Grote hoeveelheden glyfosaat aangetroffen in Duits bier

Al 500 jaar lang hanteren de Duitsers een soort Reinheitsgebot voor bier waarin is vastgelegd welke stoffen daarin mogen voorkomen.

Een stof die niet op de lijst staat, maar wel voorkomt in hoeveelheden van 300 keer de toegestane hoeveelheid in drinkwater is het kankerverwekkende glyfosaat.Vorig jaar november schreven wij over glyfosaat zoals dat onder andere voorkomt in onkruidverdelgers van Monsanto het volgende:

Eerder dit jaar kwam er in maart goed nieuws voor mensen die zich zorgen maken over de vele giftige onkruidverdelgers die worden gebruikt zoals Roundup van Monsanto en dat restanten van deze giftige stoffen zoals glyfosaat via de landbouwproducten in het menselijk lichaam terechtkomen.

Eén van 's werelds populairste onkruidbestrijdingsmiddelen — en het meest gebruikt in de VS — is door de IARC, het Internationaal Agentschap voor Kanker Onderzoek, bestempeld als mogelijk kankerverwekkend. Dat is het een na hoogste risiconiveau dat kan worden toegekend.

IARC, de Franse tak van de Wereld Gezondheids-organisatie, onderzocht 5 insecticiden en herbiciden, te weten tetrachloorvinphos, parathion, malathion, diazinon en glyfosaat. De stof glyfosaat wordt wereldwijd in zo'n 750 verschillende herbicide-producten in de industriële landbouw toegepast. De EPA, de Environmental Protection Agency uit de VS, liet weten het besluit van de IARC nog te zullen bestuderen.

Volgens het IARC is het gebruik aangetoond in de lucht gedurende het spuiten, in water en in voedsel. Experts zeiden dat er beperkt bewijs is dat het bij mensen non-Hodgkins lymphoma kan veroorzaken en overtuigend bewijs dat glyfosaat ook andere vormen van kanker kan veroorzaken bij muizen en ratten. Het IARC-panel zei ook dat glyfosaat is aangetroffen in het bloed en de urine van landarbeiders, hetgeen aantoont dat de stof door het lichaam wordt opgenomen.

Na dat goede nieuws vervolgens nu het volgende verbijsterende bericht:

Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat zorgt voor verhoogd risico op kanker bij mensen. Dat concludeert de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid EFSA op basis van een toetsing van onderzoek van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC, een agentschap dat resorteert onder de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De conclusie van de EFSA zal worden meegewogen wanneer de Europese Commissie een besluit neemt of glyfosaat opgenomen blijft in de lijst van toegestane werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie.


Nu bevinden we ons in de situatie dat heel binnenkort de Europese goedkeuring voor glyfosaat met weer tien jaar moet worden verlengd.

Er is ondertussen een actie opgestart door Foodwatch en wie daar aan wil deelnemen kan hier terecht.

Als klap op de vuurpijl komen er nu berichten dat Duits bier vergiftigd is met glyfosaat.

In maar liefst 14 populaire biermerken werd door het milieu-instituut in München glyfosaat aangetroffen. En niet zo zuinig ook want er waren biersoorten bij met 30 microgram glyfosaat per liter, hetgeen 300 keer hoger is dan toegestaan in drinkwater.

Dan het meest verbijsterende van alles: De Duitse autoriteiten gaan er helemaal niets tegen doen want, zeggen ze, om een gevaarlijke hoeveelheid glyfosaat binnen te krijgen zou iemand minimaal duizend liter bier per dag moeten drinken.

Daarover zullen uiteraard de meningen verdeeld zijn. Een naar alle waarschijnlijkheid kankerverwekkende stof die in concentraties voorkomt in bier van 300 keer de toegestane hoeveelheid in drinkwater en dit alles zou geen gevolgen hebben voor de gezondheid?

Het meest bizarre is dat de Duitsers al 500 jaar het Reinheitsgebot hanteren voor bier. Sinds 1516 mogen alleen de volgende ingrediënten voor komen in bier en dat zijn: water, hop en gemout graan. Daar voegen ze nu dus glyfosaat aan toe.

Een aantal van de vergiftigde biermerken wordt ook in Nederland verkocht. Hieronder een lijst met biersoorten waar in meer of mindere mate glyfosaat werd aangetroffen.

Over de biersituatie in Nederland is voor zover wij weten, (nog) niets bekend.

-Beck's
-Paulaner
-Veltins
-Oettinger
-Bitburger
-Warsteiner
-Hasseröder
-Erdinger
-Jever
-König Pilsener
-Radeberger
-Krombacher
-Franziskaner
-Augustiner
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl