Farmaceutische knechten zijn laffe mensen (video)

Ze heten in naam politicus, worden gekocht door grote bedrijven zoals de farmaceutische industrie, maar zijn eigenlijk ontzettend laffe mensen.

Zoals de man die voor een groot deel verantwoordelijk is voor de verplichte vaccinatie in Californië en letterlijk wegvlucht wanneer iemand hem een paar vragen wil stellen.Eén van de meest extreme staten in Amerika voor wat betreft vaccinatiebeleid is zonder enige twijfel Californië. Maar ook in Nederland zijn de voorbereidingen in volle gang.

Het volgende schreven wij in een artikel over de situatie in Californië vorige zomer:

Na het behaalde succes van de farmaceutische industrie met de beruchte wet SB277 in Californië, is er een nieuw wetsvoorstel ingediend, SB792.

De eerste is de wet die vaccinaties verplicht maakt voor kinderen en de tweede is een wetsvoorstel waarbij volwassenen zonder uitzonderingen verplicht worden gevaccineerd. Doen ze dit niet dan zullen ze strafrechterlijk worden vervolgd.

SB792 zal gelden voor alle mensen die werken met kinderen. Denk bijvoorbeeld aan personeel van kinderdagverblijven en scholen.

In het voorstel staat dat vanaf 1 september 2016 niemand zal worden aangenomen als personeelslid bij een kinderdagverblijf als hij of zij niet gevaccineerd is tegen griep, kinkhoest of mazelen. eenmaal in dienst zal de werknemer ieder jaar een griepprik ontvangen in de periode tussen 1 augustus en 1 december.

Er komt in de nieuwe wet geen ruimte voor uitzonderingen. Iedereen die wil werken met kinderen laat zich vaccineren, punt.

Hiermee is Californië niet alleen de eerste Amerikaanse staat waarbij vaccinaties voor volwassenen verplicht wordt, maar voor zover ons bekend ook het eerste land ter wereld waar men geen keuzemogelijkheid heeft.


Eén van de mensen die hiervoor keihard campagne heeft gevoerd is Senator Richard Pan.

De twee mensen die de inmiddels beroemde documentaire VAXXED hebben gemaakt, Del Bigtree en Andrew Wakefield, wilden dan ook graag enkele vragen stellen aan Senator Pan.

Ze wilden met hem praten over de veiligheid van vaccins en het fundamentele menselijk recht van vrije medische keuze.

Toen de twee aan kwamen bij het kantoor van Senator Pan werd hen verteld dat hij niet aanwezig was, terwijl hij er wel degelijk was.

Vervolgens probeerde Pan stiekem weg te glippen, maar dat lukte niet helemaal. Del Bigtree zag hem weglopen en ging hem achterna.

De man die mans genoeg is om mee te helpen om kinderen en volwassenen te veroordelen tot verplichte vaccinatie is dat niet als het gaat om het beantwoorden van enkele vragen. Als een volleerd misdadiger, wat hij uiteraard ook is, moet hij wegvluchten om zich uiteindelijk te verschansen achter gewapende bewakers.Eigenlijk moet dit soort gedrag niemand verbazen, want dit soort mensen zijn altijd heel dapper, behalve wanneer ze rechtstreeks worden geconfronteerd met kritische vragen over hun laakbare gedrag.

Richard Pan is in feite niets anders dan een kindermisbruiker die via gedwongen vaccinaties voor kinderen hen schade zal berokkenen.

En zo gaat het dikwijls met al die lakeien die zijn ingehuurd door de farmaceutische industrie. De belangen prevaleren dan boven het welzijn van de bevolking en door hun hebzucht lenen dit soort figuren zich er dan ook voor om hier aan mee te werken.

Wat alle lakeien van de farmaceutische industrie gemeen hebben, is hun totale lak aan medische ethiek en mensenrechten. Zij gaan zelfs zover in hun waanzin dat ze zichzelf ervan overtuigen dat de staat het recht heeft om dwang te gebruiken om mensen, kinderen in dit geval, te laten vaccineren. Onder andere via bedreigingen aan het adres van de ouders dat ze hun kinderen anders kwijt zullen raken.

En omdat ouders hun kinderen in het algemeen niet kwijt willen raken, hebben ze de keuze tussen vluchten of hun kroost onderwerpen aan vaccinaties die onweerlegbaar zware schade toebrengen.

Allemaal in de naam van winst; geld, de nieuwe god van de mensheid.

Geloof het of niet, maar Richard Pan is zelf arts en houdt zich nu alweer bezig met een ander volkomen omstreden programma en dat het is het verplicht oogsten van organen bij mensen die doodgaan. Het maakt ook hier niet uit of je het ermee eens bent of niet.

Tijdens de campagne voor de invoering van verplichte vaccinaties ontving Pan duizenden Dollars in campagnegeld van de farmaceutische industrie.

Hij was degene die op een agressieve manier de wet er doorheen drukte tot verplichte vaccinaties zonder uitzonderingen of medische keuzemogelijkheid.

Pan “gelooft” in medische extremisme waarbij de staat de macht krijgt om bepaalde medische handelingen te verrichten ongeacht of daarmee de fysieke integriteit van mensen wordt geschonden. Dat dit volkomen haaks staat op iedere medische ethiek of mensenrechten is voor hem slechts bijzaak.

Pan is tevens een lakei voor de New World Order, waarbij de staat zal bepalen wat er met de kinderen gebeurt en waarbij de ouders niets anders zijn dan een soort surrogaat “houders” van het kind ten behoeve van de overheid.

Pan liegt keihard over het feit dat er (wel degelijk) kwik voorkomt in vaccinaties. Hij zegt dat alle kwik is verwijderd uit vaccinaties, terwijl de griepprik zoals die aan kinderen en zwangere vrouwen wordt toegediend nog wel degelijk kwik bevat (en zo zullen en nog wel meer zijn).

Uiteraard verraadt Pan het vertrouwen wat de kiezers ooit in hem hebben gesteld. Nu is dat niets nieuws, want dat verschijnsel doet zich tegenwoordig voor bij negen van de tien politici.

Bovenal laat Richard Pan in bovenstaande video duidelijk zien wat voor laffe mensen het in feite zijn.

De navolgende video publiceerden we al eerder en doen dat nog eens vanwege de importantie ervan. Hierin gaat David naast het kwalijke verplicht vaccineren en Big Pharma ook in op natuurlijke manieren om je gezondheid optimaal te houden en hoe dat tegengewerkt wordt.
 


Meer informatie over vaccinaties:

Vaccinvrij 
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl