Farmaceutische industrie betaalt steeds meer “onafhankelijke” onderzoeken

Huisartsen of specialisten in het ziekenhuis zullen vaak een medicijn voorschrijven waarbij bij de keuze uit wordt gegaan van medische wetenschappelijke onderzoeken.

Wat als nu blijkt dat steeds meer van die wetenschappelijke onderzoeken worden betaald door de producent van het medicijn?De doorsnee mens vertrouwt meestal op wat de wetenschap ons vertelt. Tenslotte zijn zij mensen die daarvoor jarenlang hebben gestudeerd en met dat wat zij weten te ontdekken, kunnen wij ons voordeel doen.

Dat geldt zeker op medisch gebied, want een lichaam hebben we allemaal en wanneer er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan waardoor wij in staat zijn op een gezonde manier van ons lichaam te kunnen blijven genieten, dan graag.

In onze huidige maatschappij echter is niets wat het lijkt en overal moet je vraagtekens bij zetten want alles wordt geregeerd door het belang van het grote geld en niet het welzijn van de medemens.

Dat betekent dat de reguliere medische wereld wordt gedicteerd door de farmaceutische industrie en de belangen van aandeelhouders. Dat houdt dan weer in dat overal waar mogelijk patenten worden geregistreerd en dat ze op alle mogelijke manieren proberen natuurlijke middelen op een synthetische manier na te bootsen.

Daardoor gebruikt een groot deel van de huidige bevolking chemische medicijnen omdat artsen die voorschrijven vanwege wetenschappelijk onderzoek dat heeft aangetoond dat ze precies datgene zijn wat dit individu nodig heeft.

Nu komt er echter een bericht naar buiten waaruit blijkt dat er in de periode 2006 tot en met 2014 een toename is geweest van 43 procent in wetenschappelijke klinische onderzoeken die door de farmaceutische industrie zijn gefinancierd.

Om dit even goed in te laten zinken: Onderzoeken die onafhankelijk horen te zijn worden betaald door degene die alle belang heeft bij een bepaalde uitkomst.

slager keurt eigen vlees

Onderzoek door de John Hopkins universiteit in Baltimore laat zien dat dit soort onderzoeken in plaats van de uitzonderingen die het voorheen waren, nu de norm zijn geworden.

Het onderzoek toont aan dat sinds 2006 het aantal door de overheid, dus formeel onafhankelijke klinische onderzoeken, zijn gedaald terwijl het aantal van dat soort onderzoeken betaald door de farmaceutische industrie sterk is gestegen.

We hebben het in dit geval over Amerika, maar veel van de hier gebruikte geneesmiddelen vinden daar hun oorsprong of de patenten ervan zijn in handen van de Amerikaanse farmaceutische industrie.

De regulering in dat land bepaalt niet dat dit soort onderzoeken moeten worden uitgevoerd door onafhankelijke instituten, dus de slager keurt gewoon zijn eigen vlees.

Eerder deze week werd duidelijk dat de farmaceutische industrie geen enkel middel schuwt om te zorgen dat natuurlijke producten van de markt verdwijnen ten behoeve van gepatenteerde chemische vervangers.

En zo komt het dat we in een land wonen waar meer en meer chronisch zieke mensen wonen. In veel gevallen namelijk doen de chemische medicijnen niet veel meer dan het onderdrukken van symptomen, maar creëren ze wel weer talrijke bijverschijnselen waarvoor dan weer andere medicijnen nodig zijn om dit recht te trekken.

Ieder logisch nadenkend mens zal kunnen begrijpen dat het uiteindelijk het lichaam zelf is dat moet zorgen voor genezing. We hebben daarvoor van moeder natuur een prachtig mechanisme meegekregen en dat heet ons immuunsysteem:

Dr. Roel Veldhuizen is een inmiddels gepensioneerde patholoog anatoom die in zijn leven letterlijk heel wat mensen van binnen en buiten heeft gezien. Hij zegt onder andere het volgende over ons immuunsysteem:

Het immuunapparaat is een defensie- en aanvalssysteem en moet net zoals het zenuwstelsel tot in alle uithoeken van ons lichaam actief kunnen zijn. Het is onze politie en ons leger, maar ook zelf de wapenleverancier. Het immuun- systeem bestaat uit de… thymus (zwezerik), milt, alle lymfklieren, amandelen (tonsillen), al het lymfoïde weefsel in het maagdarmkanaal en mond en keelholte (darm geassocieerde lymfatisch weefsel), het gehele lymfvatstelsel en de aanmaakplaats van de afweercellen (lymfocyten, monocyten en granulocyten) in het beenmerg.

Dit is het systeem dat wij iedere dag keihard nodig hebben om ons op een gezonde manier op de been te houden. Dr. Roel zegt verder:

Helaas proberen klinische specialisten een label op de rug van een patiënt te plakken, een label dat hij bijna nooit meer kwijtraakt. Bij zo’n label hoort dan een protocollaire therapie, vaak zonder verdere persoonlijke benadering of twijfel aan het label.

De behandeling van een ziek mens in de reguliere gezondheidszorg is zeker niet holistisch (gericht op het individu als geheel) echter voornamelijk gericht op de symptomen van zijn/haar ziekteproces.

De meeste chronische ziekten zullen blijken hun oorsprong te vinden in een langdurende disbalans in onze energiebanen veroorzaakt door een chronische verstoring van zenuwimpulsen uit ons onderbewustzijn. Een verstoring die kan berusten op een sterk psychisch trauma dan wel een chronische frustratie van het onderbewustzijn door het bewustzijn.

Het betreft bijvoorbeeld darmziekten, spier- en gewrichtsziekten, huidziekten, longziekten, schildklierziekten, nierziekten en hersenziekten.

Als dit gedurende lange tijd blijft bestaan, zal de cel noodsignalen gaan uitzenden met als gevolg dat mediatoren vrijkomen in de omgeving van de cel waarna deze lymfocyten zullen aantrekken en een ontstekingsproces op gang zal komen.

Ons lichaam kent namelijk maar een type reactie op een noodsignaal en dat is ‘het ontstekingsproces’.

Het onderbewustzijn neemt niet snel (gedacht moet worden aan een tijdsduur van het conflict van 15-30 jaar) het besluit om zijn frustratie te uiten en zijn eigen lichaam schade toe te brengen.

Maar wellicht laat het onderbewustzijn met de plaats waar de ontstekingsreactie wordt geïnduceerd, het wezen van het onderliggende emotionele conflict zien.

Tot zover Dr. Roel column, voor het volledige artikel verwijzen wij naar Orjana.

Net zoals het een fabeltje is dat de gezondheidszorg is gericht op het welzijn van de mens, is het ook een fabeltje om te geloven dat een overheid er is om voor haar bevolking te zorgen.

Hoe hard het misschien ook klinkt, we zullen het echt helemaal zelf moeten doen. Zelf op zoek gaan naar die informatie die niet is gekleurd door allerlei propaganda en verborgen agenda’s en zelf het heft in handen nemen voor wat betreft onze gezondheid.

De natuur is daarbij onze beste vriend die zorgt voor een sterk immuunsysteem zodat je met een grote boog om ziekenhuizen heen kunt lopen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl