Maar weinig mensen zullen beseffen dat wanneer ze met een recept van hun arts naar de apotheek gaan, ze in feite hun eigen doodvonnis tekenen.

Miljoenen mensen wereldwijd slikken cholesterolverlagende statines en ook miljoenen mensen krijgen Alzheimer en/of dementie.Na de manier waarop de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) onlangs serieuze pogingen deed de heilzame stof CBD, afkomstig uit de hennepplant, te weren van de Amerikaanse markt ten faveure van de farmaceutische industrie die met allerlei synthetische en straks gepatenteerde varianten experimenteert en de chantage van Robert de Niro door dezelfde lieden, is het wederom pijnlijk duidelijk geworden dat het bij de farmaceutische industrie echt alleen maar om geld gaat en dat ze, indien nodig, over lijken gaan.

Dat ze bereid zijn zonder blikken of blozen over lijken te gaan, blijkt wel uit het feit dat er al vele miljoenen mensen op aarde zijn overleden als gevolg van het gebruik van de cholesterolverlagende statines. Cholesterol is een vet-achtige substantie die wordt gemaakt in de lever.

Het “officiële” verhaal zoals dat door de farmaceutische industrie wordt voorgeschreven en dus wordt nagepraat door overheden en instanties zoals de Hartstichting, is als volgt:

Artsen schrijven statines voor aan alle hart- en vaatpatiënten met vernauwingen in de slagaders en aan iedereen met een hoog risico op hart- en vaatziekten.

Er zijn verschillende soorten medicijnen om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen. Statines worden het meest voorgeschreven.

Statines hebben een krachtige en effectieve werking. Ze remmen de aanmaak van cholesterol in de lever.

Als u stopt met statines, neemt het cholesterolgehalte weer toe. Daarom is het belangrijk dat u de medicijnen elke dag blijft innemen.


Via die laatste zin tekenen veel mensen onbewust voor hun eigen doodvonnis.

Voor de meeste mensen heeft het woord cholesterol een negatieve klank en hebben ze het idee dat alles wat hun cholesterolniveau verlaagt goed is.

Dat is absoluut niet waar, want ons lichaam heeft cholesterol nodig. Dat is ook de reden dat het lichaam deze stof constant aanmaakt in de lever. De plek waar deze cholesterol keihard nodig is, is in onze hersenen en het zenuwstelsel. Van alle cholesterol wordt dan ook 25 procent in het zenuwstelsel aangetroffen.

Eén van de belangrijkste eigenschappen van cholesterol is dat het nodig is om hormonen en neurotransmitters te maken die de cellen nodig hebben om met elkaar te kunnen communiceren. Zonder voldoende cholesterol in je lichaam zullen je hersencellen afsterven. Daarnaast is cholesterol ook nog een antioxidant die het lichaam beschermt tegen kanker en speelt het een belangrijke rol in de productie van vitamine D.

Het aantal mensen met Alzheimer en dementie is wereldwijd en in ons land al schrikbarend hoog, maar zal naar verwachting nog veel verder toenemen. Als oorzaak wordt dan “de leeftijd” genoemd.

Wanneer mensen ouder worden, gaan hun hersenen niet zomaar spontaan niet meer goed werken. Daarnaast komt bijvoorbeeld dementie steeds vaker voor bij steeds jongere mensen.

Dat komt aardig overeen met de leeftijdsgroep die statines slikken om hun cholesterol niveau te verlagen.

Het volgende plaatje laat duidelijk zien wat er met hersenen gebeurt wanneer de cholesterol wordt weggehaald. Er ontstaan als het ware grote gaten in de hersenen, net zoals bij de mensen grote gaten in hun geheugen ontstaan.

Links de hersenen van een doorsnee iemand met onaangedane hersenen en rechts die van iemand met gevorderde Alzheimer.


statines hersenen

De schattingen over hoeveel mensen een vroegtijdige dood sterven als gevolg van door statines veroorzaakte dementie en/of Alzheimer lopen uiteen, maar het zullen er wereldwijd miljoenen zijn.


statines

En zo snijdt het mes weer aan vele kanten voor de elite. Er wordt per jaar alleen al aan statines een omzet gemaakt van ongeveer 29 miljard Dollar, ongeveer 5 keer meer dan de totale aardgasopbrengsten voor de Nederlandse overheid.

Niet alleen verdwijnen er grote groepen nutteloze mee-eters, we besparen bovendien geld op de pensioenen en verdienen kapitalen aan de statines.


Waar gaat het eigenlijk om bij het voorschrijven van statines aan al die mensen wereldwijd? Het voorkomen van hart- en vaatziekten. Niet alleen tonen recente onderzoeken aan dat statines in plaats van het voorkomen van deze ziektes ze juist veroorzaken, maar is er zoals eigenlijk bijna altijd een heel eenvoudige natuurlijke oplossing om dit soort ziektes te voorkomen.

Steeds meer artsen, zoals bijvoorbeeld Dr. Philip Blair zijn na onderzoek tot de conclusie gekomen dat preventie van hart- en vaatziektes beter voorkomen kan worden door het gebruik van bijvoorbeeld CBD. Er komen meer en meer aanwijzingen dat hart- en vaatziekten gerelateerd zijn aan chronische ontstekingsprocessen, iets waar een middel als CBD bij uitstek geschikt voor is.

Het is dan ook niet voor niets dat de farmaceutische industrie er alles aan zal doen om CBD van de markt te weren.

Iemand die uit eigen ervaring iedereen ten zeerste afraadt om statines te gebruiken, is patholoog anatoom Dr. Roel Veldhuizen, de vaste columnist bij Orjana.

Tot slot:

 Los van de verwoestende effecten die statines hebben op de hersenen, volgt hier nog een lijst met andere bijwerkingen:

• Bijwerkingen in het maag- en darmstelsel (verstopping, winderigheid, verstoorde spijsvertering, misselijkheid, diarree, gebrek aan eetlust, braken)
• Bijwerkingen in de bloed- en lymfevaten (tekort aan bloedplaatjes, trombocytopenie)
• Bijwerkingen met betrekking tot het immuunsysteem (anafylaxie)
• Verstoring van het hormoonsysteem (haaruitval, verstoring glucosespiegel, ontsteking van de alvleesklier)
• Psychische stoornissen (slapeloosheid, geheugenverlies)
• Bijwerkingen in het zenuwstelsel (hoofdpijn, duizeligheid, jeuk, pijn aan armen en benen door zenuwaandoeningen (perifere neuropathie)
• Bijwerkingen aan lever en gal (hepatitis gepaard gaande met geelzucht)
• Bijwerkingen aan de huid (huiduitslag, galbulten, allergische reacties, ademhalingsmoeilijkheden)
• Bijwerkingen aan de skeletspieren (spier- en gewrichtspijn, spieraandoeningen, afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine)
• Impotentie
• Algemene lichaamszwakte
• Pijn op de borst
• Rugpijn
• Vochtophoping in armen en benen
• Een algemeen gevoel van onbehagen
• Gewichtstoename

Het aantal bijwerkingen van het gebruik van natuurlijke CBD uit de hennepplant: nul.