgen. Dit keer dus niet via Food and Toxicology van Elsevier, maar via Environmental Services Europe.


Nu komt er toch wel een schokkend bericht uit Parijs. Confronterend voor hen die vertrouwen hebben in de mainstream (=gekochte) wetenschap en goed nieuws voor hen die liever onafhankelijk onderzoek zien.

Het Hooggerechtshof in Parijs heeft in een smaad-/fraudezaak een uitspraak gedaan in het voordeel van Seralini. Het Hof vond op 6 november 2015 professor Marc Fellous schuldig aan vervalsen en het gebruik van vervalsingen in een rechtszaak tegen professor Seralini. De strafmaat voor Fellous zal later in 2016 worden vastgesteld.

Fellous is niet zomaar iemand in Frankrijk. Hij is namens het Franse Ministerie van Landbouw verantwoordelijk voor het inschatten van de risico’s van GMO voor de bevolking.

Deze man is nu betrapt en door het Hooggerechtshof schuldig bevonden aan het vervalsen van een handtekening van een wetenschapper op een document dat zou aantonen dat de onderzoeken van Seralini niet zouden kloppen.

Hiermee is voor de zoveelste keer bewezen dat ook wat men met een mooi woord biotechnologie noemt, een industrietak is die corrupt en totaal verrot is. Iets dat eigenlijk niemand zou moeten verbazen want het is oorspronkelijk opgericht door de Rockefeller Foundation om hun eugenetische agenda te promoten. Terwijl ze dit deden, financierden ze tegelijkertijd het eugenetisch onderzoek van de Nazi’s bij het Kaiser Wilhelm Instituut in Berlijn.

Wetenschappers en politici worden waar nodig gekocht, omgekocht of gechanteerd.

De bedoeling van GMO en hun onkruidverdelgers is door hun oprichters niet bedoeld om een voedselprobleem voor de mensheid op te lossen, maar om een groot deel van de bevolking op te ruimen als nodeloze mee-eters. Wij zijn het onkruid voor de onkruidverdelgers van Monsanto.

Daarom is het van het grootste belang om iedereen te informeren over de grote gevaren van GMO. En help je lichaam kanker te voorkomen met gezonde natuurprodukten.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl