Zelfs een klein beetje glyfosaat kan borstkankercellen sneller doen groeien

De kankerverwekkende stof glyfosaat die voorkomt in de onkruidverdelgers van Monsanto is voorlopig weer 7 jaar toegelaten op de Europese markt.

Nu zijn er alarmerende resultaten van een onderzoek bekendgemaakt, waaruit blijkt dat zelfs een minieme hoeveelheid glyfosaat kankercellen in de borst sneller kan laten groeien.Enkele weken geleden schreven wij een update over de verbijsterende conclusie van de Europese Commissie met betrekking tot glyfosaat.

Glyfosaat is wereldwijd het meest gebruikte chemische bestrijdingsmiddel bij genetische gemodificeerde (GMO) gewassen.

Wederom gebeurt er iets waar een normaal mens met gezond verstand van van z'n stoel valt.

Hoe is het in 's hemelsnaam mogelijk dat mensen van het Europese Parlement nog terug durven komen in het land wat ze vertegenwoordigen?

Ze zouden voorgoed iedere toegang ontzegd moeten worden en verbannen naar het kleinst mogelijke eiland ergens in de Stille Zuidzee waar ze absoluut geen misdaden tegen de mensheid meer kunnen plegen.

Want dat is wat ze afgelopen week in Brussel hebben gepresteerd, met het besluit van het Europese Parlement om de kankerverwekkende glyfosaat in de onkruidverdelgers van Monsanto en kornuiten opnieuw voor zeven jaar toe te laten op de Europese markt.

Dat dit product kankerverwekkend is, is zeker, zie het originele artikel. Twee derde van de Europese bevolking wil het verbannen en dus.... wordt het toegelaten.


Dankzij dit besluit zullen vele duizenden vrouwen binnen de Europese Unie te maken gaan krijgen met borstkanker.

Volgens een alarmerend onderzoek dat is gepubliceerd in Food and Chemical Toxocology kan glyfosaat, zelfs in belachelijk kleine hoeveelheden, verantwoordelijk zijn voor de versnelde groei van menselijke kankercellen in de borst.

De auteurs van het onderzoek dat de titel draagt: “Glyphosate induces human breast cancer cells growth via estrogen receptor”, vergeleken het effect dat glyfosaat had op kankercellen in de borst van type T47D (hormoon afhankelijk) en kankercellen in de borst van het type MDA-MB231 cellen (hormoon onafhankelijk).

Deze cellen werden blootgesteld aan lage concentraties glyfosaat zoals die in ons milieu voor komen.

Glyfosaat fungeert als oestrogeen en is instrumentaal in het sneller doen groeien van kankercellen in de borst.

Oestrogenen of estrogenen zijn een groep steroïdhormonen die meestal vrouwelijke hormonen genoemd worden, omdat ze een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken, het reguleren van de menstruele cyclus en bij zwangerschap. Ook in het mannelijk lichaam komen oestrogenen voor, zij het in lagere concentraties.

De onderzoekers ontdekten dat minieme hoeveelheden glyfosaat, en dan moet je denken aan enkele deeltjes glyfosaat per biljoen andere deeltjes, de groei van T47D kankercellen al met 15 tot 30 procent vergrootte. Dit is ongeveer half zo effectief als de meest krachtige oestrogeenvorm, 17 b-estradiol (E2).

Verder ontdekten de onderzoekers dat isoflavonen met de naam genisteïnen, een zogenaamd fyto-oestrogeen zoals die bijvoorbeeld wordt aangetroffen in sojabonen, een soort extra “oestrogenisch effect” veroorzaakt, wanneer deze in aanraking komt met glyfosaat.

De structuur van genisteïne is vergelijkbaar met die van de eerder genoemde E2 , wat zou kunnen betekenen dat omdat er in het Westen veel sojabonen worden gegeten die bedekt zijn met een laagje bestrijdingsmiddel (dus glyfosaat), deze verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de epidemische gevallen van borstkanker zoals die nu voor komen.

De clou van het verhaal zit hem in het feit dat zelfs minieme concentraties van glyfosaat al kunnen zorgen voor het verergeren van borstkanker. Dat betekent dat er geen hoge concentratie glyfosaat nodig is om kankercellen in de borst sneller te laten groeien.

Wat zoveel betekent dat geen enkele concentratie glysofaat, hoe klein ook, veilig is voor de mens.

Maarja, als je Monsanto heet, koop je gewoon de nodige technocraten in Brussel (om).
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl