Europese voedselautoriteit verklaart glyfosaat veilig (Update)

Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eerder dit jaar glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend had geclassificeerd, komt Europa met een ander oordeel.

Volgens “onafhankelijk” Europees onderzoek blijkt glyfosaat dat voorkomt in bestrijdingsmiddelen zoals Roundup van Monsanto, ineens helemaal veilig.


Update: 18 mei 2016:

In het originele artikel vroegen wij ons af hoe mensen van het Europese Parlement nog naar hun eigen land terug durven keren nadat ze "voor" hadden gestemd in verband met een hernieuwde toelating tot de Europese Unie van de kankerverwekkende stof glyfosaat.

Dan hoop je dat er in eigen land nog wel zoveel mensen zijn met een klein beetje gezond verstand om dat in ieder geval voor ons land te blokkeren.

Helaas, een misselijkmakende en bittere illusie want zoals net bekend is geworden:

Tweede Kamer verwerpt motie tegen verlenging van Europese toelating voor glyfosaat. 

Een motie van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren waarin de regering wordt gevraagd tegen een hernieuwde Europese toelating van glyfosaat te stemmen is op 17 mei door een meerderheid in de Tweede Kamer verworpen. De fracties van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen. SP, D66, GL en PvdD stemden voor.

Thieme wijst er in haar motie op dat glyfosaat door de International Agency for Research on Cancer, onderdeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, is aangemerkt als waarschijnlijk kankerverwekkend en dat onderzoekers wereldwijd erop wijzen dat glyfosaat hormoonverstorend werkt. Bovendien wordt glyfosaat in grote hoeveelheden aangetroffen in oppervlaktewater, in gewassen en in voedingsmiddelen.

De Europese Commissie wil glyfosaat opnieuw toelaten en geeft de producent tot 1 augustus dit jaar de tijd geeft om aanvullende informatie over de hormoonverstorende effecten aan te leveren. Eerder stelde de Europese Ombudsman dat het in strijd is met de wet om toelatingen af te geven wanneer de risicobeoordeling niet volledig is uitgevoerd. Thieme stelt daarnaast dat wetenschappers erop wijzen dat er fouten zijn gemaakt in de risicobeoordeling van glyfosaat door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA, en dat deze wetenschappers de Europese Commissie oproepen om een transparante wetenschappelijke review uit te voeren.

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken liet eind vorige week in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de Nederlandse regering voor een hernieuwde toelating van 9 jaar zal stemmen, onder de voorwaarde dat als uit wetenschappelijk ECHA-onderzoek blijkt dat het middel kankerverwekkend is, de goedkeuring wordt ingetrokken. De verwachting is dat er deze week een besluit over de toelating van glyfosaat in de Europese Unie wordt genomen.
Update: 19 april 2016

Wederom gebeurt er iets waar een normaal mens met gezond verstand van van z'n stoel valt.

Hoe is het in 's hemelsnaam mogelijk dat mensen van het Europese Parlement nog terug durven komen in het land wat ze vertegenwoordigen?

Ze zouden voorgoed iedere toegang ontzegd moeten worden en verbannen naar het kleinst mogelijke eiland ergens in de Stille Zuidzee waar ze absoluut geen misdaden tegen de mensheid meer kunnen plegen.

Want dat is wat ze afgelopen week in Brussel hebben gepresteerd, met het besluit van het Europese Parlement om de kankerverwekkende glyfosaat in de onkruidverdelgers van Monsanto en kornuiten opnieuw voor zeven jaar toe te laten op de Europese markt.

Dat dit product kankerverwekkend is, is zeker, zie het originele artikel hieronder. Tweederde van de Europese bevolking wil het verbannen en dus.... wordt het toegelaten.

Het volgende laat vervolgens zien dat ze volledig zijn omgekocht door de industrie en wel degelijk beseffen wat ze de bevolking aandoen, want in een niet bindende resolutie roept het Europese parlement op om alle bestrijdingsmiddelen die glyfosaat bevatten te verbannen van plekken zoals openbare parken en privé-tuinen, inclusief het sproeien van speeltuinen.

Ondanks dat ze weten dat dit kankerverwekkende rotzooi is die gewoon moet worden verbannen, wegen zoals gewoonlijk de belangen van de industrie veel zwaarder dan de gezondheid van de bevolking.

Gelukkig zijn er hier nog wat mensen met gezond verstand, maar dat zal wel weer vechten tegen de Europese bierkaai worden

Nederland gaat in Brussel om uitstel vragen van de beslissing over het verlengen van de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam toegezegd, nadat de Tweede Kamer hem had verzocht de toelating niet goed te keuren.

Origineel artikel: 18 november 2015

Eerder dit jaar kwam er in maart goed nieuws voor mensen die zich zorgen maken over de vele giftige onkruidverdelgers die worden gebruikt zoals Roundup van Monsanto en dat restanten van deze giftige stoffen zoals glyfosaat via de landbouwproducten in het menselijk lichaam terechtkomen.

Eén van 's werelds populairste onkruidbestrijdingsmiddelen — en het meest gebruikt in de VS — is door de IARC, het Internationaal Agentschap voor Kanker Onderzoek, bestempeld als mogelijk kankerverwekkend. Dat is het een na hoogste risiconiveau dat kan worden toegekend.

IARC, de Franse tak van de Wereld Gezondheids-organisatie, onderzocht 5 insecticiden en herbiciden, te weten tetrachloorvinphos, parathion, malathion, diazinon en glyfosaat. De stof glyfosaat wordt wereldwijd in zo'n 750 verschillende herbicide-producten in de industriële landbouw toegepast. De EPA, de Environmental Protection Agency uit de VS, liet weten het besluit van de IARC nog te zullen bestuderen.

Volgens het IARC is het gebruik aangetoond in de lucht gedurende het spuiten, in water en in voedsel. Experts zeiden dat er beperkt bewijs is dat het bij mensen non-Hodgkins lymphoma kan veroorzaken en overtuigend bewijs dat glyfosaat ook andere vormen van kanker kan veroorzaken bij muizen en ratten. Het IARC-panel zei ook dat glyfosaat is aangetroffen in het bloed en de urine van landarbeiders, hetgeen aantoont dat de stof door het lichaam wordt opgenomen.


Na dat goede nieuws vervolgens nu het volgende verbijsterende bericht:

Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat zorgt voor verhoogd risico op kanker bij mensen. Dat concludeert de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid EFSA op basis van een toetsing van onderzoek van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC, een agentschap dat resorteert onder de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De conclusie van de EFSA zal worden meegewogen wanneer de Europese Commissie een besluit neemt of glyfosaat opgenomen blijft in de lijst van toegestane werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie.

Met andere woorden de EFSA is van mening dat het onderzoek van de WHO niet juist is en dat glyfosaat geen enkel gevaar voor de mens oplevert.

Experts achten het onwaarschijnlijk dat glyfosaat schade kan veroorzaken aan het DNA van mensen en een bedreiging voor de volksgezondheid is omdat de stof kankerverwekkend zou zijn. Expert uit alle lidstaten met uitzondering van één delen de opvatting dat de epidemiologische data en ook dierproeven geen bewijs bieden voor een causaal verband tussen blootstelling aan glyfosaat en de ontwikkeling van kanker bij de mens.

Greenpeace was snel met hun conclusie en noemde het onderzoek van EFSA een witwasoperatie.

Volgens Greenpeace is de IARC de enige toonaangevende autoriteit op het gebied van kanker en beschuldigden ze vervolgens Monsanto ervan wetenschappers te betalen om voor het bedrijf gunstige onderzoeken te publiceren.

Zo staat er een uitgebreid samenvattend artikel over zogenaamd onafhankelijk onderzoek naar glyfosaat op de website Wanttoknow dat als volgt begint:

Een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft glyfosaat, het actieve bestanddeel van Monsanto’s Roundup herbicide, kankerverwekkend genoemd. Duitsland is door de EU belast met het onderzoek naar de veiligheid en risico’s van glyfosaat, maar drie wetenschappers in het panel zijn ook werknemer van BASF en Bayer, twee van de grote producenten van pesticides.

Nu we het toch over kanker hebben: Keer op keer blijkt de grootste kanker in onze maatschappij de corruptie waardoor onze wereld wordt geregeerd door gekochte mannen en vrouwen.

Bij kanker in het lichaam is er gelukkig zelf veel aan te doen met bijvoorbeeld krachtige natuurlijke middelen zoals hennep. Dr Roel, gepensioneerd patholoog anatoom, die een column heeft op de gezondheidswebwinkel Orjana.nl zet onder andere deze hennep en groene thee extract met succes in in zijn praktijk waar hij kankerpatiënten begeleidt en behandelt.  Salvestrolen blijken ook een krachtpatser als het gaat om het te lijf gaan van kanker.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl