Kom in opstand tegen de farmaceutische industrie

Er is een dokter die al jarenlang kanker geneest, een lange lijst heeft van patiënten die waren opgegeven en die allemaal nog leven.

Sommige ex patiënten leven al meer dan 20 jaar nadat ze eigenlijk dood hadden moeten zijn en de farmaceutische industrie zet alles in het werk om de man die ze genas te stoppen.Duizenden mensen zullen sterven wanneer de Amerikaanse overheid bij monde van een medische commissie in de staat Texas een einde zal maken aan het baanbrekende werk van Dr. Stanislaw Burzynski.

Eind vorig jaar is er, na een lange lijst van eerdere zaken, wederom een rechtszaak aangespannen tegen Burzynski met de bedoeling om hem (uit)eindelijk zijn dokterstitel af te pakken. Allemaal omdat Dr. Burzynski niet de door de medische wereld gedicteerde behandelmethoden volgt.

Deze rechtszaak loopt nu nog steeds en het is een grof schandaal dat een man die niets anders doet dan levens redden op deze manier door de farmaceutische industrie getracht wordt buiten spel te zetten. Voor wie nog nooit gehoord heeft van Dr. Burzynski navolgend een stukje uit een eerder artikel:

Burzynski heeft op een succesvolle manier ongeneeslijke vormen van kanker weten te genezen en de industrie staat voor een raadsel. Ironisch genoeg stelde het Texas Medical Board diverse onderzoeken in waarbij Burzynski zelfs voor de Amerikaanse Hoge Raad moest verschijnen. Men slaagde er niet in zijn praktijken een halt toe te roepen.

In vier Federal Grand Juries over een periode van tien jaar probeerde de FDA Dr. Burzynski aan te klagen. Tijdens de vijfde Grand Jury in 1995 werd Dr Burzynski aangeklaagd maar hij werd onschuldig bevonden. Wanneer hij veroordeeld zou zijn kon Dr Burzynski een gevangenisstraf krijgen tot 290 jaar en een boete tot $18,5 miljoen. En alleen omdat hij een geneesmiddel tegen kanker wil laten goedkeuren.

Antineoplastonen zijn peptiden en aminozuurderivaten die aangetroffen kunnen worden in het bloed en Dr Burzynski ontdekte hoe deze als geneesmiddel kunnen worden gebruikt tegen kanker. Antineoplastonen genezen de meest ongeneeslijke vormen van terminale kanker.


Nu tracht men wederom om dr. Burzynski zijn dokterstitel af te pakken waardoor hij zijn succesvolle praktijk niet langer zou kunnen voortzetten.

Deze dr. Burzynski is namelijk een doorn in het oog van de farmaceutische industrie en moet hoe dan ook het zwijgen worden opgelegd.


In de volgende korte video legt dokter Burzynski zelf uit hoeveel mensen onnodig zullen sterven als de door de farmaceutische industrie aangestuurde medische commissie zal besluiten om zijn dokterstitel af te pakken.De volgende video is van november vorig jaar en geeft een sfeerimpressie van het begin van de rechtszaak, waarbij aanhangers, patiënten en Dr. Burzynski hun mening geven over de komende rechtstaat.

Dr. Burzynski vergelijkt de zitting met de manier waarop men in Nazi Duitsland met zaken omging die het establishment niet welgevallig waren. Ook daar had je goed geklede mensen met advocaten, maar het bleven criminelen die ook verantwoordelijk waren voor grote aantallen doden.Mocht je weinig of niets weten over wie Dr. Burzinsky is en wat hij doet dan volgt hierna nogmaals een al eerder door ons gepubliceerde video.Meer en meer echter hebben ook medici uit de mainstream medische wereld grote moeite met het feit dat de farmaceutische industrie de gehele medische wereld regeert. Steeds meer klokkenluiders staan op en zo ook recent weer de Deense hoogleraar, medisch onderzoeker, chemicus en bioloog Peter Gøtzsche. Ook Dr. Roel Veldhuizen, iemand die zijn leven lang heeft gewerkt als patholoog anatoom en die het menselijk lichaam letterlijk van binnen en buiten kent, is na zijn pensionering zich gaan bezighouden met natuurlijke manieren van het behandelen van onder meer kanker.

Je kunt kennis maken met Dr. Roel op de website van Orjana, waar hij regelmatig bijdragen zal leveren en ook medische vragen zal beantwoorden, in het bijzonder op het gebied van kanker.


natuurlijk genezen


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl